miercuri, 23 decembrie 2015


România Muncitoare - Decembrie 2015
Muncă şi unitate, luptă pentru dreptate!
ROMÂNIA MUNCITOARE


Colectiv de redacţie:
Ciprian POP (redactor şef), Ion BUCUR (redactor), Marius BUICĂ (tehnoredactor).
Adresa de corespondenţă:
Str. Dr. Louis Pasteur, 20, Sector 5, 050 535, Bucureşti.
Telefon: 0724/717293

Publicaţie a mişcării muncitoreşti, editată de Asociaţia România Muncitoare - Nr.235 din Decembrie 2015


OSIM-M-2005-06220; ISSN-1224-254

- Asociația România Muncitoare și publicația noastră transmit pe această cale tuturor românilor un călduros Crăciun fericit!
Și speranța unui an 2016 mai bun, cu sănătate și realizări pe toate planurile! -EDITORIALUL LUNII DECEMBRIE
România între Ziua naţională şi sărbătoarea Crăciunului


Anul ăsta sărbătoarea naţională de 1 decembrie a fost umbrită de un gest nepotrivit. Preşedintele României (nu cred că şi al românilor), pretextând o „tragedie naţională”, a refuzat să facă o recepţie cât se poate de decentă la Preşedinţie, în onoarea Zilei naţionale.
Ar trebui să ne trezim puţin, până nu plonjăm în penibil, ori dispărem ca naţie! Tragedie naţională au fost cele două războaie mondiale din secolul trecut, poate cutremurul din 1977 ori alt gen de dezastre, de care să ne ferească Dumnezeu! Dar faptul că cineva, aflat la distracţie decide să se joace cu artificii într-un spaţiu închis şi cu o singură uşă, poate fi un accident nefericit, terminat în mod trist pentru multe familii şi o durere la care s-a solidarizat o parte a populaţiei, în special din capitală.
De aici până la o tragedie care să împiedice o recepţie decentă e cale lungă! Mai ales că nimeni nu s-a gândit o clipă măcar la acei oameni nefericiţi, aflaţi de data asta la muncă, morţi în explozia de la Braşov tot în aceeaşi perioadă. Pentru ei, nici cuvinte, nici lacrimi, nici lumînări...
Iar, dacă domnul preşedinte ales de români deşi e de altă naţionalitate şi altă religie, semn al unei supreme toleranţe, nu a considerat importantă Ziua naţională, probabil că va ignora total ziua de 22 decembrie.
Azi face planuri cu „tinerii frumoşi şi liberi” care l-au ajutat să aibă guvernul său, aşa cum unii se pregătesc să-l ajute să aibă şi parlamentul său şi poate şi populaţia sa. Din care unii dintre noi sigur nu vom face parte! Probabil tinerii de azi care vor să restricţioneze dreptul de vot după cum le convine, au uitat că pe 22 decembrie alţi tineri, frumoşi, dar nu şi liberi au ieşit pe străzi tocmai pentru LIBERTATE.
După mai bine de un sfert de secol unii vor considera cu siguranţă că decembrie 1989, care i-a adus în poziţii pe care nu le visaseră, nu mai merită onorat.
Tinerii cu adevărat frumoşi din acele vremuri au visat nu doar libertatea (pe care în aceste momente suntem pe cale să o pierdem), ci ne-au restituit şi Crăciunul. Doar că sărbătoarea aceea a fost întunecată de un asasinat pentru care se pare că plătim ca naţie până azi.
Se pare că în entuziasmul de atunci am cam uitat semnificaţia sărbătorii, cea de pace iubire şi iertare, în numele căruia a venit printre noi Iisus.
Cât priveşte momentul de acum, Moş Crăciun, alungat de nişte doamne şi domni tehnocraţi, va aduce doar tăieri şi restricţii, desigur pentru cei mulţi şi săraci. Poate că acei domni şi doamne ar trebui să citească măcar la vârsta asta povestea lui Andersen despre fetiţa cu chibrituri şi să înţeleagă spre ce se îndreaptă. Asta dacă nu cumva au şi ei, la fel ca cel care i-a numit şi la fel ca într-un alt basm, o piatră în locul inimii...
Deocamdată, la tot ce ni se pregăteşte, nu zic nimic nici sindicatele, nici oamenii obişnuiţi.
În încheiere o singură observaţie: între tinerii care au murit în 1989 pentru libertate şi cei care şi-au pierdut viaţa într-un club nesigur există o singură asemănare pe care nimeni nu vrea să o vadă şi anume că şi unii şi alţii au fost „victime colaterale”.


Doamna Amaranta

Partidul Comunitar din România, Asociatia “Scânteia” și Asociatia “Romania Muncitoare”COMUNICAT DE PRESA CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMANIEIZiua de 1 decembrie reprezintă o concluzie firească a năzuințelor seculare ale celor de un singur neam și de o singură limbă, a unui popor „de trei ori milenar”, cum bine obișnuia să spună Nicolae Iorga.
În 514 I/Hr., geto-dacii, strămoșii românilor de astăzi, îl înfruntă pe puternicul rege persan Darius. Menționând această bătălie, Herodot avea să scrie că neamurile ca dacii erau „cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci”.
Burebista este considerat întemeietorul primului Stat Dac Centralizat, primul unificator al triburilor care se întindeau de la sud de Dunare până în nordul Carpaților. Stavilă în calea năvălirilor barbare și în fața tăvălugului otoman, românii au apărat obiectiv, secole de-a rândul, liniștea și pacea Europei Apusene, nu în zadar era numit Stefan „cel Mare și Sfânt”, „atlet al Creștinătății”.
În iunie 1600, Mihai Viteazu, strălucită personalitate de statură europeană, avea să intre în Alba Iulia, atunci, ca și acum, „orașul unirii tuturor românilor”, făcând posibilă o primă unificare politică a celor de un singur neam și de o singură limbă. Gestul său avea să devină realitate statornică la 1 decembrie 1918!
La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Ardealului, a adoptat o Rezoluție prin care avea să se consimțească o năzuință de secole, anume ***UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR, din Transilvania, Banat, Crișana, Satmar și Maramureș cu ȚARA MAMĂ, ROMÂNIA***.


Cu ocazia acestei zile, Partidul Comunitar din România, AsociațiaScânteia” și AsociațiaRomânia Muncitoare”, reiterează tuturor românilor, oriunde se află ei acum, un călduros LA MULȚI ANI și dorința sinceră că fiecare român să aibă un drum luminos, plin de împliniri, pe toate planurile!
Partidul Comunitar din România - Președinte Liviu Lungu
Asociația “Scânteia” - Președinte Petre Ignatencu
Asociația “România Muncitoare - Președinte Ciprian Pop
Acum 49 de ani (1966), la 9 decembrie, era pusă în funcţiune hidrocentrala „Vidraru” de pe Argeş.

La momentul inaugurării, barajul Vidraru, fabricat din beton în dublu arc era al 5-lea în Europa şi al 9-lea în lume, cu cei peste 166 metri înălţime, 25 metri grosime la bază şi 6 metri grosime la coronament.
Situat la sud de Carpati, bazinul hidrografic al Râului Argeș constituie unul din cele mai importante bazine hidrografice ale țării, având o suprafață de 12.500kmp.
Centrala Hidroelectrică Vidraru, pusă în funcțiune la 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28km lungime, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de 324m.
Centrala subterană, amplasată la peste 100m sub nivelul albiei râului Argeș, cu dimensiunile sale impresionante (înălțime 31,70m, lungime 67,80m și lățime 16,70m) este adevăratul „templu” al amenajării.
Vidraru, obiectiv de importanță strategică pentru sistemul energetic românesc, stă de 45 de ani mărturie pentru calitatea școlii de hidroenergetică din România.
În același timp, prin frumusețea construcțiilor și amplasarea acestora într-o zonă de un pitoresc deosebit, atât barajul cât și centrala Vidraru reprezintă puncte de interes pentru turiștii care vizitează valea Argeșului.
(SURSA: RADIO OLTENIA CRAIOVA)

VICTORIȚA DUȚU - crezul artistic


Consider că arta mea este expresia unei valori care e cumva astăzi lăsată la o parte și anume frumusețea. Pictorii de astăzi sunt mai puțin preocupați de frumusețea în artă și arta contemporană este cumva la marginea unei realități care vine în concordanța cu timpurile pe care le trăim, timpuri în care importantă este imaginea care ne șochează și vestea care ne umple de groază.
Importante sunt astăzi imaginile țipătoare care vin dintr-un adânc al sufletului omenesc care și-a pierdut sensul de a fi în lume și parcă strădania de a căuta un alt drum nu mai are sens.
Eu cred că o parte din artiștii lumii sunt asemănători oamenilor de știință care caută adevăruri prin care schimbă fața lumii, pictorii cu atât mai mult trebuie să schimbe modul de percepție al realității prin frumusețea pe care o creează.
Cred cu tărie în spusa lui Dostoievki care a devenit pentru mine ca o axiomă “că frumusețea lui Dumnezeu va mântui lumea”.
Cred că artistul trebuie să caute această frumusețe să o plăsmuiască, să o creeze și să o arate lumii ca fiind o frumsețe a sufletului care schimbă cu puterea lui cerească realitatea lumii de aici și de acum, pentru că este o lume a ordinii și a frumuseții.
Pentru mine frumusețea este una matematică. Matematica exprimă ordinea lumii, matematica este limbajul prin care a creat Dumnezeu lumea. Frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea lumii acesteia create de creatorul său, ea este cea care vindecă sufletul omenesc de angoasa pierderii sale într-un timp al unui sfârșit al său devenit parcă inexplicabil și absurd.
Arta profundă are un mesaj transcendent și pornind de la ordinea matematică a lumii, exprimă frumusețea cerului interior care ne arată calea către Cel care ne-a creat cu atâta frumusețe.
Arta trebuie să exprime nevoia noastră de Dumnezeu și de frumusețea Lui și îndepărtarea de urâciunea lumii care este fața nelucrătoare a omului care prin sine însuși s-a aruncat pe sine în lumea fără Dumnezeu.
Artistul prin strădania lui nu trebui să facă rabat de la principiul ordinii și frumuseții care este axioma fundamentală a artei.
Cred că lumea în care trăim este excepțional de frumoasă. Cred că oamenii sunt excepțional de frumoși pentru că sunt creați de Dumnezeu. Strădania de a fi mereu pe calea acestei frumuseți este cumplită, dar cred cu toată tăria sufletului meu că umanitatea întreagă are în ea însăși, în totalul ei acest drum mergerii către și al asemănării cu Dumnezeu.
Noi suntem împreună în această lume și fiecare facem câte puțin pe acest drum care este cale și sens pentru noi personal și pentru întreaga lume.
Expoziția din tematica “Simfonia albastră a îngerilor” este datorată unui pictor de care mă simt foarte legată sufletește, de Fra Angelico. Așa cum el a pictat un purpura, culoarea regilor și în culorile aurului eu vreau să pictez îngerii în culorile cerului care este culoarea lui Dumnezeu. Este culoarea cerului nostru lăuntruc. Este culoarea împărăției spiritului care guvernează lumea și face cu putință schimbarea lumii către Dumnezeu.
Simbolurile matematicii precum sfera au fost folosite încă de greci pentru a simboliza infinitul și perfecțiunea. Sfera este lumea lăuntrică în care cădem și ne înălțăm ca să ne așezăm în fața lui Dumnezeu în taină și în rugăciune într-o lume albastră ca cerul. Cel mai frumos lucru este că în viața interioară a omului la capătul fiecărei lupte, el să se așeze în cea mai curată ordine și în cea mai frumoasă stare, aceea de rugăciune, de meditație ca Maria la picioarele lui Hristos.
Această lume a minții o gândesc eu și vreau să o pictez și să merg cu ea în toată lumea să o fac cunoscută, atât cât o să îmi fie mie cu putință.

MAPAMOND. GRUPAJ DE ȘTIRI INTERNAȚIONALE


ŢĂRILE EXPORTATOARE ÎŞI UNESC VOCILE DIN NECESITATEA UNUI PREŢ STABIL AL GAZULUI

Teheran, 23 noiembrie 2015 (Agenţia Venezueleană de Ştiri).- Necesitatea de a stabili un acord privind acţiuni îndreptate în direcţia garantării preţurilor stabile ale resurselor energetice, în beneficiul atât al producătorilor, cât şi al consumatorilor, s-a constituit în vocea dominantă luni, la cel de-al treilea Summit al Forumului Ţărilor Exportatoare de Gaz (GECF), care a avut loc la Teheran.
Şefii de State şi de Guverne ale celor 12 naţiuni ce fac parte din acest grup, precum şi reprezentanţi ai 7 observatori, s-au pronunţat pe durata sesiunii plenare de la Palatul de Convenţii din capitala iraniană, pentru importanţa unui consens pe această temă. Aceasta este exact lupta promovată de Venezuela încă de la momentul căderii înregistrate de cotaţiile petroliere acum mai mult de un an.
Munca intensă a avut rezultate în această întâlnire multilaterală ce reuneşte naţiunile care concentrează aproximativ 70% din rezervele gazeifere ale lumii. Declaraţia de la Teheran, aprobată luni de către oficialii participanţi, semnalează că ţările membre susţin dezvoltarea unui nou şi mai eficient dialog cu naţiunile consumatoare, precum şi cu figurile cheie din industrie, „pentru a promova o piaţă transparentă, stabilă şi pentru a facilita transferul tehnologic”.
În plus, recunosc necesitatea „centrării asupra asumării comune a riscurilor în ceea ce priveşte formarea preţurilor”, cu scopul de a asigura investiţii pe termen lung în domeniul gazului, subliniază importanţa „atingerii unui preţ corect şi rezonabil pentru gazul natural, ţinând cont de statutul său de energie ne-regenerabilă, dar şi de avantajele sale în termeni de eficienţă energetică şi aspecte ambientale”.
Această temă, alături de valoarea gazului ca sursă de energie curată, în cadrul efortului mondial de protejarea a mediului înconjurător, au constituit linii comune ale majorităţii discursurilor prezidenţiale, care au s-au extins pe durata a aproape trei ore, împreună cu cele ale miniştrilor Energiei.


Consolidarea Forumului
Preşedintele Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro, a punctat faptul că prin intermediul acestui Forum se apără preţul corect al gazului şi o piaţă stabilă pentru aceste resurse, patrimoniu al popoarelor, aceeași temă promovată de Caracas în cadrul Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEP).
Maduro îşi exprimă încrederea că acest Summit va servi la consolidarea definitivă a acestui bloc energetic ce reuneşte ţările producătoare şi a susţinut faptul că gazul marchează matricea energetică a decadei următoare.
De asemenea s-a exprimat în favoarea importanţei împărtăşirii experienţei şi cunoştinţelor tehnologice, şi nu numai a legilor care prevăd folosinţa suverană a acestor resurse din partea ţărilor de origine şi a mai subliniat proiecte importante în regiune, precum Gazoductul de Sud şi Antonio Ricaurte, care furnizează gaz Columbiei dinspre Venezuela. Ambele planuri au fost promovate de către liderul Revoluţiei Bolivariene, Hugo Chávez şi, a mai semnalat Maduro, acum aceste planuri sunt reluate în forţă.
În acest timp demnitarul rus, Vladimir Putin, a subliniat că „trebuie redus riscul investiţiei” şi că siguranţa aprovizionării cu energie trebuie să fie asigurată atât producătorilor cât şi consumatorilor.
Preşedintele din Guinea Ecuatorială, Teodoro Obiang, a adăugat faptul că politica exportatorilor de gaz trebuie să se orienteze către protejarea preţurilor pe piaţa internaţională în vederea evitării pe viitor a deciziei consumatorilor asupra comercializării.
În acelaşi sens, Şeful Statului Nigerian, Muhammadu Buhari, a menţionat că au motive foarte puternice pentru a susţine stabilizarea pieţei, în timp ce Gurbanguly Berdimuhamedow, preşedintele statului invitat Turkmenistan, a afirmat că este necesară protejarea, în mod egal, a intereselor producătorilor şi consumatorilor şi a îndemnat la stabilirea unor reglementări. „Acordul asupra unui preţ corect este necesar”, a indicat reprezentantul statului cu mari rezerve de gaz din Asia Centrală.
Şi Algeria a susţinut acest punct de vedere. Primul Ministru, Abdelmalek Sellal, a declarat că este necesar un echilibru între ofertă şi cerere pentru a se ajunge la un preţ de echilibru. „Trebuie să aplicăm un nou mecanism real pentru a primi sprijin şi consultanţă din partea experţilor, cu scopul de a stabili un preţ corect al energiei pe piaţă. Este nevoie de coordonare pentru a stabili acest preţ”, a semnalat.
Suveranitatea
Suveranitatea ţărilor sărace asupra resurselor lor naturale a fost de asemenea ratificată de către plen. Un aspect foarte important legat de aceasta şi care a avut un ecou în declaraţia finală a fost „obiecţia fermă pentru aplicarea legilor şi reglementărilor extra-teritoriale, precum şi a sancţiunilor economice în comerţul cu gaz şi contra ţărilor membre”.
Naţiuni precum Iran şi Rusia, două dintre cele mai importante producătoare, membre ale blocului gazeifer, au fost obiectul unor astfel de măsuri din partea Statelor Unite şi a Uniunii Europene.
Pacea se obţine numai atunci când popoarele sunt stăpâne pe resursele lor naturale”, a subliniat preşedintele bolivian, Evo Morales, în alocuţiunea sa din cadrul Summit-ului. „Nu este posibil ca ţările occidentale să aibă încă mentalitatea împroprietăririi cu aceste resurse”, a adăugat.
În completare, preşedintele Irak-ului, Fuad Masum, a explicat faptul că războiul din ţara sa, care a fost promovat de Statele Unite, i-a împiedicat să avanseze către obiectivele energetice, contrar abundenţei resurselor pe care le deţin.

STEAGUL PALESTINIAN ARBORAT LA SEDIUL CENTRAL DIN AFRICA AL COMISIEI ECONOMICE A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU AFRICA (UNECA)


Cea mai mare entitate a ONU în Africa a arborat drapelul de stat al Palestinei la sediul său din Capitala etiopiană Addis Abeba, pentru a arăta solidaritate cu cauza poporului palestinian și cu dreptul acestui stat de a exista.
Corpul Diplomatic acreditat la Adis Abeba, oficiali ai ONU și Uniunii Africane, precum și reprezentanți ai guvernului etiopian au participat la ceremonia de ridicare a drapelului, care a fost însoțită de imnul palestinian, relatează astăzi, 28 noiembrie, agențiile de presă.
În această zi internațională de solidaritate, să ne reafirmăm angajamentul nostru de a aduce dreptatea și pacea pe care oamenii din Palestina le merită”, a spus Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Ban General Ki Moon, prin reprezentantul său în Capitala Ethiopiei.
Astăzi, 136 de țări recunosc Statul Palestina (inclusiv România, unde această țară are Misiune Diplomatică, n.r.) și drapelul său este arborat la Națiunilor Unite lângă cele ale statelor membre. Chiar și așa, aceste evoluții nu sunt resimțite de către copii din Gaza sau de către locuitorii din Nablus, Hebron și Ierusalimul de Est”, a mai adăugat Ban Ki Moon în mesajul său.
El a mai spus și că atât Israelul și Palestina „ar trebui să facă compromisurile necesare pentru a pune capăt conflictului care a răpit numeroase vieți în ultimele decenii” și că „ambele părți trebuie să respingă incitarea și declarațiile publice inflamatorii”.
Ambasadorul palestinian în Etiopia și pe lângă Uniunea Africană, Nasir Abu Jaish, a făcut apel la comunitatea internațională să își asume responsabilitatea pentru a pune capăt suferinței palestinienilor prin deportare forțată și încarcerarea acestora de către forțele israeliene.


Ciprian POP
Secretar General al Asociaţiei România Muncitoare

CEA DE-A 67-A ANIVERSARE A RELAȚIILOR DIPLOMATICE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI RPD COREEANĂ REFLECTATĂ ÎN PRESA DE LA PHENIAN

Agenția Centrală de Presă a Coreei (KCNA) relatează în fluxul său de știri că Gheorghe Cioacă, însărcinat cu Afaceri ad Interim al Ambasadei României la Phenian și personalul diplomatic românesc aflat la post în R.P.D. Coreeană s-au bucurat de un spectacol de circ la Teatrul din Phenian, marți, 24 noiembrie anul curent, cu ocazia împlinirii a 67 de ani de la stabilirea de relații diplomatice între R.P.D.Coreeana și România.
Agenția Centrală de Presă de la Phenian (KCNA) semnalează că acrobații au descris cu abilități specifice și de înaltă artă spiritul revoluționar al poporului coreean și că spectacolul a fost aclamat de spectatorii prezenți.

Ciprian POP
Secretar General al Asociaţiei România Muncitoare


CREIERUL DIN SPATELE ÎNRĂUTĂȚIRII SITUAȚIEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
Situația haotică din Orientul Mijlociu este acum în centrul atenției mondiale. În 2006, un expert american în domeniul geopoliticii, Ralph Peters, a prezentat o nouă hartă politică a Orientului Mijlociu, pledând pentru divizarea regiunii având ca bază națiunile, triburile și sectele. Pe hartă, acesta a împărțit Irakul și Arabia Saudită în teritoriile locuite de suniți și șiiți și a făcut de asemenea mențiune la o „regiune autonomă kurdă”.
Această idee de divizare a Orientului Mijlociu pare să se materializeze acum, după aproape un deceniu.
Există o posibilitate tot mai mare ca poporul kurd, care a devenit „cea mai mare națiune fără un stat din lume”, după destrămarea Imperiului Otoman, să poată pune bazele unui stat independent în zonele de nord ale Irakului și Siriei.
În timp își extinde domeniul, așa - zisul „guvern autonom kurd” din Irak și-a lansat propriul export de petrol în luna august a acestui an, încălcând directivele guvernului central, pentru a-și asigura o sursă financiară independentă, creându-și astfel propriul buget. PKK, o organizație segregaționistă creată în Turcia, a renegat un acord de pace încheiat cu guvernul de la Ankara și a intrat în beligeranță cu trupele guvernamentale. Kurzii din Siria lucrează, de asemenea, din greu, pentru a crea propria lor regiunea autonomă.

Împărțirea între secte și între triburi pare să câștige deja teren în țările arabe
Statul Islamic” are sub controlul său circa 50.000 de kilometri pătrați din teritoriul irakian și o treime din teritoriul sirian. În Siria, trupele guvernamentale șiite ale Președintelui Assad și rebelii suniți se înfruntă într-un război civil de ani de zile. Luptele între șiiții din nord și suniții din sud devin și mai acerbe în Yemen. După Gaddafi, în Libia, forțele tribale și extremiștii musulmani au câștigat puterea, astfel că două guverne și două parlamente coexistă în această țară.
Ideea este că schimbarea în peisajul Orientul Mijlociu este opera S.U.A.
Statele Unite ale Americii au urmărit mult timp o strategie pentru a incita vrăjmășie și ceartă între țările acestei zone cu scopul de a împărți și conduce regiunea. Ulterior, S.U.A. au afirmat că cel mai bun mod de a stabili pacea în regiune ar fi o nouă hartă politică, atribuind situația regională instabilă până în prezent „frontierelor incerte”, apoi tot S.U.A. au orchestrat „primăvara arabă” și, în secret, au creat statul Islamic.
Acest lucru a fost deja dezvăluit de mass-media din întreaga lume, anume că această organizație teroristă a fost formată și instruită în comun de către agențiile de informații și forțele speciale ale S.U.A. și Israel.
Partiționarea Orientului Mijlociu după planul S.U.A. s-a petrecut o perioadă de timp fără să i se pună probleme, însă s-a confruntat recent cu o mare provocare - intervenția militară a Rusiei, care a lansat lovituri aeriene asupra statului Islamic pe teritoriul sirian la 30 septembrie.


Sursa: cotidianul nord coreean „Pyongyang Times

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu