ASOCIATIA.ROMANIA.MUNCITOARE

duminică, 7 aprilie 2024

Din gândirea Părintelui națiunii, Tovarășul Nicolae Ceaușescu Nicolae Ceauşescu despre patrie

 

Din gândirea Părintelui națiunii, Tovarășul Nicolae Ceaușescu

 Nicolae Ceauşescu despre patrie

Aici, NU fac altceva decât să apăr interesele ţării mele...

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Nimic nu pică din cer pentru ca poporul nostru să fie mai bogat, iar scumpa noastră patrie să fie mai demnă şi mai apreciată în lume.
Fiecare cetăţean din patria noastră trebuie să se canalizeze pe conştiinţa sa morală, că numai muncind în mod conştiincios, ţara noastră va căpăta măreţia care i se cuvine între marile naţiuni ale lumii.

 

Întotdeauna mi-am servit patria cu credinţă şi întotdeauna am slujit fără preget interesele vitale ale întregului popor.

Nicolae Ceauşescu în Cuvântarea cu ocazia împlinirii a 55 de ani, 26 ianuarie 1973

Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului!

Nicolae Ceauşescu în discurs (21 decembrie 1989)

Creaţia arhitecturală contribuie la înfrumuseţarea oraşelor şi satelor patriei noastre, care îşi schimbă cu fiecare zi înfăţişarea.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (19 mai 1965)

Înainte de toate, dragi tineri, trebuie să vă iubiţi patria. Pentru că pe acest pământ rădăcinile voastre se vor înmulţi cu români adevăraţi.

Nicolae Ceauşescu în Congresul al XI lea al UTC, aprilie 1980

Trebuie să ne creăm o independenţă solidă şi durabilă pentru că patria noastră este străveche, trebuie să ne impunem în lume pentru că poporul şi tineretul nostru e harnic şi creativ.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (2 mai 1965)

A face totul, neabătut, înseamnă hotărârea fermă de a ridica patria noastră în lume cu demnitate, iar prin asta, dragi studenţi dragi tineri, veţi face mândri pe urmaşii voştri de ceea ce sunteţi.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (1 octombrie 1968)

 

În faţa acestei situaţii deosebit de grave, este necesar să acţionăm în deplină unitate, cu toate forţele, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României, de a asigura dezvoltarea construcţiei socialiste în patria noastră.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

S-a spus că în Cehoslovacia era pericolul contrarevoluţiei... Se vor găsi, poate mâine, să spună că în adunarea noastră se oglindeau tendinţe contrarevoluţionare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Cehoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

 

Ca fiu al acestui popor, consider fără lipsă de modestie că mi-am făcut datoria întotdeauna faţă de ţară şi de popor, dar nu e suficient, ci trebuie şi o mobilizare a întregului nostru popor de a-şi face datoria faţă de patrie ca ţara noastră să fie recunoscută în lume ca un stat demn şi modern în acelaşi timp.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (28 martie 1974)

Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele întîmplate la Timişoara constituie acţiuni organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au iniţiat toate acestea împotriva patriei noastre.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Nu ne putem permite 1 metru pătrat de pământ nelucrat pe teritoriul patriei noastre; asta înseamnă o pâine mai puţin pentru poporul nostru. Iar înalta performanţă în agricultura noastră socialistă înseamnă o pâine mai bună pentru întregul popor român. De aceea este nevoie de înaltă conştiinţă a incividului şi răspundere în toate domeniile de activitate din România socialistă.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (februarie 1971)

 

Nu ne putem permite 1 metru pătrat de pământ nelucrat pe teritoriul patriei noastre; asta înseamnă o pâine mai puţin pentru poporul nostru. Iar înalta performanţă în agricultura noastră socialistă înseamnă o pâine mai bună pentru întregul popor român. De aceea este nevoie de înaltă conştiinţă a individului şi răspundere în toate domeniile de activitate din România socialistă...

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (februarie 1971)

Vizita asta a fost un succes chiar dacă nu am reuşit să ţinem în atenţia interlocutorilor problema înapoerii Tezaurulului Naţional. Oricum problema Tezaurului trebuie ţinută vie în conştiinţa sovieticilor pentru că Tezaurul, în sine, e al României şi nu al URSS. Nu vom fi niciodată maleabili în această problemă a Tezaurului pentru că el trebuie să vină înapoi în patria noastră.

Nicolae Ceauşescu în 12 septembrie 1965 – După Vvzita de stat a lui Nicolae Ceauşescu în URSS

 

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţeleg bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Din datele de care se dispune pînă în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acţiuni cu caracter terorist au fost organizate şi declanşate în strînsă legătură cu cercuri reacţionare, imperialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din diferite ţări străine.
Scopul acestor acţiuni antinaţionale provocatoare a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situaţiei politice, economice, de a crea condiţiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenţei şi suveranităţii patriei noastre socialiste.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Nu întîmplător, posturile de radio de la Budapesta şi din alte ţări au declanşat, încă în cursul acestor acţiuni antinaţionale, teroriste, o campanie deşănţată, de ponegrire, de minciuni împotriva ţării noastre.
Scopul – repet, după datele pe care le avem pînă acum şi din poziţia luată de cercurile revizioniste, revanşarde, de cercuri imperialiste din diferite ţări — este acela de a distruge independenţa, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi sub dominaţie străină, de a lichida dezvoltarea socialistă a patriei noastre.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România!

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

 

Despre spionaj...

Tovarishch, Nikita Sergheevici (Hrusciov) cât mai aveţi de gând să menţineţi "agenturili" pe teritoriul patriei noastre?... Dacă aveţi ceva nelămuriri, întrebaţi-ne pe noi şi vă vom răspunde sincer.

 citat celebru din Nicolae Ceauşescu (iunie 1962)

 

Securitatea românească constată cu mirare intensificarea unui grup mare de 'turişti' venit din URSS pe teritoriul patriei noastre şi alte grupuri de spionaj venite din Ungaria. Agenturile străine îşi intensifică activitatea în ţara noastră.

Nicolae Ceauşescu în Stenograma şedinţei C.P. Ex. din 17 dec. 1989

Nicolae Ceauşescu despre România

Nu există două limbi: moldavă şi română, ci limba românească

Nicolae Ceauşescu în Vizita la Chişinău la invitaţia lui Leonid Brejnev - 2 şi 3 august 76

După Eliberare, Partidul Comunist a avut menirea să pună poporul român la treabă; aşa s-a înfăptuit România de astăzi pe care voi o cunoaşteţi, dragi tineri.

Nicolae Ceauşescu în Congresul al XI lea al UTC, aprilie 1980

Am citit declaraţiile senatorului Jackson. Mi se pare că va trebui să-şi completeze amendamentul în privinţa României, în sensul că, pe lângă cererea de a acorda dreptul la emigrare – care, de altfel, este acordat de România – să se prevadă şi o intervenţie pe lângă guvernul român pentru a acorda dreptul de revenire în ţară, pentru că acum începem să avem probleme de acest fel.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Reiese clar din declaraţia lui Bush că a discutat despre situaţia din România cu Gorbaciov la Malta şi la unele reuniuni internaţionale, că trebuie să se ia unele măsuri împotriva României. Este clar că se vrea haos în România pentru distrugerea ei.

Nicolae Ceauşescu în Stenograma şedinţei C.P. Ex. din 17 dec. 1989

Să luptăm pentru integritatea şi independenţa României!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Tineretul român trebuie să participe cu toată forţa sa în războiul just pe care îl ducem astăzi, pentru eliberarea Ardealului de Nord. Alături de Armata Română şi Armata Roşie eliberatoare, să dăm contribuţia noastră în lupta pentru zdrobirea armatelor germano-hitleriste.

Nicolae Ceauşescu în cuvântare în faţa studenţilor democraţi (14 martie 1945)

Tineretul român trebuie să participe cu toată forţa sa în războiul just pe care îl ducem astăzi, pentru eliberarea Ardealului de Nord. Alături de Armata Română şi Armata Roşie eliberatoare, să dăm contribuţia noastră în lupta pentru zdrobirea armatelor germano-hitleriste.

Nicolae Ceauşescu în Cuvântare, 14 martie 1945

Noi considerăm că nivelul relaţiilor dintre Franţa şi România, îndeosebi în domeniul economic, este sub posibilităţile şi sub dorinţele noastre. În acest context, apreciez că discuţiile de până acum şi contactele între miniştrii francezi şi români vor fi încununate de rezultate bune.

Nicolae Ceauşescu în Vizita în Franţa, 15 -19 iunie, 1970, Dineul de Protocol dat în cinstea lui Nicolae Ceauşescu de către Georges Pompidou, Preşedintele Franţei

Muncitorul român nu e cu nimic mai prejos decât muncitorul occidental, ba mai mult, muncitorul român e mai organizat şi de aceea e nevoie ca pe viitor să avem mai mulţi specialişti în toate domeniile de activitate pentru progresul economiei româneşţi: numai aşa România va putea fi respectată de orice naţiune în lume.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu

Nu ne putem permite 1 metru pătrat de pământ nelucrat pe teritoriul patriei noastre; asta înseamnă o pâine mai puţin pentru poporul nostru. Iar înalta performanţă în agricultura noastră socialistă înseamnă o pâine mai bună pentru întregul popor român. De aceea este nevoie de înaltă conştiinţă a incividului şi răspundere în toate domeniile de activitate din România socialistă.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (februarie 1971)

Nu ne putem permite 1 metru pătrat de pământ nelucrat pe teritoriul patriei noastre; asta înseamnă o pâine mai puţin pentru poporul nostru. Iar înalta performanţă în agricultura noastră socialistă înseamnă o pâine mai bună pentru întregul popor român. De aceea este nevoie de înaltă conştiinţă a individului şi răspundere în toate domeniile de activitate din România socialistă...

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (februarie 1971)

Numai lichidând datoria externă, asigurăm deplina independenţă economică şi politică a României...

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (1982)

România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plăteşte tribut nimănui; deci România e independentă şi economic şi politic.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

 

Suntem încredinţaţi, d-le Preşedinte, că vizita dv. în România va marca un moment de seamă în dezvoltarea colaborării româno-franceze.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul de sosire pe Aeroportul Otopeni a Preşedintelui Franţei, Charles de Gaulle (14 mai 1968)

Îmi permit să afirm că democraţia pe care o realizăm în România, este cu mult superioară celei de care au vorbit unii antevorbitori aici.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

 

Înainte de toate, dragi tineri, trebuie să vă iubiţi patria. Pentru că pe acest pământ rădăcinile voastre se vor înmulţi cu români adevăraţi.

Nicolae Ceauşescu în Congresul al XI lea al UTC, aprilie 1980

În a doua zi de vizită, am deschis discuţia despre Tezaur, iar tovarăşii ruşi au zis că le-am provocat o mare surprindere; nedumeriţi că am ridicat o problemă de acum 50 de ani şi că e vorba de o problemă convenită între Ţar şi guvernul român regal... că ei au studiat această problemă şi că e adevărat că au trecut pe acolo nişte necunoscuţi români (prin Herşon) şi au dus ceva lucruri, dar că acestea au ajuns în Caucaz şi apoi în Siberia... şi din care n-a mai rămas nimic. Că tovarăşul Dej le-a scris o scrisoare, mulţumindu-le că s-au preocupat de aceste lucruri... mărunte.

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa C.P. Ex. PCR / 14 sept. 1965, în urma vizitei din URSS

Nu întîmplător, posturile de radio de la Budapesta şi din alte ţări au declanşat, încă în cursul acestor acţiuni antinaţionale, teroriste, o campanie deşănţată, de ponegrire, de minciuni împotriva ţării noastre.
Scopul – repet, după datele pe care le avem pînă acum şi din poziţia luată de cercurile revizioniste, revanşarde, de cercuri imperialiste din diferite ţări — este acela de a distruge independenţa, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi sub dominaţie străină, de a lichida dezvoltarea socialistă a patriei noastre.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

.. cetăţeni ai României, pătrunderea trupelor celor cinci ţări socialiste in Cehoslovacia constituie o mare greşeală, o primejdie gravă pentru pacea in Europa!

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România NU mai are nicio datorie externă, NU mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat independentă şi economic şi politic...

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Trăiască Republica Socialistă România, liberă şi independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna! Puteam fi împuşcaţi fără nicio mascaradă! Asta e o mascaradă!

Nicolae Ceauşescu în declaraţie în faţa plutonului de execuţie (25 decembrie 1989)

Să vedem ce trebuie făcut ca să rezolvăm. Practic, cu Statele Unite nu avem probleme. Cu emigraţia română din SUA avem relaţii foarte bune. În fiecare an vin câţiva să se stabilească din nou în ţară.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Arta şi literatura sunt chemate să dea expresie activităţii tumultoase desfăşurate de poporul român în toate domeniile de activitate, să înfăţişeze marile realizări, entuziasmul, optimismul şi hotărârea de a merge neabătut înainte.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu

Securitatea românească constată cu mirare intensificarea unui grup mare de 'turişti' venit din URSS pe teritoriul patriei noastre şi alte grupuri de spionaj venite din Ungaria. Agenturile străine îşi intensifică activitatea în ţara noastră.

Nicolae Ceauşescu în Stenograma şedinţei C.P. Ex. din 17 dec. 1989

 

În faţa acestei situaţii deosebit de grave, este necesar să acţionăm în deplină unitate, cu toate forţele, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României, de a asigura dezvoltarea construcţiei socialiste în patria noastră.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-a întâmplat sute şi sute de ani în istoria României, ar trebui să ştie că un popor trebuie să fie stăpân pe soarta sa, că o ţară trebuie să fie demnă şi liberă pentru întotdeauna.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu

S-a spus că în Cehoslovacia era pericolul contrarevoluţiei... Se vor găsi, poate mâine, să spună că în adunarea noastră se oglindeau tendinţe contrarevoluţionare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968
A

Vreau să declar deschis că nu aş răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aş face totul pentru a apăra integritatea, independenţa, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-şi hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În ce priveşte livrarea, în momentul de faţă, de petrol din frumoasele sonde ale României, cu regret trebuie să vă spun că, timp de o sută de ani, ele au livrat petrol şi Statelor Unite, încât acum nu mai pot da atâta petrol care că satisfacă necesităţile României şi ale altora.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă la Clubului Naţional al Presei din Washington (5 decembrie 1973)

O agricultură cu adevărat performantă şi capabilă să asigure pâinea pe masa poporului român este şi trebuie să fie nu numai în atenţia permanentă a partidului nostru, dar ea trebuie dirijată şi îngrijită de toată suflarea întregului popor pentru pâinea de mâine a oamenilor de mâine..

Nicolae Ceauşescu în De Ziua Recoltei (1 octombrie 1966)

Criza energiei şi petrolului nu este, de fapt, ceva nou. Ea a preocupat şi înainte cele mai multe ţări, între care şi Statele Unite ale Americii. Ea a izbucnit acum cu putere datorită situaţiei din Orientul Mijlociu, dar poate că aceasta a fost un bine, deoarece a atras atenţia şi a pus în faţa guvernelor probleme deosebit de presante pentru viitor, indepedent de conjunctura din momentul de faţă. În ce priveşte România – şi ea are asemenea preocupări. Avem un program de dezvoltare a diferitelor surse de energie, inclusiv de prospecţiuni în Marea Neagră pentru unele surse de petrol – şi sîntem gata să acceptăm o colaborare cu firme din Statele Unite pentru a căuta petrol. În ce priveşte livrarea, în momentul de faţă, de petrol din frumoasele sonde ale României, cu regret trebuie să vă spun că, timp de o sută de ani, ele au livrat petrol şi Statelor Unite, încît acum nu mai pot da atîta petrol care că satisfacă necesităţile României şi ale altora. Dacă, prin colaborarea în prospecţiuni, vom găsi petrol, fără nici o îndoială că, pe baza rezultatelor acestei colaborări, vom putea livra petrol şi Statelor Unite."

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă a Clubului Naţional al Presei din Washington, Dialog româno-american (5 decembrie 1973)

Noi lucrăm mult cu ţările în curs de dezvoltare şi vrem să accentuăm această tendinţă. Avem acum posibilitatea să le acordăm chiar şi ceva credite. De altfel, acum avem de încasat 2,7 miliarde de dolari de la aceste ţări (...), acestea sunt creditele acordate de România mai multor ţări în curs de dezvoltare.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul bilateral cu Mihail Gorbaciov, Moscova, la întrunirea Tratatului de la Varşovia (4 decembrie 1989)

Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Noi dorim să ne înţelegem în toate problemele. Nu intenţionăm să ridicăm şi alte probleme, nu acum... însă ele vor apare. De aceea, din punct de vedere politic(...) eu sunt ferm convins că aceasta va atrage o serie de probleme care vor costa de 10 ori mai mult decât acest aur... Dar care, de fapt este al României.

Nicolae Ceauşescu în Vizita în URSS din 3-11 sept. 1965, Discuţii cu L. Brejnev pe marginea returnării Tezaurului românes

Avem în vedere realizarea unor acţiuni foarte mari în România: irigaţii, care necesită cheltuieli uriaşe, regularizarea unor cursuri de apă, acţiuni care să permită punerea în valoare a unor suprafeţe mari pentru creşterea producţiei agricole. Statele Unite ar putea contribui la aceasta. În afară de aceasta, este industria care reprezintă un domeniu foarte important.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Vizita asta a fost un succes chiar dacă nu am reuşit să ţinem în atenţia interlocutorilor problema înapoerii Tezaurulului Naţional. Oricum problema Tezaurului trebuie ţinută vie în conştiinţa sovieticilor pentru că Tezaurul, în sine, e al României şi nu al URSS. Nu vom fi niciodată maleabili în această problemă a Tezaurului pentru că el trebuie să vină înapoi în patria noastră.

Nicolae Ceauşescu în 12 septembrie 1965 – După Vvzita de stat a lui Nicolae Ceauşescu în URSS

Campania declanşată de diferite cercuri şi guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acţiuni au fost din timp şi bine pregătite.

Se pune pe drept cuvînt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste şi guverne, care fac tot felul de declaraţii împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite ţări, din ultimul timp?

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Mie mi se pare, totuşi, că problema nu este bine înţeleasă. Practic, la noi nu există o problemă a emigrării. Lunar, pleacă din ţară un anumit număr, care este tot mai mic. Între cei de origine evreiască sau germană, cei mai mulţi pleacă acum în RFG. În total, mai sunt în România circa 55-60.000 de cetăţeni de origine evreiască, iar cei care doresc să emigreze sunt tot mai puţini. Deci, nu există nici o problemă din acest punct de vedere.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţeleg bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Mă adresez tineretului social-democrat chemându-l alături în întâmpinarea şi consolidarea Frontului Unic Muncitoresc pentru a lupta împreună pentru drepturile tineretului. Mă adresez tineretului naţional-ţărănesc, naţional-liberal şi tineretului din toate organizaţiile democratice şi patriotice pentru formarea Blocului Patriotic al Tineretului. Trăiască Armata Română!

Nicolae Ceauşescu în cuvântare (30 august 1944)

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Pentru a reveni la relaţiile României cu Statele Unite. În 1969, am anunţat în comun că Statele Unite vor acorda României clauza naţiunii celei mai favorizate şi că va avea loc o extindere a relaţiilor dintre ţările noastre. Până acum, s-a realizat o extindere a relaţiilor, schimburile au sporit de câteva ori. Este drept că în trecut erau la un nivel scăzut. În ceea ce priveşte clauza suntem, însă, tot în domeniul declaraţiilor. Poate că aş putea anunţa – având în vedere că mai sunt doar câteva săptămâni până la Congres – că Statele Unite ne acordă clauza.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Din datele de care se dispune pînă în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acţiuni cu caracter terorist au fost organizate şi declanşate în strînsă legătură cu cercuri reacţionare, imperialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din diferite ţări străine.
Scopul acestor acţiuni antinaţionale provocatoare a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situaţiei politice, economice, de a crea condiţiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenţei şi suveranităţii patriei noastre socialiste.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Pentru a preveni orice greutate care ar veni din afara graniţelor ţării, trebuie ca industria românească să producă aproape orice, cu precădere produse de larg consum necesare populaţiei pentru desfăşurarea unei vieţi normale. De aceea e necesar să facem totul pentru a dezvolta tot mai mult economic ţara noastră şi să nu depindem de nimeni: să împlinim visul milenar al acestui popor – de a fi liber şi independent pentru întotdeauna.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România!

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În orice caz, nu se poate ca întreprinderile, chiar la nivel republican, să nu fie sub o îndrumare unitară, sigur, cu multă autonomie, cu multe drepturi. Cu vreo 20 de ani în urmă le-am dat şi noi drepturi foarte multe şi primul lucru pe care l-au făcut a fost să ia credite şi să facă tot felul de investiţii neeconomice. Atunci noi le-am restrâns drepturile şi am gândit că trebuie să ţinem în mână anumite lucruri, deoarece pentru România 11 miliarde de dolari datorie în 1980 constituia o situaţie foarte grea. De altfel trebuie să vă spun că în discuţiile pe care le-am avut atunci cu Brejnev, el mi-a spus de câteva ori: nu te duce să faci datorii. De câteva ori mi-a atras atenţia asupra acestui lucru, însă am greşit, că am dat multe drepturi întreprinderilor şi toţi s-au apucat şi au spus că dacă avem drepturi, atunci să luăm credite din străinătate.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

Nicolae Ceauşescu despre adevăr

Nimeni nu poate pretinde monopol asupra adevărului.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (21 august 1968)
Adăugat de anonim

Înainte de toate, dragi tineri, trebuie să vă iubiţi patria. Pentru că pe acest pământ rădăcinile voastre se vor înmulţi cu români adevăraţi.

Nicolae Ceauşescu în Congresul al XI lea al UTC, aprilie 1980

Tocmai de aceea cred că trebuie apreciat că aceşti capitalişti americani au înţeles aspectul politic. Îmbinarea aspectului politic cu cel economic îi face adevăraţi marxişti.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România NU mai are nicio datorie externă, NU mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat independentă şi economic şi politic...

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

In ceea ce priveşte problematica europeană, s-a vorbit atât de mult la Helsinki, încât acum cuvintele nici nu mai au prea mare importanţă. Ceea ce va fi cu adevărat important este acţiunea de realizare, modul în care fiecare stat se va conduce după ceea ce a declarat şi a semnat.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

O agricultură cu adevărat performantă şi capabilă să asigure pâinea pe masa poporului român este şi trebuie să fie nu numai în atenţia permanentă a partidului nostru, dar ea trebuie dirijată şi îngrijită de toată suflarea întregului popor pentru pâinea de mâine a oamenilor de mâine..

Nicolae Ceauşescu în De Ziua Recoltei (1 octombrie 1966)

La sfârşitul lunii Martie, am lichidat datoria externă a ţării noastre care, în 1980, reprezenta peste 11 miliarde de dolari în total. Din 1975 şi pănă în Martie 1989, am plătit cca. 21 miliarde de dolari, din care dobânzile au reprezentat peste 7 miliarde de dolari. În această datorie nu au fost cuprinse şi datoriile pe care le-am avut în ruble, şi care de asemenea au fost achitate demult. Aşadar, suntem independenţi cu adevărat.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Problema alegerii căilor de construcţie socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate erija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul! Este treaba fiecărui popor, şi noi considerăm că pentru a aşeza relaţiile dinttre ţările socialiste, între partidele comuniste, pe baze cu adevărat marxist-leniniste, trebuie odată pentru totdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide!

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

În a doua zi de vizită, am deschis discuţia despre Tezaur, iar tovarăşii ruşi au zis că le-am provocat o mare surprindere; nedumeriţi că am ridicat o problemă de acum 50 de ani şi că e vorba de o problemă convenită între Ţar şi guvernul român regal... că ei au studiat această problemă şi că e adevărat că au trecut pe acolo nişte necunoscuţi români (prin Herşon) şi au dus ceva lucruri, dar că acestea au ajuns în Caucaz şi apoi în Siberia... şi din care n-a mai rămas nimic. Că tovarăşul Dej le-a scris o scrisoare, mulţumindu-le că s-au preocupat de aceste lucruri... mărunte.

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa C.P. Ex. PCR / 14 sept. 1965, în urma vizitei din URSS

Nicolae Ceauşescu despre viitor

În general, punerea la punct a unor programe speciale pentru ţările rămase în urmă va fi una din problemele cele mai importante ale viitorului.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

În urma vizitei pe care am efectuat-o acum o săptămână în Olanda, am observat reţeaua de canale pentru dirijarea apelor, tovarăşi. Aşa ar trebui să facem şi noi în viitorul apropiat, să nu se mai întâmple să fie ţara noastră sub ape, aşa cum a fost în urmă cu trei ani.

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa C. P. Ex. al P.C.R (19 aprilie 1973)

S-a spus că în Cehoslovacia era pericolul contrarevoluţiei... Se vor găsi, poate mâine, să spună că în adunarea noastră se oglindeau tendinţe contrarevoluţionare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

O agricultură cu adevărat performantă şi capabilă să asigure pâinea pe masa poporului român este şi trebuie să fie nu numai în atenţia permanentă a partidului nostru, dar ea trebuie dirijată şi îngrijită de toată suflarea întregului popor pentru pâinea de mâine a oamenilor de mâine..

Nicolae Ceauşescu în De Ziua Recoltei (1 octombrie 1966)

Muncitorul român nu e cu nimic mai prejos decât muncitorul occidental, ba mai mult, muncitorul român e mai organizat şi de aceea e nevoie ca pe viitor să avem mai mulţi specialişti în toate domeniile de activitate pentru progresul economiei româneşţi: numai aşa România va putea fi respectată de orice naţiune în lume.

 

Voi menţiona numai că prin aceasta nu am în vedere soluţii pripite, în viitorii ani. Vor trebui, însă, găsite în viitor, asupra cărora este necesar să se reflecteze încă de pe acum. Altfel, s-ar putea să se întâmple să fim luaţi prin surprindere, fără a avea soluţii, sau cel puţin perspectiva unei soluţionări a problemelor.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Criza energiei şi petrolului nu este, de fapt, ceva nou. Ea a preocupat şi înainte cele mai multe ţări, între care şi Statele Unite ale Americii. Ea a izbucnit acum cu putere datorită situaţiei din Orientul Mijlociu, dar poate că aceasta a fost un bine, deoarece a atras atenţia şi a pus în faţa guvernelor probleme deosebit de presante pentru viitor, indepedent de conjunctura din momentul de faţă.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă la Clubului Naţional al Presei din Washington (5 decembrie 1973)

Prin deplasarea a zeci de miliarde de dolari în statele deţinătoare de petrol se creează o situaţie cu totul nouă în situaţia economică, iar aceasta influenţează puternic şi situaţia politică. Este necesar să se acţioneze în aceste condiţii pentru stabilirea unor asemenea raporturi şi a unor asemenea soluţii care să excludă în viitor o confruntare. Dacă lucrurile nu încep să fie rezolvate acum, posibilitatea confruntării creşte mult.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România!

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

 

Criza energiei şi petrolului nu este, de fapt, ceva nou. Ea a preocupat şi înainte cele mai multe ţări, între care şi Statele Unite ale Americii. Ea a izbucnit acum cu putere datorită situaţiei din Orientul Mijlociu, dar poate că aceasta a fost un bine, deoarece a atras atenţia şi a pus în faţa guvernelor probleme deosebit de presante pentru viitor, indepedent de conjunctura din momentul de faţă. În ce priveşte România – şi ea are asemenea preocupări. Avem un program de dezvoltare a diferitelor surse de energie, inclusiv de prospecţiuni în Marea Neagră pentru unele surse de petrol – şi sîntem gata să acceptăm o colaborare cu firme din Statele Unite pentru a căuta petrol. În ce priveşte livrarea, în momentul de faţă, de petrol din frumoasele sonde ale României, cu regret trebuie să vă spun că, timp de o sută de ani, ele au livrat petrol şi Statelor Unite, încît acum nu mai pot da atîta petrol care că satisfacă necesităţile României şi ale altora. Dacă, prin colaborarea în prospecţiuni, vom găsi petrol, fără nici o îndoială că, pe baza rezultatelor acestei colaborări, vom putea livra petrol şi Statelor Unite."

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă a Clubului Naţional al Presei din Washington, Dialog româno-american (5 decembrie 1973)

Nicolae Ceauşescu despre naţiuni

Vrem o Europă unită, naţiuni independente...

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Vrem o Europă unită, naţiuni independente, indiferent de regimul politic al fiecăreia.

Nicolae Ceauşescu în Ceauşescu întâmpinat de preşedintele finlandez Urho Kekkoken pe aeroportul din Helsinki (29 iulie 1975)

Sunt pentru o Europă unită, bazată pe naţiuni independente, indiferent de regimul politic...

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Ca să putem sta la masa marilor naţiuni, ţara noastră trebuie să aibe un nivel ridicat de dezvoltare şi o economie durabilă şi credibilă peste hotare.

 

Doresc să declar, în această seară, în faţa întregii noastre naţiuni că, în ce mă priveşte, ca fiu devotat al poporului, în munca şi răspunderile încredinţate de partid şi popor, voi acţiona în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea şi fericirea sa...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Muncitorul român nu e cu nimic mai prejos decât muncitorul occidental, ba mai mult, muncitorul român e mai organizat şi de aceea e nevoie ca pe viitor să avem mai mulţi specialişti în toate domeniile de activitate pentru progresul economiei româneşţi: numai aşa România va putea fi respectată de orice naţiune în lume.

 

Nimic nu pică din cer pentru ca poporul nostru să fie mai bogat, iar scumpa noastră patrie să fie mai demnă şi mai apreciată în lume.
Fiecare cetăţean din patria noastră trebuie să se canalizeze pe conştiinţa sa morală, că numai muncind în mod conştiincios, ţara noastră va căpăta măreţia care i se cuvine între marile naţiuni ale lumii.

 

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţeleg bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Pentru a reveni la relaţiile României cu Statele Unite. În 1969, am anunţat în comun că Statele Unite vor acorda României clauza naţiunii celei mai favorizate şi că va avea loc o extindere a relaţiilor dintre ţările noastre. Până acum, s-a realizat o extindere a relaţiilor, schimburile au sporit de câteva ori. Este drept că în trecut erau la un nivel scăzut. În ceea ce priveşte clauza suntem, însă, tot în domeniul declaraţiilor. Poate că aş putea anunţa – având în vedere că mai sunt doar câteva săptămâni până la Congres – că Statele Unite ne acordă clauza.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Nicolae Ceauşescu despre dolari

Avem acum 2 miliarde de dolari aici, în ţară. Mai avem vreo 7-8 miliarde de dolari în creanţe. Cu 2-3 miliarde facem o bancă cu care să împrumutăm ţările în curs de dezvoltare cu dobândă mică.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul bilateral cu Mihail Gorbaciov, Moscova, la întrunirea Tratatului de la Varşovia (4 decembrie 1989)

Există, într-adevăr, democraţie şi democraţii... Dar cum se poate oare vorbi de egalitate, libertate şi democraţie între ţările bogate şi ţările care nu au nici măcar 100 de dolari pe cap de locuitor?
A realiza egalitatea, înseamnă a realiza şi condiţiile materiale necesare dezvoltării.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Noi lucrăm mult cu ţările în curs de dezvoltare şi vrem să accentuăm această tendinţă. Avem acum posibilitatea să le acordăm chiar şi ceva credite. De altfel, acum avem de încasat 2,7 miliarde de dolari de la aceste ţări (...), acestea sunt creditele acordate de România mai multor ţări în curs de dezvoltare.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul bilateral cu Mihail Gorbaciov, Moscova, la întrunirea Tratatului de la Varşovia (4 decembrie 1989)

În fond noi facem schimb tot în devize convertibile. Am ales rubla convertibilă ca monedă de schimb, dar noi nu facem schimb de mărfuri. Sigur, urmărim să realizăm un echilibru al balanţelor, dar aceasta se întâmplă în toată lumea. Noi şi cu Statele Unite ale Americii, spre exemplu, socotim în dolari, dar importăm direct mărfuri.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

Aceste cercuri şi aceşti domni(aluzie la BM şi FMI) ar trebui să-şi îndrepte lucrurile, privirea, spre două direcţii: cum să se lichideze asuprirea ţărilor în curs de dezvoltare? Să se rezolve datoria externă de un miliard şi două sute, de 1200 de miliarde de dolari a acestor ţări. Şi aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă. În economie şi-n politică nu face doi bani.

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa Plenului Executiv (15 iulie 1989)

Să ştiţi că nu avem intenţia să soluţionăm problema materiilor prime numai cu Uniunea Societică. Noi lucrăm mult cu ţările în curs de dezvoltare şi vrem să accentuăm această tendinţă. Avem acum posibilitatea să le acordăm chiar şi ceva credite. De altfel, acum avem de încasat 2,7 miliarde dolari de la aceste ţări.
Vrem să participăm mai activ la dezvoltarea acestor ţări şi în cadrul acesta ne asigurăm şi unele materii prime.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

La sfârşitul lunii Martie, am lichidat datoria externă a ţării noastre care, în 1980, reprezenta peste 11 miliarde de dolari în total. Din 1975 şi pănă în Martie 1989, am plătit cca. 21 miliarde de dolari, din care dobânzile au reprezentat peste 7 miliarde de dolari. În această datorie nu au fost cuprinse şi datoriile pe care le-am avut în ruble, şi care de asemenea au fost achitate demult. Aşadar, suntem independenţi cu adevărat.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Prin deplasarea a zeci de miliarde de dolari în statele deţinătoare de petrol se creează o situaţie cu totul nouă în situaţia economică, iar aceasta influenţează puternic şi situaţia politică. Este necesar să se acţioneze în aceste condiţii pentru stabilirea unor asemenea raporturi şi a unor asemenea soluţii care să excludă în viitor o confruntare. Dacă lucrurile nu încep să fie rezolvate acum, posibilitatea confruntării creşte mult.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie şi în acest deceniu situaţia lor a continuat să se înrăutăţească, în timp ce ţările bogate, şi din acestea, desigur, un mic grup de bogaţi, au acumulat anual zeci şi zeci de miliarde de dolari din ţările în curs de dezvoltare. Este o situaţie care nu poate să continue mai departe! Aşa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim! A inechităţii, a jafului, a asupririi!

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa Plenului Executiv (15 iulie 1989)

Am acordat la această consfătuire o atenţie şi problemelor economiei mondiale şi îndeosebi situaţiei ţărilor în curs de dezvoltare. Aceasta pentru că, actualmente, situaţia ţărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie şi în acest deceniu situaţia lor a continuat să se înrăutăţească, în timp ce ţările bogate, şi din acestea, desigur, un mic grup de bogaţi, au acumulat anual zeci şi zeci de miliarde de dolari din ţările în curs de dezvoltare. Este o situaţie care nu poate să continue mai departe! Aşa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim! A inechităţii, a jafului, a asupririi! Am cunoscut-o sute de ani, şi o sută de ani sub capitalism, aceasta.

Nicolae Ceauşescu în Discursul din 15 iulie 1989

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România!

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În orice caz, nu se poate ca întreprinderile, chiar la nivel republican, să nu fie sub o îndrumare unitară, sigur, cu multă autonomie, cu multe drepturi. Cu vreo 20 de ani în urmă le-am dat şi noi drepturi foarte multe şi primul lucru pe care l-au făcut a fost să ia credite şi să facă tot felul de investiţii neeconomice. Atunci noi le-am restrâns drepturile şi am gândit că trebuie să ţinem în mână anumite lucruri, deoarece pentru România 11 miliarde de dolari datorie în 1980 constituia o situaţie foarte grea. De altfel trebuie să vă spun că în discuţiile pe care le-am avut atunci cu Brejnev, el mi-a spus de câteva ori: nu te duce să faci datorii. De câteva ori mi-a atras atenţia asupra acestui lucru, însă am greşit, că am dat multe drepturi întreprinderilor şi toţi s-au apucat şi au spus că dacă avem drepturi, atunci să luăm credite din străinătate.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

Nicolae Ceauşescu despre asigurări

Numai lichidând datoria externă, asigurăm deplina independenţă economică şi politică a României...

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (1982)

Noi vom face totul pentru ca să avem relaţii cât mai bune şi să asigurăm o extindere cât mai largă a colaborării cu firmele americane în domeniul economic.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Am fost în mijlocul oamenilor năpăstuiţi de ape. Vom face tot posibilul ca celor rămaşi fără case să le asigurăm locuinţe din fondul de stat pănă la venirea iernii.

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa C. P. Ex. al PCR în urma Marilor Inundaţii - mai 1970

În faţa acestei situaţii deosebit de grave, este necesar să acţionăm în deplină unitate, cu toate forţele, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României, de a asigura dezvoltarea construcţiei socialiste în patria noastră.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

O agricultură cu adevărat performantă şi capabilă să asigure pâinea pe masa poporului român este şi trebuie să fie nu numai în atenţia permanentă a partidului nostru, dar ea trebuie dirijată şi îngrijită de toată suflarea întregului popor pentru pâinea de mâine a oamenilor de mâine..

Nicolae Ceauşescu în De Ziua Recoltei (1 octombrie 1966)

Delegaţia noastră de partid şi de stat care a vizitat săptămîna trecută Cehoslovacia s-a convins că poporul cehoslovac, că partidul comunist cehoslovac, clasa muncitoare cehoslovacă, bătrâni, femei, tineri, în unanimitate sprijină conducerea partidului şi statului pentru a asigura triumful socialismului în Cehoslovacia.

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

Să ştiţi că nu avem intenţia să soluţionăm problema materiilor prime numai cu Uniunea Societică. Noi lucrăm mult cu ţările în curs de dezvoltare şi vrem să accentuăm această tendinţă. Avem acum posibilitatea să le acordăm chiar şi ceva credite. De altfel, acum avem de încasat 2,7 miliarde dolari de la aceste ţări.
Vrem să participăm mai activ la dezvoltarea acestor ţări şi în cadrul acesta ne asigurăm şi unele materii prime.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţeleg bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În lumea arabă s-au produs schimbări radicale, în ultimii ani, în ceea ce priveşte felul de a judeca lucrurile. Astăzi este acceptat faptul că Israelul constituie o realitate şi că trebuie să se ajungă la o înţelegere corespunzătoare cu el. Deci, fantezia şi romantismul din trecut au dispărut în mare măsură în ce priveşte problemele legate de Israel. Mai toate ţările arabe au înţeles că trebuie să se preocupe mai mult de dezvoltarea lor economică şi socială, să-şi asigure independenţa. Ei înţeleg acum bine că războiul şi menţinerea încordării în Orientul Mijlociu sunt în detrimentul lor din toate punctele de vedere, după cum sunt, de altfel, şi pentru Israel.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România!

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Nicolae Ceauşescu despre libertate

Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu nost' pământ!. Şi trebuie să luptăm, să trăim liberi şi independenţi!

 

Ştiu că s-a anunţat şedinţa de mai demult, sper însă că nu v-aţi întocmit textele de acasă, puteţi să vorbiţi liber, ca să putem înţelege şi noi.

 

Trăiască Republica Socialistă România, liberă şi independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna! Puteam fi împuşcaţi fără nicio mascaradă! Asta e o mascaradă!

Nicolae Ceauşescu în declaraţie în faţa plutonului de execuţie (25 decembrie 1989)

Aceste posturi de radio (Europa Liberă şi Vocea Americii) nu servesc scopurilor nobile ale căror documente le semnăm azi, aici.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Sunt fiu credincios al poporului meu şi-i ştiu şi durerea şi vrerea. Dorinţa poporului este şi-a mea. Să fie mai puternic, mai fericit, liber, stăpân pe-al său destin, mai mândru, mai falnic.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (24 ianuarie 1973)

Este de neconceput în lumea de astăzi, cînd popoarele se ridică la luptă pentru a-şi apăra independenţa naţională, pentru egalitate în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea şi independenţa unui alt stat.

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

Cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-a întâmplat sute şi sute de ani în istoria României, ar trebui să ştie că un popor trebuie să fie stăpân pe soarta sa, că o ţară trebuie să fie demnă şi liberă pentru întotdeauna.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu

Este necesar să se pună capăt unor activităţi de dezinformare (Europa Liberă şi Vocea Americii) care dăunează colaborării şi securităţii popoarelor. M-aş referi, printre altele, la activitatea unor posturi de radio de pe teritoriile unor ţări participante aici.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Există, într-adevăr, democraţie şi democraţii... Dar cum se poate oare vorbi de egalitate, libertate şi democraţie între ţările bogate şi ţările care nu au nici măcar 100 de dolari pe cap de locuitor?
A realiza egalitatea, înseamnă a realiza şi condiţiile materiale necesare dezvoltării.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţeleg bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Pentru a preveni orice greutate care ar veni din afara graniţelor ţării, trebuie ca industria românească să producă aproape orice, cu precădere produse de larg consum necesare populaţiei pentru desfăşurarea unei vieţi normale. De aceea e necesar să facem totul pentru a dezvolta tot mai mult economic ţara noastră şi să nu depindem de nimeni: să împlinim visul milenar al acestui popor – de a fi liber şi independent pentru întotdeauna.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Nicolae Ceauşescu despre armată

Tineretul român trebuie să participe cu toată forţa sa în războiul just pe care îl ducem astăzi, pentru eliberarea Ardealului de Nord. Alături de Armata Română şi Armata Roşie eliberatoare, să dăm contribuţia noastră în lupta pentru zdrobirea armatelor germano-hitleriste.

Nicolae Ceauşescu în cuvântare în faţa studenţilor democraţi (14 martie 1945)

Tineretul român trebuie să participe cu toată forţa sa în războiul just pe care îl ducem astăzi, pentru eliberarea Ardealului de Nord. Alături de Armata Română şi Armata Roşie eliberatoare, să dăm contribuţia noastră în lupta pentru zdrobirea armatelor germano-hitleriste.

Nicolae Ceauşescu în Cuvântare, 14 martie 1945

Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului!

Nicolae Ceauşescu în discurs (21 decembrie 1989)

Nu există nici o justificare şi nu poate fi acceptat nici un motiv pentru a admite numai ideea intervenţiei militare in treburile unui stat socialist.

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

Fac apel tuturor oamenilor să se ajute între ei, să sprijine Armata pentru depăşirea greutăţilor în urma inundaţiilor. Fac apel la unitate şi solidaritate. Apele nu ne pot opri de la progresul societăţii noastre.

Nicolae Ceauşescu în Apel RTV din 14 Mai 1970, ca urmare a Marilor Inundaţii din Ţară

În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, fiind atacate, unităţile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acţioneze împotriva unităţilor militare şi instituţiilor de stat şi politice.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Deoarece acţiunile grupurilor antinaţionale, teroriste au continuat, conform Constituţiei şi în conformitate cu legile ţării, unităţile militare au fost obligate să se apere, să apere ordinea şi bunurile întregului oraş. De fapt să apere ordinea în întreaga ţară.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În altă ordine de idei, este vorba de concentrarea foarte mare de forţe militare în Europa, cea mai mare din lume, fără precedent în trecut. Cu toate că există diferite alte focare de încordare, Europa rămâne, după părerea noastră, problema numărul unu, care trebuie să ne preocupe în momentul de faţă.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Cu toate insistenţele depuse timp de două zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de conducerile întreprinderilor şi de organele de ordine, aceste grupuri au continuat şi şi-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituţiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unităţi militare.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situaţie, dar aceasta nu se datoreşte organelor de ordine şi unităţilor militare, care timp de două zile au dat dovadă de maxima răbdare şi îngăduinţă faţă de acţiunile elementelor teroriste, fasciste din Timişoara, ci acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine şi care au acţionat în mod premeditat şi bine pregătit pentru declanşarea acestor grave incidente de la Timişoara!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe judecătoreşti legale, cîteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări şi incidente, trecînd la atacarea unor instituţii de stat, distrugînd şi jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie şi-au intensificat activitatea împotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unităţi militare.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe judecătoreşti legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări şi incidente, trecând la atacarea unor instituţii de stat, distrugând şi jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie şi-au intensificat activitatea împotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unităţi militare.

Nicolae Ceauşescu în discurs (21 decembrie 1989)

Mă adresez tineretului social-democrat chemându-l alături în întâmpinarea şi consolidarea Frontului Unic Muncitoresc pentru a lupta împreună pentru drepturile tineretului. Mă adresez tineretului naţional-ţărănesc, naţional-liberal şi tineretului din toate organizaţiile democratice şi patriotice pentru formarea Blocului Patriotic al Tineretului. Trăiască Armata Română!

Nicolae Ceauşescu în cuvântare (30 august 1944)

Nicolae Ceauşescu despre dorinţe

Dorinţa poporului este şi a mea...

Nicolae Ceauşescu în Nicolae Ceauşescu (28 martie 1974 ) la investirea sa în funcţia de Preşedinte al R.S.R

Noi avem un tratat de pace, semnat la Paris în 1947. Cu toate acestea nu dorim să repetăm povestea cu mielul şi lupul.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Deoarece văd că aţi pus foarte multe întrebări, şi avînd în vedere că intervenţia pe care o doream s-o prezint este tipărită, aş propune să renunţ la prezentarea ei pentru a răspunde la întrebările dv.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă a Clubului Naţional al Presei din Washington, Dialog româno-american (5 decembrie 1973)

Sunt fiu credincios al poporului meu şi-i ştiu şi durerea şi vrerea. Dorinţa poporului este şi-a mea. Să fie mai puternic, mai fericit, liber, stăpân pe-al său destin, mai mândru, mai falnic.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (24 ianuarie 1973)

Doresc să declar, în această seară, în faţa întregii noastre naţiuni că, în ce mă priveşte, ca fiu devotat al poporului, în munca şi răspunderile încredinţate de partid şi popor, voi acţiona în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea şi fericirea sa...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Noi considerăm că nivelul relaţiilor dintre Franţa şi România, îndeosebi în domeniul economic, este sub posibilităţile şi sub dorinţele noastre. În acest context, apreciez că discuţiile de până acum şi contactele între miniştrii francezi şi români vor fi încununate de rezultate bune.

Nicolae Ceauşescu în Vizita în Franţa, 15 -19 iunie, 1970, Dineul de Protocol dat în cinstea lui Nicolae Ceauşescu de către Georges Pompidou, Preşedintele Franţei

Noi dorim să ne înţelegem în toate problemele. Nu intenţionăm să ridicăm şi alte probleme, nu acum... însă ele vor apare. De aceea, din punct de vedere politic(...) eu sunt ferm convins că aceasta va atrage o serie de probleme care vor costa de 10 ori mai mult decât acest aur... Dar care, de fapt este al României.

Nicolae Ceauşescu în Vizita în URSS din 3-11 sept. 1965, Discuţii cu L. Brejnev pe marginea returnării Tezaurului românes

Cred că am discutat destul despre Europa. În orice caz, aş dori să repet că noi am dori ca Statele Unite să adopte la Conferinţa europeană o poziţie cât mai constructivă posibil şi, în general, în îndeplinirea răspunderii pe care şi-a asumat-o în Europa, să contribuie la rezolvarea problemelor complexe, în spiritul securităţii şi păcii.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Mie mi se pare, totuşi, că problema nu este bine înţeleasă. Practic, la noi nu există o problemă a emigrării. Lunar, pleacă din ţară un anumit număr, care este tot mai mic. Între cei de origine evreiască sau germană, cei mai mulţi pleacă acum în RFG. În total, mai sunt în România circa 55-60.000 de cetăţeni de origine evreiască, iar cei care doresc să emigreze sunt tot mai puţini. Deci, nu există nici o problemă din acest punct de vedere.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

În decembrie, noi am propus la Washington să încheiem un acord economic pe termen lung. Noi suntem gata să începem tratativele. M-am gândit şi eu să propun realizarea unui asemenea acord. Desigur, sunt de acord să încheiem şi o înţelegere referitoare la facilităţile de ordin tehnic.
Dorim, însă, şi un acord de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung. Avem asemenea acorduri cu aproape toate statele din Europa Occidentală.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Deci, noi vrem să avem o discuţie, pentru că suntem interesaţi să participăm. De exemplu, am fost informaţi zilele acestea că aveţi în vedere să deschideţi două bazine de cărbune cocsificabil la Lvov şi Harkov. Vrem să mergem în Mongolia, împreună – de altfel se discută de mult problema aceasta pentru că şi Uniunea Sovietică vrea să participe. Am investit în China în cărbune cocsificabil. Aşa că nu dorim nimic să cerem, ca să spun aşa, ca ajutor din partea Uniunii Sovietice, noi vrem să conlucrăm.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Eu, de felul meu, sunt optimist. De data aceasta, însă, nu sunt chiar prea optimist. Problemele care rămân de soluţionat sunt foarte serioase şi necesită o activitate mai largă şi soluţii care depăşesc cadrul celor convenite la Helsinki. Aş putea să mă refer la problemele economice cu caracter general, dar despre aceasta vom mai găsi timpul să discutăm. Dar, în primul rând, problemele care au rămas nesoluţionate în Europa sunt destul de serioase. Dr. Kissinger a mai avut prilejul să audă unele păreri ale noastre în această privinţă, pe care aş dori să vi le împărtăşesc şi dumneavoastră.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Nicolae Ceauşescu despre Statele Unite ale Americii

Noi importăm cărbune cocsificabil din Statele Unite ale Americii, iar cu câţiva ani în urmă am şi investit 100 de milioane acolo – suntem deci proprietari. Am investit în China în cărbune cocsificabil.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul bilateral cu Mihail Gorbaciov, Moscova, la întrunirea Tratatului de la Varşovia (4 decembrie 1989)

Cum aţi privi, oare, dumneavoastră şi poporul american, dacă alte ţări ar introduce în legile lor amendamente care să condiţioneze relaţiile cu Statele Unite de soluţionarea unor probleme interne ale S. U. A.? Ar corespunde aceasta unui spirit de relaţii noi, de egalitate, în lume?

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă la Clubului Naţional al Presei din Washington (5 decembrie 1973)

În fond noi facem schimb tot în devize convertibile. Am ales rubla convertibilă ca monedă de schimb, dar noi nu facem schimb de mărfuri. Sigur, urmărim să realizăm un echilibru al balanţelor, dar aceasta se întâmplă în toată lumea. Noi şi cu Statele Unite ale Americii, spre exemplu, socotim în dolari, dar importăm direct mărfuri.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul ruso-român; Ceauşescu - Gorbaciov (4 decembrie 1989)

Criza energiei şi petrolului nu este, de fapt, ceva nou. Ea a preocupat şi înainte cele mai multe ţări, între care şi Statele Unite ale Americii. Ea a izbucnit acum cu putere datorită situaţiei din Orientul Mijlociu, dar poate că aceasta a fost un bine, deoarece a atras atenţia şi a pus în faţa guvernelor probleme deosebit de presante pentru viitor, indepedent de conjunctura din momentul de faţă.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă la Clubului Naţional al Presei din Washington (5 decembrie 1973)

Noi vom face totul pentru ca să avem relaţii cât mai bune şi să asigurăm o extindere cât mai largă a colaborării cu firmele americane în domeniul economic.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Tocmai de aceea cred că trebuie apreciat că aceşti capitalişti americani au înţeles aspectul politic. Îmbinarea aspectului politic cu cel economic îi face adevăraţi marxişti.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Aceste posturi de radio (Europa Liberă şi Vocea Americii) nu servesc scopurilor nobile ale căror documente le semnăm azi, aici.

 

Să vedem ce trebuie făcut ca să rezolvăm. Practic, cu Statele Unite nu avem probleme. Cu emigraţia română din SUA avem relaţii foarte bune. În fiecare an vin câţiva să se stabilească din nou în ţară.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Problemele acestea merită să fie discutate o dată mai în amănunt pentru că, oricum, Statele Unite, asumându-şi o anumită răspundere în Europa, trebuie să ţină seama mai mult de interesele tuturor statelor de pe continent.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Mi se pare că, în privinţa EXIMBANK, prin Acordul comercial aceste lucruri au fost oarecum clarificate. Mă refeream la faptul că Statele Unite au o practică – care nu este rea câteodată de a acorda credite cu dobânzi foarte mici, pe termen lung.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Eu am încredere în Europa. Dar sunt şi probleme complicate care trebuie soluţionate. Aici Uniunea Sovietică şi Statele Unite pot aduce o contribuţie importantă în măsura în care ţin seama de tendinţele existente şi de năzuinţele popoarelor europene.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Este necesar să se pună capăt unor activităţi de dezinformare (Europa Liberă şi Vocea Americii) care dăunează colaborării şi securităţii popoarelor. M-aş referi, printre altele, la activitatea unor posturi de radio de pe teritoriile unor ţări participante aici.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Criza energiei şi petrolului nu este, de fapt, ceva nou. Ea a preocupat şi înainte cele mai multe ţări, între care şi Statele Unite ale Americii. Ea a izbucnit acum cu putere datorită situaţiei din Orientul Mijlociu, dar poate că aceasta a fost un bine, deoarece a atras atenţia şi a pus în faţa guvernelor probleme deosebit de presante pentru viitor, indepedent de conjunctura din momentul de faţă. În ce priveşte România – şi ea are asemenea preocupări. Avem un program de dezvoltare a diferitelor surse de energie, inclusiv de prospecţiuni în Marea Neagră pentru unele surse de petrol – şi sîntem gata să acceptăm o colaborare cu firme din Statele Unite pentru a căuta petrol. În ce priveşte livrarea, în momentul de faţă, de petrol din frumoasele sonde ale României, cu regret trebuie să vă spun că, timp de o sută de ani, ele au livrat petrol şi Statelor Unite, încît acum nu mai pot da atîta petrol care că satisfacă necesităţile României şi ale altora. Dacă, prin colaborarea în prospecţiuni, vom găsi petrol, fără nici o îndoială că, pe baza rezultatelor acestei colaborări, vom putea livra petrol şi Statelor Unite."

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă a Clubului Naţional al Presei din Washington, Dialog româno-american (5 decembrie 1973)

Cred că am discutat destul despre Europa. În orice caz, aş dori să repet că noi am dori ca Statele Unite să adopte la Conferinţa europeană o poziţie cât mai constructivă posibil şi, în general, în îndeplinirea răspunderii pe care şi-a asumat-o în Europa, să contribuie la rezolvarea problemelor complexe, în spiritul securităţii şi păcii.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Tot ce s-a întâmplat şi se întâmplă în Germania (RDG), în Cehoslovacia, în Bulgaria, în Ungaria şi în Polonia sunt lucruri organizate de URSS cu sprijin american şi al Occidentului. Aceste lucruri au loc cu sprijinul plevei societăţii şi cel al străinilor pentru a derula loviturile de stat în sânul acestor popoare. Occidentul are nevoie de slugi şi sclavi.

Nicolae Ceauşescu în Stenograma şedinţei C.P. Ex. din 17 dec. 1989

Incurajăm realizarea acordurilor existente în domeniile ştiinţific şi cultural şi a acţiunilor concrete aflate în studiu sau deja în negociere. Trebuie să spun că, după părerea mea, cu Statele Unite am realizat un şir de acorduri bune, iar prin intrarea în vigoare a Acordului comercial avem, practic, condiţii foarte bune de conlucrare pe baze reciproc avantajoas

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Avem în vedere realizarea unor acţiuni foarte mari în România: irigaţii, care necesită cheltuieli uriaşe, regularizarea unor cursuri de apă, acţiuni care să permită punerea în valoare a unor suprafeţe mari pentru creşterea producţiei agricole. Statele Unite ar putea contribui la aceasta. În afară de aceasta, este industria care reprezintă un domeniu foarte important.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Îmi reamintesc – iar dumneavoastră cunoaşteţi bine – ce s-a întâmplat în 1939. Stalin a preferat înţelegerea cu Hitler. S-a scris că este o înţelegere pentru o mie de ani, dar ştim cât a durat şi ce urmări a avut. Ştim că Statele Unite nu pot fi asemuite cu Germania, dar pericolul unei înţelegeri în doi este văzut de toate ţările din Europa chiar şi de cei mai buni aliaţi ai dumneavoastră.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Pentru a reveni la relaţiile României cu Statele Unite. În 1969, am anunţat în comun că Statele Unite vor acorda României clauza naţiunii celei mai favorizate şi că va avea loc o extindere a relaţiilor dintre ţările noastre. Până acum, s-a realizat o extindere a relaţiilor, schimburile au sporit de câteva ori. Este drept că în trecut erau la un nivel scăzut. În ceea ce priveşte clauza suntem, însă, tot în domeniul declaraţiilor. Poate că aş putea anunţa – având în vedere că mai sunt doar câteva săptămâni până la Congres – că Statele Unite ne acordă clauza.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Nicolae Ceauşescu despre independenţă

Vrem o Europă unită, naţiuni independente...

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Să luptăm pentru integritatea şi independenţa României!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Vreau să declar deschis că nu aş răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aş face totul pentru a apăra integritatea, independenţa, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-şi hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Vrem o Europă unită, naţiuni independente, indiferent de regimul politic al fiecăreia.

Nicolae Ceauşescu în Ceauşescu întâmpinat de preşedintele finlandez Urho Kekkoken pe aeroportul din Helsinki (29 iulie 1975)

Sunt pentru o Europă unită, bazată pe naţiuni independente, indiferent de regimul politic...

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

Numai lichidând datoria externă, asigurăm deplina independenţă economică şi politică a României...

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (1982)

Fără o industrie solidă, nu există progres; fără o industrie performantă, nu există independenţă economică.

 

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţeleg bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre...

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plăteşte tribut nimănui; deci România e independentă şi economic şi politic.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu nost' pământ!. Şi trebuie să luptăm, să trăim liberi şi independenţi!

 

Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România NU mai are nicio datorie externă, NU mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat independentă şi economic şi politic...

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Trăiască Republica Socialistă România, liberă şi independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna! Puteam fi împuşcaţi fără nicio mascaradă! Asta e o mascaradă!

Nicolae Ceauşescu în declaraţie în faţa plutonului de execuţie (25 decembrie 1989)

Trebuie să ne creăm o independenţă solidă şi durabilă pentru că patria noastră este străveche, trebuie să ne impunem în lume pentru că poporul şi tineretul nostru e harnic şi creativ.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (2 mai 1965)

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România!

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Este de neconceput în lumea de astăzi, cînd popoarele se ridică la luptă pentru a-şi apăra independenţa naţională, pentru egalitate în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea şi independenţa unui alt stat.

Nicolae Ceauşescu în Discurs cu ocazia invadării Ceoslovaciei de către trupele ruseşti, 21 august 1968

 

Tratatul pe care-l vom semna astăzi, trebuie să garanteze respectul reciproc între popoarele Europei, indiferent de orânduirea socială, indiferent de cât de mare e o ţară sau alta; Tratatul acesta trebuie să respecte suveranitatea şi independenţa fiecarei ţări, precum şi neamestecurile interne în treburile altor state, să garanteze pacea şi armonia în întreaga Europă.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), Helsinki, 30 iulie - 1 august 1975

La sfârşitul lunii Martie, am lichidat datoria externă a ţării noastre care, în 1980, reprezenta peste 11 miliarde de dolari în total. Din 1975 şi pănă în Martie 1989, am plătit cca. 21 miliarde de dolari, din care dobânzile au reprezentat peste 7 miliarde de dolari. În această datorie nu au fost cuprinse şi datoriile pe care le-am avut în ruble, şi care de asemenea au fost achitate demult. Aşadar, suntem independenţi cu adevărat.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

 

Nicolae Ceauşescu despre timp

În urma vizitei pe care am efectuat-o acum o săptămână în Olanda, am observat reţeaua de canale pentru dirijarea apelor, tovarăşi. Aşa ar trebui să facem şi noi în viitorul apropiat, să nu se mai întâmple să fie ţara noastră sub ape, aşa cum a fost în urmă cu trei ani.

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa C. P. Ex. al P.C.R (19 aprilie 1973)

În ce priveşte livrarea, în momentul de faţă, de petrol din frumoasele sonde ale României, cu regret trebuie să vă spun că, timp de o sută de ani, ele au livrat petrol şi Statelor Unite, încât acum nu mai pot da atâta petrol care că satisfacă necesităţile României şi ale altora.

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă la Clubului Naţional al Presei din Washington (5 decembrie 1973)

Cu toate insistenţele depuse timp de două zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de conducerile întreprinderilor şi de organele de ordine, aceste grupuri au continuat şi şi-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituţiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unităţi militare.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Am acordat la această consfătuire o atenţie şi problemelor economiei mondiale şi îndeosebi situaţiei ţărilor în curs de dezvoltare. Aceasta pentru că, actualmente, situaţia ţărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie şi în acest deceniu situaţia lor a continuat să se înrăutăţească, în timp ce ţările bogate, şi din acestea, desigur, un mic grup de bogaţi, au acumulat anual zeci şi zeci de miliarde de dolari din ţările în curs de dezvoltare. Este o situaţie care nu poate să continue mai departe! Aşa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim! A inechităţii, a jafului, a asupririi! Am cunoscut-o sute de ani, şi o sută de ani sub capitalism, aceasta.

Nicolae Ceauşescu în Discursul din 15 iulie 1989

Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situaţie, dar aceasta nu se datoreşte organelor de ordine şi unităţilor militare, care timp de două zile au dat dovadă de maxima răbdare şi îngăduinţă faţă de acţiunile elementelor teroriste, fasciste din Timişoara, ci acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine şi care au acţionat în mod premeditat şi bine pregătit pentru declanşarea acestor grave incidente de la Timişoara!

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie şi în acest deceniu situaţia lor a continuat să se înrăutăţească, în timp ce ţările bogate, şi din acestea, desigur, un mic grup de bogaţi, au acumulat anual zeci şi zeci de miliarde de dolari din ţările în curs de dezvoltare. Este o situaţie care nu poate să continue mai departe! Aşa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim! A inechităţii, a jafului, a asupririi!

Nicolae Ceauşescu în Şedinţa Plenului Executiv (15 iulie 1989)

Noi importăm cărbune cocsificabil din Statele Unite ale Americii, iar cu câţiva ani în urmă am şi investit 100 de milioane acolo – suntem deci proprietari. Am investit în China în cărbune cocsificabil.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul bilateral cu Mihail Gorbaciov, Moscova, la întrunirea Tratatului de la Varşovia (4 decembrie 1989)

În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, fiind atacate, unităţile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acţioneze împotriva unităţilor militare şi instituţiilor de stat şi politice.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Cei care prin lovitură de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-a întâmplat sute şi sute de ani în istoria României, ar trebui să ştie că un popor trebuie să fie stăpân pe soarta sa, că o ţară trebuie să fie demnă şi liberă pentru întotdeauna.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu

Criza energiei şi petrolului nu este, de fapt, ceva nou. Ea a preocupat şi înainte cele mai multe ţări, între care şi Statele Unite ale Americii. Ea a izbucnit acum cu putere datorită situaţiei din Orientul Mijlociu, dar poate că aceasta a fost un bine, deoarece a atras atenţia şi a pus în faţa guvernelor probleme deosebit de presante pentru viitor, indepedent de conjunctura din momentul de faţă. În ce priveşte România – şi ea are asemenea preocupări. Avem un program de dezvoltare a diferitelor surse de energie, inclusiv de prospecţiuni în Marea Neagră pentru unele surse de petrol – şi sîntem gata să acceptăm o colaborare cu firme din Statele Unite pentru a căuta petrol. În ce priveşte livrarea, în momentul de faţă, de petrol din frumoasele sonde ale României, cu regret trebuie să vă spun că, timp de o sută de ani, ele au livrat petrol şi Statelor Unite, încît acum nu mai pot da atîta petrol care că satisfacă necesităţile României şi ale altora. Dacă, prin colaborarea în prospecţiuni, vom găsi petrol, fără nici o îndoială că, pe baza rezultatelor acestei colaborări, vom putea livra petrol şi Statelor Unite."

Nicolae Ceauşescu în Conferinţa de presă a Clubului Naţional al Presei din Washington, Dialog româno-american (5 decembrie 1973)

Ca fiu al acestui popor, consider fără lipsă de modestie că mi-am făcut datoria întotdeauna faţă de ţară şi de popor, dar nu e suficient, ci trebuie şi o mobilizare a întregului nostru popor de a-şi face datoria faţă de patrie ca ţara noastră să fie recunoscută în lume ca un stat demn şi modern în acelaşi timp.

citat celebru din Nicolae Ceauşescu (28 martie 1974)

Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele întîmplate la Timişoara constituie acţiuni organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au iniţiat toate acestea împotriva patriei noastre.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Voi menţiona numai că prin aceasta nu am în vedere soluţii pripite, în viitorii ani. Vor trebui, însă, găsite în viitor, asupra cărora este necesar să se reflecteze încă de pe acum. Altfel, s-ar putea să se întâmple să fim luaţi prin surprindere, fără a avea soluţii, sau cel puţin perspectiva unei soluţionări a problemelor.

Nicolae Ceauşescu în Convorbiri, Nicolae Ceauşescu - Gerald Ford 2-3 august 1975

Campania declanşată de diferite cercuri şi guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acţiuni au fost din timp şi bine pregătite.

Se pune pe drept cuvînt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste şi guverne, care fac tot felul de declaraţii împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite ţări, din ultimul timp?

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

Îmi reamintesc – iar dumneavoastră cunoaşteţi bine – ce s-a întâmplat în 1939. Stalin a preferat înţelegerea cu Hitler. S-a scris că este o înţelegere pentru o mie de ani, dar ştim cât a durat şi ce urmări a avut. Ştim că Statele Unite nu pot fi asemuite cu Germania, dar pericolul unei înţelegeri în doi este văzut de toate ţările din Europa chiar şi de cei mai buni aliaţi ai dumneavoastră.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

Cred că aveţi dreptate, ar fi bine dacă Israelul s-ar retrage din unele teritorii. Aceasta ar crea o atmosferă mai bună. În acelaşi timp, este util, după părerea mea, să se reia negocierile de la Geneva cât mai curând. Nu pentru că acolo s-ar soluţiona problemele, ci pentru că optic, pentru opinia publică s-ar crea o atmosferă nouă. În acelaşi timp, se pot continua negocierile pe alte diferite căi.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

La sfârşitul lunii Martie, am lichidat datoria externă a ţării noastre care, în 1980, reprezenta peste 11 miliarde de dolari în total. Din 1975 şi pănă în Martie 1989, am plătit cca. 21 miliarde de dolari, din care dobânzile au reprezentat peste 7 miliarde de dolari. În această datorie nu au fost cuprinse şi datoriile pe care le-am avut în ruble, şi care de asemenea au fost achitate demult. Aşadar, suntem independenţi cu adevărat.

Nicolae Ceauşescu în Plenara C.C. P.C.R (14 aprilie 1989)

Mie mi se pare, totuşi, că problema nu este bine înţeleasă. Practic, la noi nu există o problemă a emigrării. Lunar, pleacă din ţară un anumit număr, care este tot mai mic. Între cei de origine evreiască sau germană, cei mai mulţi pleacă acum în RFG. În total, mai sunt în România circa 55-60.000 de cetăţeni de origine evreiască, iar cei care doresc să emigreze sunt tot mai puţini. Deci, nu există nici o problemă din acest punct de vedere.

Nicolae Ceauşescu în Dialogul româno - american: N. Ceauşescu - Henry Kissinger, Secretar de Stat al SUA, Vizita în Bucureşti a Delegaţiei de Stat SUA (3 noiembrie 1974)

În zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe judecătoreşti legale, cîteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări şi incidente, trecînd la atacarea unor instituţii de stat, distrugînd şi jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie şi-au intensificat activitatea împotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unităţi militare.

Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat poporului român în seara zilei de 20 dec.1989

În zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe judecătoreşti legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări şi incidente, trecând la atacarea unor instituţii de stat, distrugând şi jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie şi-au intensificat activitatea împotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unităţi militare.

Nicolae Ceauşescu în discurs (21 decembrie 1989)