sâmbătă, 1 august 2015

OBIECTIVELE ASOCIATIEI ROMANIA MUNCITOARE (ARM)


OBIECTIVELE ASOCIATIEI ROMANIA MUNCITOARE (ARM):


a)  ARM apara si militeaza pentru dreptul la proprietate, indiferent de proprietate şi protejază factorii productivi într-o economie socială mixtă de piaţă;
b)   promovează valorile umane în toate domeniile;
c)   apără interesele naţionale şi drepturile omuluiu;
d)   respectă şi aplică în practică prevederile Constituţiei şi a tuturor legilor ţării;   
f)   promovează principiul pluripartitismului politic, apără suveranitatea, integritatea şi independenţa României;
g)     nu desfăşoară activităţi cu caracter secret şi respinge principiul luptei de clasă;
h)   prin acţiunile sale va interzice defăimarea ţării şi a natiunii, îndemnul la războaie de agresiune, la ura de rasă, naţională, de clasă sau religie, la separatism teritorial sau la violenţă publică precum şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
i)   apără forma de stat prevăzută de Constituţie – Republica –membrii săi fiind republicani convinşi;
j)     sprijină formarea şi dezvoltarea economiei sociale mixte de piaţă, într-un stat de drept, în care statul să aibe un rol activ în reglarea proceselor macroeconomice şi realizarea unei protecţii sociale reale pentru a se realiza o dreptate socială;
k)      respinge extremismul şi terorismul de orice fel;
l)      este împotriva totalitarismului, a dictaturii de orice fel şi a cultului personalităţii;
m)    militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu toate ţările lumii pe baza normelor şi principiilor dreptului internaţional, respectă toate acordurile şi tratatele internaţionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu