miercuri, 23 decembrie 2015


România Muncitoare - Decembrie 2015
Muncă şi unitate, luptă pentru dreptate!
ROMÂNIA MUNCITOARE


Colectiv de redacţie:
Ciprian POP (redactor şef), Ion BUCUR (redactor), Marius BUICĂ (tehnoredactor).
Adresa de corespondenţă:
Str. Dr. Louis Pasteur, 20, Sector 5, 050 535, Bucureşti.
Telefon: 0724/717293

Publicaţie a mişcării muncitoreşti, editată de Asociaţia România Muncitoare - Nr.235 din Decembrie 2015


OSIM-M-2005-06220; ISSN-1224-254

- Asociația România Muncitoare și publicația noastră transmit pe această cale tuturor românilor un călduros Crăciun fericit!
Și speranța unui an 2016 mai bun, cu sănătate și realizări pe toate planurile! -EDITORIALUL LUNII DECEMBRIE
România între Ziua naţională şi sărbătoarea Crăciunului


Anul ăsta sărbătoarea naţională de 1 decembrie a fost umbrită de un gest nepotrivit. Preşedintele României (nu cred că şi al românilor), pretextând o „tragedie naţională”, a refuzat să facă o recepţie cât se poate de decentă la Preşedinţie, în onoarea Zilei naţionale.
Ar trebui să ne trezim puţin, până nu plonjăm în penibil, ori dispărem ca naţie! Tragedie naţională au fost cele două războaie mondiale din secolul trecut, poate cutremurul din 1977 ori alt gen de dezastre, de care să ne ferească Dumnezeu! Dar faptul că cineva, aflat la distracţie decide să se joace cu artificii într-un spaţiu închis şi cu o singură uşă, poate fi un accident nefericit, terminat în mod trist pentru multe familii şi o durere la care s-a solidarizat o parte a populaţiei, în special din capitală.
De aici până la o tragedie care să împiedice o recepţie decentă e cale lungă! Mai ales că nimeni nu s-a gândit o clipă măcar la acei oameni nefericiţi, aflaţi de data asta la muncă, morţi în explozia de la Braşov tot în aceeaşi perioadă. Pentru ei, nici cuvinte, nici lacrimi, nici lumînări...
Iar, dacă domnul preşedinte ales de români deşi e de altă naţionalitate şi altă religie, semn al unei supreme toleranţe, nu a considerat importantă Ziua naţională, probabil că va ignora total ziua de 22 decembrie.
Azi face planuri cu „tinerii frumoşi şi liberi” care l-au ajutat să aibă guvernul său, aşa cum unii se pregătesc să-l ajute să aibă şi parlamentul său şi poate şi populaţia sa. Din care unii dintre noi sigur nu vom face parte! Probabil tinerii de azi care vor să restricţioneze dreptul de vot după cum le convine, au uitat că pe 22 decembrie alţi tineri, frumoşi, dar nu şi liberi au ieşit pe străzi tocmai pentru LIBERTATE.
După mai bine de un sfert de secol unii vor considera cu siguranţă că decembrie 1989, care i-a adus în poziţii pe care nu le visaseră, nu mai merită onorat.
Tinerii cu adevărat frumoşi din acele vremuri au visat nu doar libertatea (pe care în aceste momente suntem pe cale să o pierdem), ci ne-au restituit şi Crăciunul. Doar că sărbătoarea aceea a fost întunecată de un asasinat pentru care se pare că plătim ca naţie până azi.
Se pare că în entuziasmul de atunci am cam uitat semnificaţia sărbătorii, cea de pace iubire şi iertare, în numele căruia a venit printre noi Iisus.
Cât priveşte momentul de acum, Moş Crăciun, alungat de nişte doamne şi domni tehnocraţi, va aduce doar tăieri şi restricţii, desigur pentru cei mulţi şi săraci. Poate că acei domni şi doamne ar trebui să citească măcar la vârsta asta povestea lui Andersen despre fetiţa cu chibrituri şi să înţeleagă spre ce se îndreaptă. Asta dacă nu cumva au şi ei, la fel ca cel care i-a numit şi la fel ca într-un alt basm, o piatră în locul inimii...
Deocamdată, la tot ce ni se pregăteşte, nu zic nimic nici sindicatele, nici oamenii obişnuiţi.
În încheiere o singură observaţie: între tinerii care au murit în 1989 pentru libertate şi cei care şi-au pierdut viaţa într-un club nesigur există o singură asemănare pe care nimeni nu vrea să o vadă şi anume că şi unii şi alţii au fost „victime colaterale”.


Doamna Amaranta

Partidul Comunitar din România, Asociatia “Scânteia” și Asociatia “Romania Muncitoare”COMUNICAT DE PRESA CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMANIEIZiua de 1 decembrie reprezintă o concluzie firească a năzuințelor seculare ale celor de un singur neam și de o singură limbă, a unui popor „de trei ori milenar”, cum bine obișnuia să spună Nicolae Iorga.
În 514 I/Hr., geto-dacii, strămoșii românilor de astăzi, îl înfruntă pe puternicul rege persan Darius. Menționând această bătălie, Herodot avea să scrie că neamurile ca dacii erau „cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci”.
Burebista este considerat întemeietorul primului Stat Dac Centralizat, primul unificator al triburilor care se întindeau de la sud de Dunare până în nordul Carpaților. Stavilă în calea năvălirilor barbare și în fața tăvălugului otoman, românii au apărat obiectiv, secole de-a rândul, liniștea și pacea Europei Apusene, nu în zadar era numit Stefan „cel Mare și Sfânt”, „atlet al Creștinătății”.
În iunie 1600, Mihai Viteazu, strălucită personalitate de statură europeană, avea să intre în Alba Iulia, atunci, ca și acum, „orașul unirii tuturor românilor”, făcând posibilă o primă unificare politică a celor de un singur neam și de o singură limbă. Gestul său avea să devină realitate statornică la 1 decembrie 1918!
La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Ardealului, a adoptat o Rezoluție prin care avea să se consimțească o năzuință de secole, anume ***UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR, din Transilvania, Banat, Crișana, Satmar și Maramureș cu ȚARA MAMĂ, ROMÂNIA***.


Cu ocazia acestei zile, Partidul Comunitar din România, AsociațiaScânteia” și AsociațiaRomânia Muncitoare”, reiterează tuturor românilor, oriunde se află ei acum, un călduros LA MULȚI ANI și dorința sinceră că fiecare român să aibă un drum luminos, plin de împliniri, pe toate planurile!
Partidul Comunitar din România - Președinte Liviu Lungu
Asociația “Scânteia” - Președinte Petre Ignatencu
Asociația “România Muncitoare - Președinte Ciprian Pop
Acum 49 de ani (1966), la 9 decembrie, era pusă în funcţiune hidrocentrala „Vidraru” de pe Argeş.

La momentul inaugurării, barajul Vidraru, fabricat din beton în dublu arc era al 5-lea în Europa şi al 9-lea în lume, cu cei peste 166 metri înălţime, 25 metri grosime la bază şi 6 metri grosime la coronament.
Situat la sud de Carpati, bazinul hidrografic al Râului Argeș constituie unul din cele mai importante bazine hidrografice ale țării, având o suprafață de 12.500kmp.
Centrala Hidroelectrică Vidraru, pusă în funcțiune la 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28km lungime, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de 324m.
Centrala subterană, amplasată la peste 100m sub nivelul albiei râului Argeș, cu dimensiunile sale impresionante (înălțime 31,70m, lungime 67,80m și lățime 16,70m) este adevăratul „templu” al amenajării.
Vidraru, obiectiv de importanță strategică pentru sistemul energetic românesc, stă de 45 de ani mărturie pentru calitatea școlii de hidroenergetică din România.
În același timp, prin frumusețea construcțiilor și amplasarea acestora într-o zonă de un pitoresc deosebit, atât barajul cât și centrala Vidraru reprezintă puncte de interes pentru turiștii care vizitează valea Argeșului.
(SURSA: RADIO OLTENIA CRAIOVA)

VICTORIȚA DUȚU - crezul artistic


Consider că arta mea este expresia unei valori care e cumva astăzi lăsată la o parte și anume frumusețea. Pictorii de astăzi sunt mai puțin preocupați de frumusețea în artă și arta contemporană este cumva la marginea unei realități care vine în concordanța cu timpurile pe care le trăim, timpuri în care importantă este imaginea care ne șochează și vestea care ne umple de groază.
Importante sunt astăzi imaginile țipătoare care vin dintr-un adânc al sufletului omenesc care și-a pierdut sensul de a fi în lume și parcă strădania de a căuta un alt drum nu mai are sens.
Eu cred că o parte din artiștii lumii sunt asemănători oamenilor de știință care caută adevăruri prin care schimbă fața lumii, pictorii cu atât mai mult trebuie să schimbe modul de percepție al realității prin frumusețea pe care o creează.
Cred cu tărie în spusa lui Dostoievki care a devenit pentru mine ca o axiomă “că frumusețea lui Dumnezeu va mântui lumea”.
Cred că artistul trebuie să caute această frumusețe să o plăsmuiască, să o creeze și să o arate lumii ca fiind o frumsețe a sufletului care schimbă cu puterea lui cerească realitatea lumii de aici și de acum, pentru că este o lume a ordinii și a frumuseții.
Pentru mine frumusețea este una matematică. Matematica exprimă ordinea lumii, matematica este limbajul prin care a creat Dumnezeu lumea. Frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea lumii acesteia create de creatorul său, ea este cea care vindecă sufletul omenesc de angoasa pierderii sale într-un timp al unui sfârșit al său devenit parcă inexplicabil și absurd.
Arta profundă are un mesaj transcendent și pornind de la ordinea matematică a lumii, exprimă frumusețea cerului interior care ne arată calea către Cel care ne-a creat cu atâta frumusețe.
Arta trebuie să exprime nevoia noastră de Dumnezeu și de frumusețea Lui și îndepărtarea de urâciunea lumii care este fața nelucrătoare a omului care prin sine însuși s-a aruncat pe sine în lumea fără Dumnezeu.
Artistul prin strădania lui nu trebui să facă rabat de la principiul ordinii și frumuseții care este axioma fundamentală a artei.
Cred că lumea în care trăim este excepțional de frumoasă. Cred că oamenii sunt excepțional de frumoși pentru că sunt creați de Dumnezeu. Strădania de a fi mereu pe calea acestei frumuseți este cumplită, dar cred cu toată tăria sufletului meu că umanitatea întreagă are în ea însăși, în totalul ei acest drum mergerii către și al asemănării cu Dumnezeu.
Noi suntem împreună în această lume și fiecare facem câte puțin pe acest drum care este cale și sens pentru noi personal și pentru întreaga lume.
Expoziția din tematica “Simfonia albastră a îngerilor” este datorată unui pictor de care mă simt foarte legată sufletește, de Fra Angelico. Așa cum el a pictat un purpura, culoarea regilor și în culorile aurului eu vreau să pictez îngerii în culorile cerului care este culoarea lui Dumnezeu. Este culoarea cerului nostru lăuntruc. Este culoarea împărăției spiritului care guvernează lumea și face cu putință schimbarea lumii către Dumnezeu.
Simbolurile matematicii precum sfera au fost folosite încă de greci pentru a simboliza infinitul și perfecțiunea. Sfera este lumea lăuntrică în care cădem și ne înălțăm ca să ne așezăm în fața lui Dumnezeu în taină și în rugăciune într-o lume albastră ca cerul. Cel mai frumos lucru este că în viața interioară a omului la capătul fiecărei lupte, el să se așeze în cea mai curată ordine și în cea mai frumoasă stare, aceea de rugăciune, de meditație ca Maria la picioarele lui Hristos.
Această lume a minții o gândesc eu și vreau să o pictez și să merg cu ea în toată lumea să o fac cunoscută, atât cât o să îmi fie mie cu putință.

MAPAMOND. GRUPAJ DE ȘTIRI INTERNAȚIONALE


ŢĂRILE EXPORTATOARE ÎŞI UNESC VOCILE DIN NECESITATEA UNUI PREŢ STABIL AL GAZULUI

Teheran, 23 noiembrie 2015 (Agenţia Venezueleană de Ştiri).- Necesitatea de a stabili un acord privind acţiuni îndreptate în direcţia garantării preţurilor stabile ale resurselor energetice, în beneficiul atât al producătorilor, cât şi al consumatorilor, s-a constituit în vocea dominantă luni, la cel de-al treilea Summit al Forumului Ţărilor Exportatoare de Gaz (GECF), care a avut loc la Teheran.
Şefii de State şi de Guverne ale celor 12 naţiuni ce fac parte din acest grup, precum şi reprezentanţi ai 7 observatori, s-au pronunţat pe durata sesiunii plenare de la Palatul de Convenţii din capitala iraniană, pentru importanţa unui consens pe această temă. Aceasta este exact lupta promovată de Venezuela încă de la momentul căderii înregistrate de cotaţiile petroliere acum mai mult de un an.
Munca intensă a avut rezultate în această întâlnire multilaterală ce reuneşte naţiunile care concentrează aproximativ 70% din rezervele gazeifere ale lumii. Declaraţia de la Teheran, aprobată luni de către oficialii participanţi, semnalează că ţările membre susţin dezvoltarea unui nou şi mai eficient dialog cu naţiunile consumatoare, precum şi cu figurile cheie din industrie, „pentru a promova o piaţă transparentă, stabilă şi pentru a facilita transferul tehnologic”.
În plus, recunosc necesitatea „centrării asupra asumării comune a riscurilor în ceea ce priveşte formarea preţurilor”, cu scopul de a asigura investiţii pe termen lung în domeniul gazului, subliniază importanţa „atingerii unui preţ corect şi rezonabil pentru gazul natural, ţinând cont de statutul său de energie ne-regenerabilă, dar şi de avantajele sale în termeni de eficienţă energetică şi aspecte ambientale”.
Această temă, alături de valoarea gazului ca sursă de energie curată, în cadrul efortului mondial de protejarea a mediului înconjurător, au constituit linii comune ale majorităţii discursurilor prezidenţiale, care au s-au extins pe durata a aproape trei ore, împreună cu cele ale miniştrilor Energiei.


Consolidarea Forumului
Preşedintele Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro, a punctat faptul că prin intermediul acestui Forum se apără preţul corect al gazului şi o piaţă stabilă pentru aceste resurse, patrimoniu al popoarelor, aceeași temă promovată de Caracas în cadrul Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEP).
Maduro îşi exprimă încrederea că acest Summit va servi la consolidarea definitivă a acestui bloc energetic ce reuneşte ţările producătoare şi a susţinut faptul că gazul marchează matricea energetică a decadei următoare.
De asemenea s-a exprimat în favoarea importanţei împărtăşirii experienţei şi cunoştinţelor tehnologice, şi nu numai a legilor care prevăd folosinţa suverană a acestor resurse din partea ţărilor de origine şi a mai subliniat proiecte importante în regiune, precum Gazoductul de Sud şi Antonio Ricaurte, care furnizează gaz Columbiei dinspre Venezuela. Ambele planuri au fost promovate de către liderul Revoluţiei Bolivariene, Hugo Chávez şi, a mai semnalat Maduro, acum aceste planuri sunt reluate în forţă.
În acest timp demnitarul rus, Vladimir Putin, a subliniat că „trebuie redus riscul investiţiei” şi că siguranţa aprovizionării cu energie trebuie să fie asigurată atât producătorilor cât şi consumatorilor.
Preşedintele din Guinea Ecuatorială, Teodoro Obiang, a adăugat faptul că politica exportatorilor de gaz trebuie să se orienteze către protejarea preţurilor pe piaţa internaţională în vederea evitării pe viitor a deciziei consumatorilor asupra comercializării.
În acelaşi sens, Şeful Statului Nigerian, Muhammadu Buhari, a menţionat că au motive foarte puternice pentru a susţine stabilizarea pieţei, în timp ce Gurbanguly Berdimuhamedow, preşedintele statului invitat Turkmenistan, a afirmat că este necesară protejarea, în mod egal, a intereselor producătorilor şi consumatorilor şi a îndemnat la stabilirea unor reglementări. „Acordul asupra unui preţ corect este necesar”, a indicat reprezentantul statului cu mari rezerve de gaz din Asia Centrală.
Şi Algeria a susţinut acest punct de vedere. Primul Ministru, Abdelmalek Sellal, a declarat că este necesar un echilibru între ofertă şi cerere pentru a se ajunge la un preţ de echilibru. „Trebuie să aplicăm un nou mecanism real pentru a primi sprijin şi consultanţă din partea experţilor, cu scopul de a stabili un preţ corect al energiei pe piaţă. Este nevoie de coordonare pentru a stabili acest preţ”, a semnalat.
Suveranitatea
Suveranitatea ţărilor sărace asupra resurselor lor naturale a fost de asemenea ratificată de către plen. Un aspect foarte important legat de aceasta şi care a avut un ecou în declaraţia finală a fost „obiecţia fermă pentru aplicarea legilor şi reglementărilor extra-teritoriale, precum şi a sancţiunilor economice în comerţul cu gaz şi contra ţărilor membre”.
Naţiuni precum Iran şi Rusia, două dintre cele mai importante producătoare, membre ale blocului gazeifer, au fost obiectul unor astfel de măsuri din partea Statelor Unite şi a Uniunii Europene.
Pacea se obţine numai atunci când popoarele sunt stăpâne pe resursele lor naturale”, a subliniat preşedintele bolivian, Evo Morales, în alocuţiunea sa din cadrul Summit-ului. „Nu este posibil ca ţările occidentale să aibă încă mentalitatea împroprietăririi cu aceste resurse”, a adăugat.
În completare, preşedintele Irak-ului, Fuad Masum, a explicat faptul că războiul din ţara sa, care a fost promovat de Statele Unite, i-a împiedicat să avanseze către obiectivele energetice, contrar abundenţei resurselor pe care le deţin.

STEAGUL PALESTINIAN ARBORAT LA SEDIUL CENTRAL DIN AFRICA AL COMISIEI ECONOMICE A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU AFRICA (UNECA)


Cea mai mare entitate a ONU în Africa a arborat drapelul de stat al Palestinei la sediul său din Capitala etiopiană Addis Abeba, pentru a arăta solidaritate cu cauza poporului palestinian și cu dreptul acestui stat de a exista.
Corpul Diplomatic acreditat la Adis Abeba, oficiali ai ONU și Uniunii Africane, precum și reprezentanți ai guvernului etiopian au participat la ceremonia de ridicare a drapelului, care a fost însoțită de imnul palestinian, relatează astăzi, 28 noiembrie, agențiile de presă.
În această zi internațională de solidaritate, să ne reafirmăm angajamentul nostru de a aduce dreptatea și pacea pe care oamenii din Palestina le merită”, a spus Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Ban General Ki Moon, prin reprezentantul său în Capitala Ethiopiei.
Astăzi, 136 de țări recunosc Statul Palestina (inclusiv România, unde această țară are Misiune Diplomatică, n.r.) și drapelul său este arborat la Națiunilor Unite lângă cele ale statelor membre. Chiar și așa, aceste evoluții nu sunt resimțite de către copii din Gaza sau de către locuitorii din Nablus, Hebron și Ierusalimul de Est”, a mai adăugat Ban Ki Moon în mesajul său.
El a mai spus și că atât Israelul și Palestina „ar trebui să facă compromisurile necesare pentru a pune capăt conflictului care a răpit numeroase vieți în ultimele decenii” și că „ambele părți trebuie să respingă incitarea și declarațiile publice inflamatorii”.
Ambasadorul palestinian în Etiopia și pe lângă Uniunea Africană, Nasir Abu Jaish, a făcut apel la comunitatea internațională să își asume responsabilitatea pentru a pune capăt suferinței palestinienilor prin deportare forțată și încarcerarea acestora de către forțele israeliene.


Ciprian POP
Secretar General al Asociaţiei România Muncitoare

CEA DE-A 67-A ANIVERSARE A RELAȚIILOR DIPLOMATICE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI RPD COREEANĂ REFLECTATĂ ÎN PRESA DE LA PHENIAN

Agenția Centrală de Presă a Coreei (KCNA) relatează în fluxul său de știri că Gheorghe Cioacă, însărcinat cu Afaceri ad Interim al Ambasadei României la Phenian și personalul diplomatic românesc aflat la post în R.P.D. Coreeană s-au bucurat de un spectacol de circ la Teatrul din Phenian, marți, 24 noiembrie anul curent, cu ocazia împlinirii a 67 de ani de la stabilirea de relații diplomatice între R.P.D.Coreeana și România.
Agenția Centrală de Presă de la Phenian (KCNA) semnalează că acrobații au descris cu abilități specifice și de înaltă artă spiritul revoluționar al poporului coreean și că spectacolul a fost aclamat de spectatorii prezenți.

Ciprian POP
Secretar General al Asociaţiei România Muncitoare


CREIERUL DIN SPATELE ÎNRĂUTĂȚIRII SITUAȚIEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
Situația haotică din Orientul Mijlociu este acum în centrul atenției mondiale. În 2006, un expert american în domeniul geopoliticii, Ralph Peters, a prezentat o nouă hartă politică a Orientului Mijlociu, pledând pentru divizarea regiunii având ca bază națiunile, triburile și sectele. Pe hartă, acesta a împărțit Irakul și Arabia Saudită în teritoriile locuite de suniți și șiiți și a făcut de asemenea mențiune la o „regiune autonomă kurdă”.
Această idee de divizare a Orientului Mijlociu pare să se materializeze acum, după aproape un deceniu.
Există o posibilitate tot mai mare ca poporul kurd, care a devenit „cea mai mare națiune fără un stat din lume”, după destrămarea Imperiului Otoman, să poată pune bazele unui stat independent în zonele de nord ale Irakului și Siriei.
În timp își extinde domeniul, așa - zisul „guvern autonom kurd” din Irak și-a lansat propriul export de petrol în luna august a acestui an, încălcând directivele guvernului central, pentru a-și asigura o sursă financiară independentă, creându-și astfel propriul buget. PKK, o organizație segregaționistă creată în Turcia, a renegat un acord de pace încheiat cu guvernul de la Ankara și a intrat în beligeranță cu trupele guvernamentale. Kurzii din Siria lucrează, de asemenea, din greu, pentru a crea propria lor regiunea autonomă.

Împărțirea între secte și între triburi pare să câștige deja teren în țările arabe
Statul Islamic” are sub controlul său circa 50.000 de kilometri pătrați din teritoriul irakian și o treime din teritoriul sirian. În Siria, trupele guvernamentale șiite ale Președintelui Assad și rebelii suniți se înfruntă într-un război civil de ani de zile. Luptele între șiiții din nord și suniții din sud devin și mai acerbe în Yemen. După Gaddafi, în Libia, forțele tribale și extremiștii musulmani au câștigat puterea, astfel că două guverne și două parlamente coexistă în această țară.
Ideea este că schimbarea în peisajul Orientul Mijlociu este opera S.U.A.
Statele Unite ale Americii au urmărit mult timp o strategie pentru a incita vrăjmășie și ceartă între țările acestei zone cu scopul de a împărți și conduce regiunea. Ulterior, S.U.A. au afirmat că cel mai bun mod de a stabili pacea în regiune ar fi o nouă hartă politică, atribuind situația regională instabilă până în prezent „frontierelor incerte”, apoi tot S.U.A. au orchestrat „primăvara arabă” și, în secret, au creat statul Islamic.
Acest lucru a fost deja dezvăluit de mass-media din întreaga lume, anume că această organizație teroristă a fost formată și instruită în comun de către agențiile de informații și forțele speciale ale S.U.A. și Israel.
Partiționarea Orientului Mijlociu după planul S.U.A. s-a petrecut o perioadă de timp fără să i se pună probleme, însă s-a confruntat recent cu o mare provocare - intervenția militară a Rusiei, care a lansat lovituri aeriene asupra statului Islamic pe teritoriul sirian la 30 septembrie.


Sursa: cotidianul nord coreean „Pyongyang Times

luni, 30 noiembrie 2015

COMUNICAT DE PRESA CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMANIEI


Partidul Comunitar din România, 
Asociatia “Scânteia” și 
Asociatia “Romania Muncitoare”
COMUNICAT DE PRESA 
CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMANIEI

Ziua de 1 decembrie reprezintă o concluzie firească a nazuințelor seculare ale celor de un singur neam și de o singură limbă, a unui popor “de trei ori milenar”, cum bine obișnuia să spuna Nicolae Iorga. În 514 I/Hr., geto-dacii, strămoșii românilor de astazi, il infrunta pe puternicul rege persan Darius. Mentionand aceasta batalie, Herodot avea sa
scrie ca neamurile ca dacii erau “cei mai viteji si cei mai drepti dintre
traci”. Burebista este considerat intemeietorul primului Stat Dac Centralizat, primul unificator al triburulor care se intindeau de la sud de Dunare pana
in nordul Carpatilor. Stavila in calea navalirilor barbare si in fata tavalugului otoman, romanii au aparat obiectiv, secole de-a randul, linistea si pacea Europei Apusene, nu in zadar era numit Stefan “cel Mare si Sfant”, “atlet al
Crestinatatii”.

In iunie 1600, Mihai Viteazu, stralucita personalitate de statura
europeana, avea sa intre in Alba Iulia, atunci, ca si acum, “orasul unirii
tuturor romanilor”, facand posibila o prima unificare politica a celor de
un singur neam si de o singura limba. Gestul sau avea sa devina realitate statornica la 1 decembrie 1918! 

La 1 decembrie 1918, Adunarea Nationala de la Alba Iulia, constituita din
1228 de delegati si sprijinita de peste 100.000 de romani veniti din toate
colturile Ardealului, a adoptat o Rezolutie prin care avea sa se
consimteasca o nazuinta de secole, anume *UNIREA TUTUROR ROMANILOR, din Transilvania, Banat, Crisana, Satmar si Maramures cu TARA MAMA, ROMANIA.

Cu ocazia acestei zile, Partidul Comunitar din România, Asociatia “Scanteia” si Asociatia “Romania Muncitoare”, reitereaza tuturor romanilor, oriunde se afla ei acum, un calduros LA MULTI ANI si dorinta sincera ca fiecare roman sa aiba un drum luminos, plin de impliniri, pe toate planurile!

Partidul Comunitar din România Presedinte Livu Lungu
Asociatia “Scanteia” Presedinte Petre Ignatencu
Asociatia “Romania Muncitoare Presedinte Ciprian Pop

duminică, 29 noiembrie 2015

NATIONAL HOLIDAY OF THE ROMANIAN PEOPLE


Dear Comrades and friends,

 

 The Worker's Romania Association wishes to bring to your knowledge the significance of a very important day in the history of the Romanian nation: December the 1st is the conclusion of the secular aspirations of all those of “one nation and one language”, a people "three times millennial", as our great historian Nicolae Iorga very wisely used to say.

 In 514 B.Cr, the Dacians, ancestors the Romanian people, confronted the mighty Persian King Darius. Mentioning this battle, a very important Greek historian, Herodotus, writes that the Dacians were "the bravest and the most righteous of the Thracians tribes".  Later on, King Burebista was considered the founder of the first centralized Dacian state, the first to unificate all Dacian tribes streching from South of the Danube river up to the Northern Carpathians.

 Genuine obstacle in the way of barbarian invasions, for many centurries to come, in the Middle Ages and afterwards, the Romanians represented a stronghold defending the peace and stability of Western Europe, not in vain our prince Stephan the Great (1457 – 1504)  was called by the Pope himself  "champion of Christianity"  and “athlete of Christ”.

In June of 1600 , Michael the Brave, brilliant European personality, was the creator of a first political unification of all those of one nation and one language, in the city of Alba Iulia, then and now, the "city of the union of all Romanians”.

His gesture was to become reality on December 1st, 1918 !

 On December 1st 1918, the National Assembly in Alba Iulia, made up of 1228 delegates and supported by over 100,000 Romanians from all over Transylvania, adopted a resolution transforming our dream for centurries, namely the union of all Romanians from Transylvania and the smaller historical provinces of Banat, Crisana, Maramures and Satmar  with the MOTHERLAND, ROMANIA.

 On December the 1st we celebrate the national holiday of Romania, the national day of the Romanian people wherever they might be and we hope that our many friends from different progressive organisations, leftist parties and trade unions world wide will share with us this great feeling of joy.Wishing you all the very best, 

I remain Yours sincerely,
Ciprian POP
Secretary General of the Worker's Romania Association

miercuri, 25 noiembrie 2015

NOUA ADRESA DE CONTACT


Bucharest,
25th November 2015.

Dragi prieteni si colaboratori,

Asociatia Romania Muncitoare va informeaza ca adresa sediului nostru s-a schimbat.

Pentru corespondenta, veti putea folosi noua adresa:


Dear friends and collaborators,

The Worker's Romania Association informs you that we have recently changed our address.
From now on , you will be able to use the new address bellow:


ASOCIATIA ROMANIA MUNCITOARE
(WORKER'S ROMANIA ASSOCIATION)
SECRETAR GENERAL CIPRIAN POP,

CALEA GRIVITEI 156, BLOC B3, SCARA C, APARTAMENT 98,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA
Cu stima,
Ciprian POP

duminică, 22 noiembrie 2015

ROMÂNIA MUNCITOARE - Nr.234 din Noiembrie 2015


România Muncitoare - Noiembrie 2015
Muncă şi unitate, luptă pentru dreptate!
ROMÂNIA MUNCITOARE
Colectiv de redacţie:
Ciprian POP (redactor şef), Ion BUCUR (redactor), Marius BUICĂ (tehnoredactor).

Telefon: 0724/717293
Publicaţie a mişcării muncitoreşti, editată de Asociaţia România Muncitoare - Nr.234 din Noiembrie 2015
E-mail: asociatia.romania.muncitoare@gmail.com
Web: http://asociatiaromaniamuncitoare.blogspot.ro/
OSIM-M-2005-06220; ISSN-1224-254


Rasarit de noiembrie


ROMÂNIA  MEA


Intenţionam cu puţine zile în urmă să scriu despre domnia legii, singura care ne-ar putea aduce o ţară "ca afară", ca să-i citez pe unii. Apoi mi-am dat seama că nici în alte părţi nu funcţionează tocmai bine "domnia legii", altfel nu am fi în situaţia atîtor accidente, cu sau fără ghilimele. Şi mi-am dat seama că ar trebui să ne dorim fiecare o Românie, iar din ceea ce fiecare numeşte "România mea", ar putea să prindă contur şi o "Românie a noastră".
Desigur, o Românie care să corespundă viselor noastre, a celor mai mulţi, nu înseamnă să mai permitem în viitor unei minorităţi să ne impună dorinţele sale. Şi, mai ales, să nu mai permitem propriei persoane să reacţioneze doar emoţional, cînd e vorba de viaţa noastră pe termen lung. Pentru că emoţia ne-a dus în acest moment la "guvernul meu", care nu e şi guvernul nostru, adica nu a celor mulţi, cărora le rămîne, poate, speranţa că data viitoare oamenii nu vor mai greşi.


Ceea ce mi-a lăsat un gust amar e faptul că precizările unui prim ministru referitor la programul de guvernare nu ar urma să se facă pînă pe 1 Decembrie, adica de ziua naţională, ci undeva prin 15 decembrie, dată fără semnificaţie şi care nu-l apropie nici măcar de evenimentele din 1989, care le oferă azi unora şansa de a fi la putere.
Atunci am decis să încerc să conturez cum aş dori să arate România mea. Azi avem o ţară care ar trebui să mulţumească Domnului pentru toate frumuseţile, pe care în momentul de faţă nu ştie să le păzească. O ţară cu oameni inteligenţi, în care valoarea şi inteligenţa şi valoarea nu sînt apreciate.
Vrea o Românie a valorilor, condusă de oameni oneşti şi demni, oameni care să se gîndească nu doar la mai binele lor, ci şi la binele celorlalţi. Vreau o ţară care să fie mîndră de frumuseţile ei şi de oamenii ei, o ţară care să se uite mai puţin spre vest şi să fie mîndră că se află aici, în Balcani! Vreau o ţară cu oameni muncitori şi solidari, nu cu şmecheri ce se gîndesc doar la propriul profit, cu cetăţeni demni şi corecţi, respectînd legile oamenilor şi ale Domnului.
Vreau o ţară care să nu-şi mai plece capul la orice adiere de vînt, o ţară care să-şi ştie locul şi de care noi fiecare şi toţi la un loc să fim mîndri.
Vreau o ţară oameni care să lăcrimeze cînd aud o doină de jale cîntată la taragot sau cînd văd frumuseţea unui răsărit de soare de undeva de pe culmile Carpaţilor. Vreau  meşteri care să zugrăvească un alt cer albastru ca cel de la Voroneţ spre care să zboare noi Vuia, Vlaicu sau Coandă. Vreau o ţară care să se întoarcă la valorile credinţei şi tradiţiei milenare şi care să îşi respecte şi să îşi asculte înţelepţii. În prag de 1 Decembrie, cam aşa ar trebui să arate Romania mea! Doamna Amaranta


Membrii Asociatiei Romania Muncitoare (ARM) au transmis familliilor indoliate urmare a incendiului de proportii produs in seara zilei de vineri, 30 octombrie anul curent, in clubul bucurestean Colectiv, un sincer si profund mesaj de condoleante.
Dumnezeu sa le aiba sufletele in paza!
Ne rugam pentru sufletele tinerilor care nu mai sunt printre noi si nutrim speranta unor ameliorari in starea de sanatate a celor aflati in institutiile spitalicesti din Capitala si din strainatate.
Pentru Asociatia Romania Muncitoare,
Ciprian POP
Secretar General
Ne-am fi dorit ca luna care isi inchide curand portile sa nu fi fost plina de catastrofe si durere...din pacate, nu asa a fost dat sa fie. Membrii Asociatiei Romania Muncitoare au transmis prin intermediul unei corespondente electronice si prin intermediul pubicatiei noastre un mesaj de condoleante Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti
Bucharest, Romania,
November 1st 2015
Dear Russian friends,
On behalf of the members of the Worker's Romania Association (ASOCIATIA ROMANIA MUNCITOARE, ARM), which I am leading here in Bucharest, I would like to convey our sympathy and sincere condolences to the Russian people facing a great loss after the crash of the Airbus A321 civilian airliner belonging to Kogalymavia company, en route from Sharm el-Shaikh to St. Petersburg.
May God protect the souls of the perished people and give inner strength to their families and friends!
On behalf of the Worker's Romania Association,
Ciprian POP, Secretary General
precum si pentru victimele atentatelor teroriste de la Paris

Chers amis francaises,

L'Association Roumanie Ouvriere (Asociatia Romania Muncitoare) exprime sa compréhension et transmet ses condoleances pour la douleur de quelqu’un qui a perdu un être cher dans les ataques terroristes de Paris, le 13 novembre 2015.

On vous prie vouloir agreer l'assurance de notre compréhension et de notre sincere amitie.
Ciprian POP
Secretaire General de l'Association Roumanie Ouvriere
Bucarest,
Le 14 novembre 2015

România are resurse pentru a scăpa de sărăcie, dar nu există voință politică

România are resurse pentru eradicarea sărăciei, dar nu există voinţă politică, arată un studiu al Naţiunilor Unite, citat in cadrul unui grupaj de stiri al DIGI TV. Deşi rata sărăciei a scăzut în ultimii 10-15 ani, România rămâne pe ultimele locuri în Uniunea Europeană din punct de vedere al nivelului de trai.

Datele arată că aproape o treime din populaţie se confruntă cu lipsuri majore - un procent de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.
Mai mult, doi din cinci români sunt în pragul sărăciei, iar oficialii Naţiunilor Unite atrag atenţia că nu există politici guvernamentale pentru eradicarea sărăciei.
Experţii ONU au studiat şi sistemul de sănătate, iar concluzia este gravă: corupţia este agresivă. Unul din patru români oferă atenţii pentru a putea beneficia de îngrijiri medicale - faţă de doar unul din 24 - media din blocul comunitar. Şi nici nu e de mirare, în condiţiile în care România alocă pentru sănătate doar 4,3% din PIB, un procent ce ne plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană.
Sărăcie este şi în sistemul de educaţie. Raportul estimează că aproape jumătate dintre copii se află în pragul sărăciei. Asta în contextul în care învăţământul nu este nici pe departe gratuit, aşa cum prevede legea.
Situaţia este dramatică în mediul rural, unde părinţii nu-şi mai trimit copii la şcoală, pentru că nu au bani pentru rechizite şi uniforme şcolare.
Sărăcia în România
- 40% dintre români sunt în risc de sărăcie
- 29% dintre români au lipsuri grave
- 24% dintre români recunosc că dau mită
- România alocă 4,5% din PIB pentru Sănătate
- 48,5% dintre copii sunt în risc de sărăcie
  • 34,1% dintre copii au lipsuri majore.
MAPAMOND. GRUPAJ DE STIRI INTERNATIONALE
O delegatie formata din fobalisti amatori, reprezentand Comitetul Sud Coreean al Oamenilor Muncii pentru Reunificare a sosit la Phenian, in RPD Coreeana, pe 28 octombrie, luand parte la meciul de amatori format din membrii ai sindicatelor din cele doua State coreene, pentru reconciliere nationala, unitate si reunificare.
Din delegatia sud coreeana au facut parte Kim Tong Man, Presedintele Federatiei Sindicatelor de la Seul si Choe Jong Jin, Vice-Presedinte al institutiei mai sus amintite. In timpul sederii sale la Phenian, delegatia de la Seul a facut turul Capitalei, vizitand diverse obiective industriale si culturale, luand parte la intalniri de nivel si la spectacole organizate la Clubul Copiilor si la scoli gimnaziale. Este de dorit ca astfel de contacte sa aiba loc cat mai des si in 2016 si , de ce nu, sa aduca poporul coreean de la nord si de la sud de Zona Demilitarizata, tot mai aproape de realizarea nazuintei sale cele mai profunde, reunificarea nationala.
A consemnat Ciprian POP
DUREROSUL FLAGEL AL TERORISMULUI, DIN NOU IN ACTUALITATEA INTERNATIONALA

Umanitatea se afla intr-un moment de rascruce. Disputele adancite intre natiuni, forte politice, tribale si religioase, sunt tot mai simtite. Daca in trecut acestea erau "izolate" si "specifice" unor anumite zone, astazi ele se manifesta tot mai acut peste tot in lume.
Din date recente rezulta ca peste 180 000 de persoane si-au pierdut viata numai in cursul acestei luni in lume, urmare a unor conflicte, aceleasi conflicte lasand circa 46,3 milioane de oameni pe drumuri. Organizatia Natiunilor Unite si comunitatea internationala lucreaza activ pentru reducerea tensiunilor, insa nu exista semne de imbunatatire a situatiei, cu atat mai mult cu cat unele state occidentale, in dorinta lor de a aduce la putere guverne "prietene" si a accede nestingherite la resurse (in special in Orientul Mijlociu), au cazut in grava eroare de a sprijini grupari care ulterior au lovit pe la spate si s-au dovedit a nu fi civilizate, ci de sorginte violenta, terorista.
In acest sens, este elocventa intrebarea retorica pe care o adresa de la Tribuna ONU, in septembrie anul curent, Presedintele rus Putin "macar acum intelegeti ce ati facut?"
Faptul ca traim intr-o lume multipolara se face tot mai frecvent vizibil prin pozitia deschisa spre sincera colaborare a unor state progresiste, Republica Populara Chineza, Republica Islamica Iran, Federatia Rusa si a altora. Ca dovada stau actiunile si pozitiile fervent exprimate in ultimele zile. Astfel, Responsabilul MAE chinez pentru Orientul Mijlociu, Gong Xiaosheng a criticat recent dublul standard de care dau dovada unele state occidentale în campania împotriva terorismului, solicitând acțiuni colective din partea intregii comunității internaționale împotriva terorismului. Intr-un interviu acordat agentiei iraniene de presa, IRNA, el a menționat ca reprezentantii comunitatii internaționale ar trebui sa ajungă la un consens cu privire la campania împotriva terorismului care a constituie astazi, poate mai mult ca niciodata, o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale.
Terorismul nu se limitează la o arie geografica singulara, ci se răspândește foarte rapid, lovind pe oricine, chiar in insasi inima unor metropole, a subliniat diplomatul chinez in interviul acordat jurnalistilor iranieni.
Xiaosheng a cerut comunității internaționale sa se mobilizeze si sa ajute la stimularea stabilității în Orientul Mijlociu. China este de parere ca operațiunea Rusiei împotriva ISIS în Siria au ca scop eliminarea terorismului și constituie un răspuns la cererea guvernului sirian pentru ajutor militar, a spus el. Xiaosheng a cerut comunității internaționale să stabilească o încetare imediată a focului în Siria, pentru a preveni si mai multa vărsare de sânge și imensele pierderi de vieti omenesti.
China nu a trimis avioane de lupta in operatiuni de combatere a terorismului în Siria, dar lucreaza strans cu comunitatea internațională pentru a combate acest fenomen”, a adăugat el. „Iranul este o țară foarte influenta in regiune și poate juca un rol foarte important în special în soluționarea conflictelor”, a mai afirmat Xiaosheng. El a spus că, in acest sens, R. P. Chineza sprijină si incurajeaza Iranul să joace un rol si mai activ și constructiv în regiune.
Vorbind la Manilla, in cadrul unei conferinte internationale, Președintele chinez Xi Jinping, a condamnat cu fermitate recentele actiuni teroriste din Franta si Liban: „Terorismul este inamicul întregii umanități. China se opune cu tărie oricărei ideologii teroriste și va lupta cu hotărâre împotriva oricărei activități criminale teroriste care amenință standardele omenirii.” In acelasi timp, Preşedintele rus Vladimir Putin, prezent la summitul G20 din Antalya (Turcia), pe 17 noiembrie a fost si mai viral si direct in exprimarea unui punct de vedere plin de adevaruri, acume că Statul Islamic primeşte finanţare din 40 de ţări, inclusiv din state membre ale Grupului celor mai puternice economii ale lumii. ''Am dat exemple, bazate pe datele noastre, privind finanţarea de către persoane fizice a diferitelor grupări ale Statului Islamic. Finanţarea, aşa cum am stabilit, provine din 40 de state, inclusiv din câteva state ale G20'', a afirmat preşedintele Putin la finalul reuniunii din Antalya, potrivit Interfax.
Dar, cine, oare cine finanțează statul islamic ?
Așa-numitul „Stat Islamic” ocupă regiuni importante din Irak și Siria și a obținut notorietate pentru metodele sale brutale care nu au absolut nici o legatura cu umanitatea islamului si cu civilizatia moderna, fiind profund inradacinate in niste „mitologii” medievale. Autoritățile irakiene estimează că fondurile statului islamic ISIS ar ajunge la circa două miliarde de dolari!!!!!!! ISIS fiind astfel considerata una dintre cele mai bogate organizații teroriste din lume. ISIS depaseste chiar Al Qaeda. Finantele acestei grupari paria se ridicau la aproximativ 500 de milioane de dinari (42 milioane dolari), după ce au furat cantități uriașe de bani și lingouri de aur din băncile locale în timpul asediului de la Mosul, al doilea oraș din Irak. Autoritățile irakiene estimează că fondurile de finanțare a grupului ajung la două miliarde de dolari!!!!!! Cu toate acestea, nu este încă cunoscut exact de unde vine această sumă exorbitantă, dar, exista niste ipoteze:
  • Arabia Saudita
Guvernul irakian acuză Arabia Saudită de sprijin acordat jihadiștilor statului islamic. Arabia Saudită "este responsabilă pentru sprijinul financiar și moral primit de grupurile insurgente", a spus în urmă cu două luni, Prim-ministrul irakian Nuri al-Maliki .
Pe de-alta parte, Directorul Centrului de Cercetare a Lumii Arabe din cadrul Universitatii din Mainz, Günter Meyer este de parere ca " cea mai importantă sursă de finanțare a statului islamic până acum vine din țările din Golf , în special Arabia Saudită dar , de asemenea, si din Qatar , Kuweit și Emiratele Arabe Unite"!!!!!!! Meyer a explicat că principala motivație pentru această finanțare din partea Arabiei Saudite a fost de a susține lupta împotriva guvernului președintelui sirian Bashar al Assad .
  • Petrolul
Experții estimează, de asemenea, că statul islamic câștigă aproximativ un milion de dolari pe zi, prin vânzarea de petrol din sonde aflate sub controlul său . Analistul din domeniul energiei Robin Mills spune că în cazul în care grupul jihadist ar fi in măsură să controleze total teritoriile în care milițiile sale avansează, veniturile s-ar putea ridica la trei milioane de euro pe zi și să ajungă la 100 de milioane de dolari pe lună.
  • Extorcare de fonduri
Potrivit lui Charles Lister, cercetator in cadrul Centrul Brookings din Doha (Qatar), exista banuieli conform carora corganizația colectează taxe în zonele pe care le controlează. „Extorcarea afecteaza companiile mici și mari , firme de constructii, iar în cazul în care zvonurile sunt adevărate , inclusiv reprezentanți ai guvernelor locale ", a spus Lister intr-un interviu acordat programului in limba engleza al canalului german de radio Deutsche Welle .
  • Guvernul Statelor Unite!!!!
Potrivit cunoscutului intelectual si pacifist francez Thierry Meyssan , în ianuarie 2014, in Congresul SUA ar fi avut loc o sesiune secreta unde, intr-o flagranta incalcare a dreptului international, ar fi fost aprobata finanțarea până în septembrie 2014, pentru Frontul al - Nusra ( membru al -Qaeda din Siria) și pentru....pe atunci numit „Emirat islamic din Irak și Levant (astazi cunoscut ca ISIS sau DAESH, dupa abrevierea sa din limba araba).
Emiratul islamic reprezintă o nouă etapă în domeniul asa-zisului mercenariat. Spre deosebire de grupurile jihadiste care au luptat în Afganistan, Bosnia-Herțegovina și Cecenia , formate în jurul lui Osama bin Laden , Emiratul islamic nu este o forță de sprijin, ci o veritabila „armată” în sine si timpul ne va arata pe cine a avut in spate.
Ciprian POP
 
Două grupuri teroriste arestate intr-o actiune a Ministerului Informațiilor din Iran 
Agentia de presa iraniana, IRNA, informeaza in fluxul sau de stiri de duminica, 22 noiembrie 2015, ca ofițeri din cadrul structurii antiteroriste a Ministerului Informatiilor din aceasta tara au arestat două grupuri teroriste care operau in zonele de frontieră din estul tarii, confiscand o cantitate considerabilă de explozibili, arme și muniții. 
Ministrul adjunct pentru Securitate Internă a declarat că, după o serie de operațiuni pe linie anti-terorista s-a reusit dezmembrarea acestei retele teroriste care intentiona să provoace explozii in zonele de frontieră de la Rask si Iranshahr, dispunand de circa 150 kg de explozibil, vizand instalatii petroliere si obiective civile. 
Oficialul a mai menționat si că un alt grup terorist, care a intrat în țară pentru a comite acte de sabotaj și terorism, a fost capturat de catre autoritatile iraniene într-o provincie din nord-vestul tarii. 
Presedintele venezuelean Nicolás Maduro in Iran
Presedintele venezuelean Nicolás Maduro a aterizat duminica, 22 noiembrie pe Aeroportul International Mehrabad din Teheran, pentru a participa la cea de-a 3-a reuniune șefilor de stat din țările Exportatoare de Gaze (GECF).
 La sosirea sa, Maduro a fost fost intampinat de inalti oficiali iranieni, in frunte cu Ministrul Industriei, Comerțului și Minelor, Mohammad Reza - Nematzadeh. Cea de a treia reuniune a liderilor statelor membre GECF este programată să aibă loc la Teheran luni, 23 noiebrie, în prezența a nouă șefi de state si de guverne. Summit-ul GECF va fi prezidat de către Președintele Hassan Rohani. 
La reuniunea de la Teheran vor lua parte oficiali de cel mai inalt rang din Rusia, Iran, Qatar, Algeria, Bolivia, Egipt, Guineea Ecuatorială, Libia, Nigeria, Trinidad și Tobago, Venezuela și Emiratele Arabe Unite. Țări cu statut de observator sunt Olanda, Irak, Oman, Peru, Azerbaidjan, Kazahstanul și Norvegia. 
Membrii GECF reprezinta 42 la suta din productia de gaze la nivel mondial , 70 la suta din rezervele de gaze la nivel mondial , 40 la suta din transferul gaz prin conducte și 65 la sută din comerțul mondial de gaz natural lichefiat, constituind asadar o forta demna de a fi luata in seama in analiza relatiilor internationale ale prezentului. 
COMAC C 919, prima aeronava civila realizata in totalitate de catre chinezi
Pe 2 noiembrie anul curent, Corporatia Nationala Aeronautica a Republicii Populare Chineze, a prezentat in cadrul unei ceremonii speciale desfasurate la Shanghai, proaspat iesita de pe liniile de asamblare aeronava civila COMAC C – 919, prima aeronava proiectata si executata in totalitate in China.
Aeronava, cu o capacitate de 168-170 locuri si o autonomie de zbor de pana la 5500 km, constituie in mod cert o provocare serioasa pentru gigantii Airbus si Boeing care in prezent domina piata, mai precis pentru aeronavele mediu curier Airbus A 320/321 si Boeing 737.
Un numar de 21 de aeronave au fost deja comandate, 19 in China si 2 de catre operatori low cost din Thailanda.
Ciprian POP


Parlamentar din SUA: „Pastrați-l pe Assad, luptati impotriva ISIS”

Un membru al Partidului Democrat din Congresul SUA, doamna Tulsi Gabbard, a exprimat vineri, intr-o interviu la CNN, o parere interesanta, anume ca „SUA trebuie să-l lase in pace pe Presedintele Siriei, Bashar Assad”, o pozitie ce reprezinta un puternic contrast fata de ideile Presedintelui Obama si ale celorlalti colegi din formatiunea politica din care face parte doamna Gabbard.

Vorbind in cadrul unei emisiuni difuzate vineri, 20 noiembrie, de canalul american de televiziune CNN, ea a spus ca e timpul ca Statele Unite "sa inceteze sa sprijine razboiul ilegal si contra-productiv menit sa rastoarne guvernul sirian a lui Assad".

"Nu cred ca Assad ar trebui sa fie eliminat", a spus Gabbard. "Daca administratia lui Assad este rasturnata, ISIS , al-Qaida si Al Nusra , aceste grupari extremiste islamice se vor manifesta peste tot in Siria, vor fi chiar mai puternice", a adaugat ea.
Ciprian POP

Aparitii editoriale

La editura BIBLIOSTAR din Ramnicu Valcea, a vazut lumina tiparului o lucrare unica in peisajul publicistic romanesc, menita sa aduca mai aproape de romani realitatile din indepartata "Tara a Diminetilor linistite", Coreea Socialista - "SĂ DESĂVÂRȘIM ÎN MOD STRĂLUCIT CAUZA REVOLUȚIEI JUCHE, AVÂND CA STINDARD ÎNĂLȚĂTOR PE MARELE TOVARĂȘ, KIM JONG IL, ETERNUL SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI NOSTRU”

Vom publica, la randul nostru, franturi din aceasta carte in urmatoarele numere ale revistei noastre:

ALOCUȚIUNE ROSTITĂ DE IUBITUL ȘI STIMATUL TOVARĂȘ KIM JONG UN, ÎN ZIUA DE 6 APRILIE, ÎN PREZENȚA OFICIALILOR DE RĂSPUNDERE AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA
În curând, în ajunul grandioasei Sărbători a Soarelui, când celebrăm Centenarul nașterii Marelui Conducător, într-o atmosferă de profund angajament și mari așteptări, în țară și peste hotare, vor avea loc lucrările celei de a IV-a Conferințe a reprezentanților Partidului Muncii din Coreea.
La această a patra Conferință a reprezentanților Partidului, urmează să dezbatem și să luăm decizii vizând solemna proclamare a Marelui General drept Etern Secretar General al Partidului nostru, necontenita punere în lumină a vieții sale revoluționare și a nemuritoarei sale opere revolutionare, precum și să revizuim și să completăm Statutul Partidului, în mod corespunzător.
De asemenea, la Conferință, urmează să efectuăm, ca acțiune de normalitate, unele eliberări din funcție ale unor membri ai organelor de conducere ale Comitetului Central și să organizăm alegeri complementare.
Va trebui să facem în așa fel încât această Conferință să devină un moment de referință, menit să marcheze un important reper pentru ca, alături de Marele Conducător, să consacrăm pe Marele General ca etern conducător al partidului nostru, înfăptuind și dând strălucire ideologiei și măreții opere a Conducătorului și a Marelui General.
Prin intermediul Conferinței reprezentanților, trebuie să demonstrăm cu tărie modul în care noi, urmași ai Conducătorului și ostași-discipoli ai Marelui General, animați de credință, voință, și simțul moral al datoriei, ne urmăm Conducătorul, ca și elanul cu care ne avântăm în înfăptuirea ideilor și măreței opere a Conducătorului.”


Va urma...