sâmbătă, 19 decembrie 2020

Opțiunea președintelui Kim Jong Il

 Opțiunea președintelui Kim Jong Il


La începutul lunii ianuarie a anului 1995, anul următor după ce Președintele Kim Il Sung (1912-1994) al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) a decedat, o publicație a unei țări occidentale avea să publice un amplu articol semnalând că:


"Este semnificativ faptul că Kim Jong Il, succesorul de facto al Președintelui Kim Il Sung, nu a transmis un mesaj de Anul Nou, preferând, în schimb, să inspecteze  o unitate a Armatei Populare Coreene la

începutul noului an". 


Direcția viitoare a noului lider al unei țări și a principalei forțe politice pe care se va baza este,  de obicei, decisă de primul punct de pe agenda sa, de prima acțiune pe care acesta o întreprinde la preluarea mandatului.


Pornind de la acest fapt, nota atunci respectiva publicație occidentală, va fi interesant să așteptăm și să vedem care este semnificația recentei vizite întreprinse la unitatea militară ...În acele vremuri, Coreea socialistă se confrunta cu cele mai dure încercări.

Forțele aliate imperialiste, profitând de prăbușirea socialismului în țările est-europene, au îndreptat vârful de lance al ofensivei lor antisocialiste către RPDC.Poate și mai grav, catastrofele naturale devastatoare au lovit țara timp de câțiva ani consecutivi.


Forțele ostile au intensificat blocada economică împotriva ei și au trimis trupe

să desfășoare aplicații tactice de război în peninsula coreeană, agravând situația la extrem.Intenția lor era să facă țara să îngenuncheze sau să o ocupe cu forța armelor.


Pentru a face față situației deloc fericite cu care se confruntau atunci coreenii, Președintele Kim Jong Il (1942-2011), șef al statului coreean și Președinte al

Comisiei Naționale de Apărare a RPDC a ales drumul Songun (Armata înainte de toate). 


În timpul numeroaselor sale inspecții și deplasări în teren la unități ale Armatei Populare Coreene, Kim Jung Il a acordat o atenție specială intensificării politicilor

de educația ideologică a personalului forțelor armate, pentru a le insufla o voință fermă de a luptă pentru țară, socialism și pentru poporul al cărui fii sunt, chiar cu prețul vieții lor, daca ar fi fost să fie puși într-o atare situație. 


Deoptrivă, a acordat mare atenție

dezvoltării  industriei de apărare pe o bază preferențială și, prin urmare, transformarea Armatei Populare Coreene într-o armată puternică, dotată cu echipament militar modern. 


Sub conducerea sa, Armata Populară Coreeană s-a transformat într-o armată care este pe deplin pregătită atât pentru o ofensivă, cât și pentru apărare.


El a pus astfel bazele unei armate ca forță motrică nu numai pentru apărarea națională, ci și pentru

construcție socialistă. Spiritul de luptă pe care soldații îl afișaseră în construirea unei centrale electrice de dimensiuni mari a devenit un spirit revoluționar care a servit drept exemplu de urmat și de către celelalte sectoare ale vieții civile coreene. Drept urmare, RPDC și-a protejat socialismul și a intrat într-o nouă eră a construcției unui stat puternic și prosper și nu a dispărut, așa cum prefigurau atunci dușmanii țării. 


Acum, când anul nou 2021 bate la ușă, poporul coreean este încrezător în viitorul  țării sale socialiste puternice și iată, istoria a dovedit că opțiunea președintelui Kim Jong Il a fost corectă.


Ciprian Pop 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu