duminică, 9 octombrie 2022

Ceaușescu, despre pericolul armelor nucleare, cuvinte de vizionar:


 Ceaușescu, despre pericolul armelor nucleare, cuvinte de vizionar:

 
"Cu atât mai mult este necesar să reamintim aceste adevăruri acum, cand, in situația internațională, s-a ajuns la o agravare fără precedent, cum nu a fost niciodată de la terminarea celui de al doilea război mondial. Dar, dacă avem in vedere existenta armelor nucleare care pot distruge de mai multe ori omenirea se poate afirma ca, de fapt, niciodata-n îndelungata istorie a omenirii nu a existat un asemenea pericol pentru existența civilizației, a înseși vieții pe planeta noastra.
Acum ne aflăm într-un moment deosebit de grav ca urmare a intensificării fără precedent a cursei inarmarilor, îndeosebi a celor nucleare, ceea ce a dus la creșterea pericolului unui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil într-o catastrofa nucleara.

La sfarsitul anului trecut si începutul anului 1985 s-au produs unele evenimente care au deschis perspectiva schimbării cursului periculos al evenimentelor internaționale Au început, in martie, si se desfășoară la Geneva tratativele dintre delegația sovietică si americana cu privire la armamentele nucleare si cosmice.
România, ca de altfel toate statele europene si alte state ale lumii, a salutat începerea acestor negocieri Considerăm, însă, ca numai începerea tratativelor nu rezolva problemele deosebit de grave România, ca si alte state, așteaptă sa se treacă de la declarații la tratative reale, sincere, purtate cu înalt simt de raspundere, in vederea realizarii unor acorduri corespunzătoare, care sa raspunda așteptărilor popoarelor, sa ducă la încetarea cursei inarmarilor, in primul rând a celor nucleare, sa determine trecerea la retragerea acestora pînă la eliminarea lor, oprirea militarizarii spațiului cosmic
Noi ne pronuntam pentru oprirea sau inghetarea imediata a inarmarilor nucleare in general, încetarea amplasarii rachetelor cu raza medie de acțiune in Europa si a contramasurilor nucleare sovietice, ceea ce ar fi de natura sa creeze o atmosferă de încredere si sa influenteze desfășurarea cu succes a negocierilor de la Geneva
Continuarea amplasarii armelor nucleare, acumularea de noi mijloace de distrugere in masa, la adapostul tratativelor, ar echivala, de fapt, cu o încercare de linistire a opiniei publice, a popoarelor, pentru a se putea continua cursa inarmarilor"""
Ceaușescu, la 9 mai 1985
"Putem produce orice fel de echipament şi utilaje, lăsaţi-ne să fim competitivi cu cele mai bune produse fabricate în lume»
 «Într-un singur domeniu nu vrem s-o facem – acela al armelor nucleare. Tehnic, avem această capacitate de asemenea, dar... suntem ferm hotărâţi să luptăm împotriva armelor nucleare.» Ceaușescu in discuție cu liderului comunist ungar Karoly Grosz, într-o întâlnire din august '89, la Arad. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu