sâmbătă, 1 august 2015

Romania Muncitoare - August 2015


Romania Muncitoare - August 2015 
                          Munca si unitate, lupta pentru dreptate!
    ROMANIA  MUNCITOARE
Redactor sef: IN MEMORIAM DANIEL  DEDIU.

Colectiv de redactie: Ciprian POP, Ion BUCUR.

Telefon:0724/717293
Publicatie a miscarii muncitoresti, editata de Asociatia Romania Muncitoare  - Nr.231 din August 2015

ACEST NUMAR ESTE DEDICAT MEMORIEI MENTORULUI NOSTRU, MARE SUFLET, MARE LUPTATOR PENTRU DREPTURILE CLASEI MUNCITOARE, ADEVARAT SI SINCER PATRIOT, COL (r) DEDIU DANIEL. DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA IN PACE!


ROMANIA MUNCITOARE ISI CONTINUA ACTIVITATEA

Dupa trecerea in nefiinta a mentorului nostru, Daniel Dediu, in preajma sfintelor sarbatori pascale, membrii și simpatizanții Asociatiei Romania Muncitoare (ARM) s-au reunit in cadrul Adunarii Generale (in luna iulie), care a hotarat reorganizarea acesteia si continuarea activitatii cu o noua conducere.

Functia de președinte, ocupata pana la moarte de Daniel Dediu, ramane neocupata, iar conducerea executiva va fi îndeplinita de un Secretar General. În această funcție a fost desemnat Pop Ciprian.

Partidul Uniunea Comuniștilor Români (UCR) își încetează activitatea. Noua conducere face apel la unitate și colaborare pentru a servi mai bine interesele oamenilor muncii de la orașe și sate, scop pentru care a fost creată ARM de către regretatul președinte Daniel Dediu.


ASOCIATIA ROMANIA MUNCITOARE (ARM) are ca scop sustinerea in România a unei societăţi moderne şi prospere,  bazată pe libertăţi democratice, dreptate şi echitate socială, în care toţi cei ce muncesc, şomeri, pensionari, tineri, să aibă asigurate condiţii de muncă şi existenţă, de afirmare a personalităţii umane, potrivit pregătirii, talentului şi capacităţii lor creatoare.

  Militează pentru existenţa în România a unui stat civil de drept şi a unei economii sociale de piaţă mixtă. În întreaga sa activitate ARM va fi subordonat slujirii intereselor supreme ale ţării, afirmării independenţei, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale, apărării fiinţei naţionale a poporului român în cadrul Uniunii Europene, creşterii contribuţiei la securitatea şi pacea lumii ca membră N.A.T.O., la dezvoltarea patrimoniului mondial.

CINE SUNTEM SI CE NE PROPUNEM:

   În vederea atingerii scopurilor şi  obiectivelor sale ARM  va respecta următoarele principii:
 • ARM şi toţi membrii săi vor respecta Constituţia şi toate legile ţării, fiind contra luptei de clasă;
 • ARM şi toţi membrii săi, recunosc, sprijină şi apără statul naţional, indivizibil,unitar civil de drept, democraţia şi ordinea democratică;
 • Recunoşte şi apără sistemul de organizare politică pluripartit din România;
 • Recunoaşte, spijină şi apără în toate componentele sale libertăţile şi drepturile omului. În acestă privinţă, ARM acordă prioritate dreptului la muncă şi locuniţă, la informaţie, înstruire şi educaţie;
 • Apărând şi promovând drepturile şi libertăţile individuale ale omului, ARM este adepta ordinii democratice şi adversara  neînduplecata al dezordinii şi anarhiei sociale, a violenţei şi faptelor care aduc prejudicii intereselor generale ale societăţii;
 • Respinge naţionalismul îngust, rasismul, fanatismul, şovinismul, exclisivismul, celelalte concepţii şi manifestări care au ca scop învrăjbirea între oameni, încalcarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale acestora, a principiilor şi normelor democratice;
 • Respinge extremismul de orice fel, terorismul de stat, de grup sau individual;
 • Sprijină forma şi dezvoltarea economiei sociale de piaţă mixtă  bazată pe existenţa diverselor forme de proprietate: de stat, asociativă, cooperatistă şi individuală;
 • ARM este deschisa tuturor cetăţenilor români care îşi asigură mijloace de existenţă prin muncă cinstită, prin performanţă şi creativitate, prin spirit de iniţiativă – muncitori, ţărani, intelectuali, cooperatori, întreprinzători, funcţionari, corporatisti, studenţi, elevi, liber profesionişti, pensionari etc., fără deosebire de   sex, vârstă, naţionalitate, convingeri religioase sau condiţie socială;
 • ARM respinge totalitarismul de orice fel şi exclusivismul pe criterii ideologice, hipercentralismul economic, precum şi repudierea în ansamblu a tot ceea ce a creat valoros şi progresist poporul român în deceniile anterioare;
 • ARM, ancorata în istoria şi destinele poporului român va acţiona pentru strângerea legăturilor cu românii din afara graniţelor ţării, pentru respectarea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu Constituţia ţării şi cu acordurile internaţionale la care ţara noastră este parte;
 • ARM NU ESTE PARTID POLITIC, dar militează pentru colaborarea cu partidele socialiste, social-democrate, muncitoreşti, democratice, cu sindicatele, cu asociaţiile şi fundaţiile, cu structurile societăţii civile, urmărind realizarea unităţii mişcării muncitoreşti de stânga din România;
 • Pe plan extern ARM se va călăuzi după principiile unanim recunoscute în dreptul internaţional, va milita pentru pace şi înţelegere între popoare şi va stabili relaţii de prietenie, colaborare şi întrajutorare cu partidele socialiste, social-democrate, comuniste, muncitoreşti, democrate şi cu alte organizaţii progresiste ale lumii;
 • În cadrul ARM pot exista mai multe curente, ideei şi opinii, exprimate în cadrul organizat şi în limitele admise de statut;
 • ARM consideră pluripartitdismul ca un factor de progres, de promovare a soluţiilor, ideilor şi concepţiilor celor mai avantajoase pentru întregul popor român şi nu un factor de instabilitate şi învrăjbire între români;

OBIECTIVELE ASOCIATIEI ROMANIA MUNCITOARE (ARM):


a)  ARM apara si militeaza pentru dreptul la proprietate, indiferent de proprietate şi protejază factorii productivi într-o economie socială mixtă de piaţă;
b)   promovează valorile umane în toate domeniile;
c)   apără interesele naţionale şi drepturile omuluiu;
d)   respectă şi aplică în practică prevederile Constituţiei şi a tuturor legilor ţării;   
f)   promovează principiul pluripartitismului politic, apără suveranitatea, integritatea şi independenţa României;
g)     nu desfăşoară activităţi cu caracter secret şi respinge principiul luptei de clasă;
h)   prin acţiunile sale va interzice defăimarea ţării şi a natiunii, îndemnul la războaie de agresiune, la ura de rasă, naţională, de clasă sau religie, la separatism teritorial sau la violenţă publică precum şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
i)   apără forma de stat prevăzută de Constituţie – Republica –membrii săi fiind republicani convinşi;
j)     sprijină formarea şi dezvoltarea economiei sociale mixte de piaţă, într-un stat de drept, în care statul să aibe un rol activ în reglarea proceselor macroeconomice şi realizarea unei protecţii sociale reale pentru a se realiza o dreptate socială;
k)      respinge extremismul şi terorismul de orice fel;
l)      este împotriva totalitarismului, a dictaturii de orice fel şi a cultului personalităţii;
m)    militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu toate ţările lumii pe baza normelor şi principiilor dreptului internaţional, respectă toate acordurile şi tratatele internaţionale.

Salutul atent si felicitarile adresata de catre Asociatia Romania Muncitoare R.P.D. Corene cu ocazia celei de-a 70-a aniversari a Zilei Eliberarii de sub colonialismul japonez

Cu ocazia sarbatoririi a 70 de ani de la eliberarea Republicii Populare Democratice Coreene, la 15 august 1945, dupa lunga perioada de oprimare sub jugul colonialismului japonez, membrii Asociatiei Romania Muncitoare, au avut placuta oportunitate de a transmite sincere felicitari si un sincer si calduros salut prietenesc.

Ziua Eliberarii Coreei de sub jugul colonialismului japonez a adus tara pe drumul de vis al constructiei socialiste, daruind sperante si realizari obiective eroicului popor coreean.

Noi, membrii Asociatiei Romania Muncitoare, ne solidarizam cu sperantele si luptele sincere ale poporului coreean si nadasduim ca va veni curand si ziua in care Coreea va fi din nou una, pasind pe drumul luminos al reunificarii pasnice a patriei.

In incheierea scurtelor noastre randuri, uram poporului coreean si Condcatorului sau, Kim Jong UN, multa sanatate, fericire, impliniri pe toate planurile si succese, se arata in scrisoarea remisa din partea asociatiei noastre Ambasadei R.P.D. Coreene la Bucuresti.

Stiri interne

Poșta Română a deschis primul ghișeu dedicat comunității chineze din România


Compania Națională Poșta Română a deschis, în luna iulie a acestui an, primul ghișeu poștal dedicat comunității chineze din România. Aceasta va avea acces la produsele și serviciile Poștei Române într-una dintre cele mai dinamice zone comerciale ale județului Ilfov — Doraly Expo Market. În luna iulie, de la ghișeul dedicat comunității chineze, s-au trimis deja peste 250 de colete externe, 70 de colete interne și peste 400 de trimiteri Prioripost.
'Ideea deschiderii ghișeului Doraly a început să prindă contur în primăvara acestui an. Există o comunitate întreagă de cetățeni străini, în special chinezi, în zona comercială a județului Ilfov, care au nevoie de servicii poștale dintre cele mai diverse. Pe de o parte, consumatori cu diverse nevoi personale — în special pe zona de coletărie și transfer de bani — și, pe de altă parte, firme cu nevoi de business. Mizăm și pe faptul că avem servicii internaționale la tarife extrem de competitive și pe cifrele de trafic poștal România — China, care arată volume semnificative', a declarat Alexandru Brătianu, șeful Departamentului de Marketing al Poștei Române.
Astfel, ghișeul Doraly, care aparține de Oficiul Poștal Voluntari, oferă servicii complete: colete externe și interne, corespondență, mandate poștale, e-mandat, mandat online, transfer de bani prin operatori parteneri ai Poștei Române, Prioripost și plata facturilor. Programul ghișeului este de Luni până Vineri, între orele 9:00 — 16:30.
În primul semestru al acestui an, prin Poșta Română s-au expediat, către China, aproximativ 9.850 de colete poștale, un volum cu 6% mai mare decât cel înregistrat în 2014 pe același segment. La sosirile din extern China, către România, s-a înregistrat un volum de aproape 1.000 de bucăți. În același interval, ieșirile de corespondență către China s-au ridicat la 1,5 tone, iar intrările — la 11 tone. (SURSA- AGERPRES)

Grupaj de stiri internationale


Republica Populara Democratica Coreeana (RPDC) impulseaza activitatile legate de cercetarea si utilizarea energiei mareelor motrice


Sectia de Hidraulica si Oceanografie a Academiei de Stiinte din Coreea impulseaza activitatea de cercetare in domenul mareelor motrice. Directorul tehnic al institutiei mai sus amintite, Paek Chang Uk, a declarat pentru Agentia Centerala de Stiri a RPD Coreene (KCNA) ca institutia pe care o conduce a reusit o serie de succese in cercetarea si dezvoltarea resurselor legate de mareele motrice, realizate in conditiile in care RPD coreeana este inconjurata de mare din doua parti. R.P.D. Coreeana a initiat recent un program de amplasare a unor centrale care exploateaza forta mareelor pe coasta de est, in apropierea orasului port Wonsan, aceasta forma de energie ecologica adaugandu-se celei produse de potentialul hidroenergetic al tarii.

Nigeria si Camerunul fortifica alianta militara menita sa contracareze activitatile organizatiei teroriste Boko Haram

Un punct important pe agenda de lucru a Sefilor celor doua state a fost sprijinul acordat unei forte de 8 700 de efective integrate de militari nigerieni, camerunezi si din Chad, forta menita sa contracareze activitatile teroriste din regiune.
Presedintele nigerian, Muhammadu Buhari si omologul sau camerunez, Paul Biya, au semnat la inceputul lunii august documentul bilateral prin care intaresc colaborarea de-a lunguul celor 1 700 de kilometri de frontiera comuna, precum si schimbul de informatii cu scopul de a reduce activitatile sectei fundamentaliste Boko Haram.
Presedintele nigerian si-a exprimat opinia sincera ca cele 4 state care se confrunta cu amenintarea terorista directa, respectiv Nigeria, Camerunul, Chadul si Niger, trebuie sa recunoasca faptul ca nu pot triumfa singure, ci doar daca isi consolideaza eforturile in materie de securitate.


Cuba si Republica Populara Chineza, sub impulsul noii etape a relatiilor economice si comerciale

Gigantul asiatic se situa in luna august pe locul doi intre asociatii comerciali ai insulei caraibiene. Ministrul cubanez al Comertului Exterior si al Investitiilor Straine, Rodrigo Malmierca Díaz si omologul sau chinez, Gao Hu­cheng, au acordat trecerea intr-o noua etapa a relatiilor comerciale intre cele doua tari, aceasta fiind o prima expresie a maturitatii legaturilor dintre sino - cubaneze, care implinesc in 2015, 50 de ani de relatii bilaterale neintrerupte.
Actul final semnat la inceputul lunii august de catre cei doi oficiali proiecteaza relatiile economice, comerciale si financiare intre cele doua tari pentru perioada 2016-2020, precum si deschiderea unui zbor direct al companiei aeriene Air China intre Havana si Beijing.
De asemenea, partea cubaneza si-a exprimat dorinta ca, incepand cu anul 2016, sa treaca la utilizarea monedei chineze, yuanul, in comertul bilateral, fapt ce exemplifica caracterul strategic al legaturilor dintre cele doua state.


ASOCIATIA ROMANIA MUNCITOARE ACCEPTA IDEEI SI SUGESTII MENITE SA IMBUNATATEASCA ACTIVITATEA SA, PRECUM SI OPINII, ARTICOLE, STIRI CARE ISI VOR GASI LOCUL IN RANDURILE REVISTEI


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu