duminică, 23 iulie 2023

ADEVĂRUL DESPRE LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA

 ADEVĂRUL DESPRE LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA„…Puţini ştiu astăzi, că eliminarea lui Ceauşescu a fost pecetluită la întâlnirea Mitterand – Gorbaciov de la Kiev, desfăşurată cu câteva săptămâni înaintea declanşării evenimentelor din Decembrie. Imediat după ’90, dl Dan Amadeu Lăzărescu, a dezvăluit că în septembrie ’89, fiind la Paris, cu ocazia unui Congres Internaţional de Istorie, a aflat de la Marcel Schapira (importantă personalitate a francmasoneriei româneşti şi internaţionale) că Occidentul căzuse de acord cu Gorbaciov, asupra necesităţii eliminării lui Ceauşescu, şi că, în acest scop, fusese desemnat un general pentru aducerea la îndeplinire a operaţiunii. Menţionăm că în vara lui ’89, au avut loc în Ungaria câteva contacte între generali români şi ofiţeri ungari şi sovietici. Astfel, deşi ocultată de istoricii evenimentelor din decembrie ’89, a avut loc o întâlnire între gl. Guşă şi Karpati, ministrul apărării din Ungaria, ale cărei detalii nu au fost făcute niciodată cunoscute nici de o parte, nici de cealaltă. În acelaşi timp gl. Chiţac şi gl. Victor Stănculescu, au vizitat şi ei Ungaria, având – potrivit anumitor surse – o serie de contacte la cartierul general al Armatei Sud a U.R.S.S., unitate care-şi avea statul major în Ungaria şi misiunea de a asigura întreg flancul balcanic al U.R.S.S. În cadrul Armatei Sud funcţiona şi o unitate specială SPEŢNAZ, a GRU, formată atât din militari specializaţi în cercetare-diversiune, în spatele frontului cât şi din civili – aşa numiţii „visautniki” – pregătiţi să acţioneze în teritoriu, deghizaţi în turişti, după ce anterior se familiarizau cu regiunea călătorind în grupuri de sindicalişti sportivi, fruntaşi în producţie, etc. De fiecare dată când grupuri de „visautniki” soseau în excursii (recunoaştere), aceştia erau însoţiţi de ghizi translatori, asiguraţi exclusiv din cadrul rezidenţei sovietice în ţara respectivă, furnizaţi de ambasadele U.R.S.S. Niciodată de ghizi locali. Armamentul uşor şi aparatura de comunicaţie sofisticată, dar portabilă şi lesne camuflabilă, ale acestor „visautniki” a atras mai de mult atenţia serviciilor secrete occidentale. După mai bine de 10 ani de investigaţii, aceştia au descoperit, cu stupoare, că „visautniki” sovietici, erau mai bine echipaţi decât unităţile cercetare diversiune din occident. Probabil că de aceea a fost atât de sigur pe el Gorbaciov atunci când pe 20 decembrie 1989 a anunţat în mijlocul unei sesiuni a Sovietului Suprem: În următoarele 24 de ore în România vor intervenii schimbări radicale. „Visautniki” erau la datorie în plină acţiune semnalată peste tot. Se pare însă, că era prea târziu. Revoluţia începuse, Gorbaciov nu se înşelase. Alt personaj politic la curent era Mitterrand.”
articol din România Liberă, semnat de domnul A.Vladimir,
„Raportăm următoarele informaţii obţinute pe mai multe linii cu privire la întâlnirea dintre Bush şi Gorbaciov: în cadrul noilor convorbiri la nivel înalt dintre SUA şi URSS, organizate la iniţiativa sovieticilor, cele doua părţi vor aborda cu prioritate probleme privind redefinirea sferelor de influenţă şi elaborarea unei noi strategii comune care să le asigure în continuare un rol dominant în toate problemele internaţionale… Sunt date că URSS va face noi concesii în favoarea americanilor în schimbul obţinerii de ajutoare economice şi financiare. Se urmăreşte stabilirea unui nou echilibru pe continentul european, care să permită atenuarea treptată a diferenţelor de sistem politic şi economic între ţările socialiste şi cele capitaliste….….” Din datele de care dispunem rezultă că la întâlnirea dintre Bush şi Gorbaciov ar urma să se discute şi problema exercitării de noi presiuni coordonate asupra acelor ţări socialiste care nu au trecut la aplicarea de „reforme reale”, fiind avute în vedere îndeosebi R.P. Chineza, Cuba şi România. Cu privire la ţara noastră, Bush va releva că statele membre ale NATO vor continua aplicarea de restricţii în relaţiile lor cu România şi va solicita ca şi URSS să procedeze în mod similar, mai ales prin reducerea livrărilor sovietice de ţiţei, gaz metan şi minereu de fier…În cadrul consultărilor din ultimele zile cu administraţia de la Washington guvernele Angliei, Franţei, R.F. Germania şi Italiei au insistat pentru: ca fiecare dintre statele vest-europene să aibă un rol sporit în influenţarea situaţiei din Europa de Est, astfel încât să-şi asigure promovarea propriilor interese pe termen lung în această zonă.” (D.S.S./SIE/ Notă raport 00275 din 01.12.1989) La întâlnirea dintre cancelarul Kohl şi preşedintele Mitterand pe plan mai larg „…s-a stabilit să se intensifice aplicarea măsurilor elaborate în cadrul NATO pentru stimularea evoluţiilor din Europa de Est, îndeosebi prin sprijinirea constituirii unui front comun al forţelor de opoziţie din ţările socialiste.” (D.S.S./nota SIE 00252/793/07.11.1989).
Administraţia americană a comunicat principalilor aliaţi din NATO „… evenimentele din Europa de est se desfăşoară cu rapiditate, fiind necesară o coordonare şi mai strânsă între statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice pentru controlarea situaţiei şi accelerarea cursului favorabil intereselor occidentului. În acest sens trebuie să se asigure o redistribuire a rolurilor statelor occidentale şi o mai mare implicare a lor în acţiunile de influenţare a evoluţiilor din diferite ţări socialiste. SUA se vor concentra îndeosebi asupra situaţiei din URSS urmând ca RFG şi Marea Britanie să se ocupe mai mult de problemele legate de RDG, Polonia, Cehoslovacia, iar Franţa şi Italia de cele privind Ungaria, Bulgaria şi România.” (D.S.S./SIE / Nota 00257/815 din 13.11.1989) (Asemenea informaţii vor mai fi prezentate şi pe parcursul materialului acolo unde se va simţi această necesitate.)
„Prin iniţiativa de a convoca la Paris o reuniune de urgenţă a şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor membre ale Pieţei Comune, preşedintele francez urmăreşte să promoveze unele din punctele de vedere ale Franţei în problema evenimentelor ce au loc în unele ţări din Europa de est. Cu acest prilej partea franceză va insista pentru:
– adoptarea unei poziţii unitare la nivelul CEE faţă de evoluţiile din unele ţări est-europene, pornind de la premisa că actuala conjunctură oferă condiţii favorabile iniţierii de noi măsuri de coordonate care să permită obţinerea unor poziţii tot mai influente în statele respective;
– implicarea sporită a ţărilor comunitare în acţiunile de destabilizare a situaţiei din Europa de est şi prevenirea realizării unor înţelegeri separate între SUA şi URSS privind impunerea unui nou echilibru pe continent care să nu ţină seama de obiectivele pe termen lung ale comunităţii vest-europene;
– susţinerea ţărilor din Europa de Est care au trecut pe calea reformelor, atât prin acordarea de ajutoare financiare limitate, cât mai ales prin determinarea adoptării de către acestea a unor măsuri pentru extinderea aplicării mecanismelor economiei de piaţă;
– abţinerea de la stimularea în continuare a fluxului de persoane din est către vest, pe de o parte pentru a nu se crea probleme economice şi chiar conflicte sociale în Europa Occidentală şi pe de altă parte pentru a se încuraja direct constituirea în ţările socialiste a unei „mase de manevră” formată din cetăţeni nemulţumiţi, pretabili la acţiuni protestatare.” (D.S.S./SIE/ Nota 00260 din 16.11.1989).
Printre hotărârile reuniunii de la Paris a şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor membre ale CEE „cu privire la ţara noastră, în contextul poziţiilor concertate ale SUA şi URSS, se are în vedere intensificarea acţiunilor vizând crearea unor tensiuni interne, destabilizatoare prin folosirea unor stări de nemulţumire şi incitări în mediul minorităţii maghiare considerându-se că în acest fel România ar putea fi determinată să nu mai obstrucţioneze procesele ce au loc în est” (D.S.S./SIE /nota 00263/22.11.1989).
Cu acelaşi prilej, preşedintele SUA, în discuţiile purtate cu şefii de stat şi de guvern ai ţărilor NATO a prezentat în esenţă următoarele:
Poziţia pe care s-a situai Gorbaciov atestă că URSS este dispusă să facă în continuare concesii substanţiale în majoritatea problemelor de interes pentru Occident. Ca urmare, statele NATO trebuie să facă uz de toate posibilităţile şi pârghiile de care dispun pentru a determina accelerarea procesului de reforme din Europa de Est.” (D.S.S./SIE/ Nota raport 00282 din 05.12.1989)
Măsurile stabilite la astfel de reuniuni par să se materializeze rapid, printr-o mare diversitate de mijloace şi metode: „Din date certe rezultă că după recenta reuniune la nivel înalt a NATO de la Bruxelles, guvernul Olandei preconizează următoarele orientări privind relaţiile cu România:
„…. intensificarea campaniei propagandistice de denigrare a realităţilor din România şi stimularea prin toate mijloacele, inclusiv prin posibilităţile Ambasadei Olandei la Bucureşti, a elementelor protestatare din ţara noastră; sprijinirea în continuare a organizării în Olanda de manifestări antiromâneşti, îndeosebi pe tema pretinsei nerespectări a drepturilor omului şi a programului de modernizare a localităţilor; tolerarea pe mai departe a activităţii grupurilor iredentiste-maghiare din Olanda.” (D.S.S./SIE/ Nota raport 00286 din 11.11.1989)
„Recent CIA a înfiinţat o organizaţie denumită „Trust Organization”, care îşi propune: încurajarea şi sprijinirea mişcării de dizidenţă în ţările socialiste; organizarea şi dirijarea activităţilor informative în rândul emigraţiei originare din aceste ţări; iniţierea unor acţiuni îndreptate contra statelor socialiste prin intermediul elementelor ostile din rândul emigraţiei sau al dizidenţei. Organizaţia nou-creată îşi are sediul central în California şi filiale în RFG şi Austria, activităţile fiind finanţate de CIA şi serviciile speciale ale ţărilor membre ale NATO. Instruirea acestora este făcută de „un grup special constituit din foste cadre ale serviciilor de informaţii din ţările socialiste, care au trădat, între acestea numărându-se şi Pacepa. Printre acţiunile considerate reuşite ale lui „Trust Organization” este contribuţia adusă la destabilizarea politico-socială din Polonia, Ungaria şi RDG. Potrivit datelor ce le deţinem, pentru viitor, organizaţia îşi propune să-şi concentreze acţiunile cu preponderenţă împotriva României şi Cehoslovaciei.” (D.S.S./SIE. Nota 00444/814 din 14.11.1989)
În continuare vom face o scurtă trecere în revistă a unora din informaţiile obţinute de organele de stat de specialitate în legătură cu fenomene semnalate în zone din imediata vecinătate a României:
– „Ungaria acţionează intens pe diferite canale, inclusiv diplomatice, în mod ascuns şi descoperit, printr-o mare varietate de metode şi procedee îndeosebi acoperite, în scopul destabilizării situaţiei politice interne din ţara noastră, cu prioritate în Transilvania:
– ….conducerea ungară mai acţionează pentru internaţionalizarea problemei Transilvaniei, precum şi pentru izolarea politică şi economică a ţării noastre;
– ….simultan cu provocarea unor demonstraţii ale populaţiei de origine maghiară din Transilvania, Ungaria are intenţia să provoace incidente la graniţa cu ţara noastră care să degenereze în conflict militar între cele două ţări, după care apoi să ceară intervenţia unor ţări ale Tratatului de la Varşovia, îndeosebi din partea U.R.S.S., cu scopul pentru aşa-zisa împăcare a părţilor;
– …. acest scenariu, Ungaria îl are în vedere să-l realizeze cu ştirea U.R.S.S.. şi cu sprijinul Austriei, precum şi al altor ţări.” (M.Ap.N.- telegrama 015771″din-09.12.1989).
Actualele manifestări şi demonstraţii antisocialiste din Cehoslovacia au fost iniţiate şi provocate şi de către minoritatea maghiară din Cehoslovacia…
– …. în fruntea acestor demonstraţii antisocialiste s-au aflat îndeosebi intelectualitatea şi studenţii cehoslovaci de origine ungară, care printre altele cer crearea unei provincii autonome ungare în Cehoslovacia (zona Bratislava, Nitra, Banska-Bystrica, iar la sud frontiera cu Ungaria);
– …. acţiunile şi demonstraţiile minorităţii ungare din Cehoslovacia sunt susţinute propagandistic şi material de către Ungaria şi de către unele ţări occidentale;
– …. a rezultat că Ungaria pregăteşte un amplu plan pentru iniţierea şi provocarea de demonstraţii ale minorităţii maghiare din ţara noastră în unele localităţi din Transilvania şi chiar la Bucureşti;
– …pentru declanşarea acestor demonstraţii antisocialiste şi antinaţionale în România, în scopul destabilizării situaţiei politice interne şi realizării pretenţiilor ungare, Ungaria susţine propagandistic şi material, inclusiv acţiuni de spionaj şi cu ajutorul altor ţări;
– … Ungaria speră ca la demonstraţiile menţionate mai sus să fie atrase şi alte minorităţi naţionale de la noi, chiar şi români.” (M.Ap.N.-telegrama D. 10-015201 din 29 noiembrie 1989 ora 14.30).
– „Emigraţia maghiară din Occident şi cercurile guvernamentale de la Budapesta vehiculează cu deosebită insistenţă, făcând o largă popularitate prin mijloacele mass-media, ideea reanalizării în forurile internaţionale a statutului actual al Transilvaniei, urmărindu-se antrenarea etnicilor unguri din România la acţiuni pentru crearea unui stat independent sau autonom. Acţiuni diverse, deschise, de instigare la acte în sensul menţionat desfăşoară mai multe organizaţii naţionalist-iredentiste, dar mai ales Uniunea Ardeleană din Ungaria, înfiinţată în decembrie 1988 din iniţiativa unor intelectuali din ţara vecină… În comunicatul dat publicităţii în ziarul propriu „Informaţii ardelene”, în luna iunie 1989 de către sus-numita organizaţie, s-a susţinut deschis necesitatea întemeierii unui Ardeal independent, neutru şi suveran. Gruparea este condusă de un parlament… având ca preşedinte pe Imre Cscpela, economist iar ca vicepreşedinţi pe Bela Pomogats, critic literar, Erno Raffay, specialist în istoria Transilvaniei, Mathyas Bajko, ziarist şi Janos Teleki, avocat. Ca preşedinte de onoare a fost ales Peter Pali Domokos, folclorist, specialist în etnografia secuilor şi ceangăilor…. Sub influenţa unor organizaţii naţionalist iredentiste ca Fundaţia Ungară pentru drepturile omului cu sediul la New York şi Institutul ungar al Universităţii din Toronto, în Occident şi Ungaria se desfăşoară acţiuni pentru crearea condiţiilor de proclamare a Transilvaniei independente. Semnificativ este şi faptul că în vara anului 1989 în Ungaria s-a realizat o înţelegere între Uniunea Mondială Transilvăneană, filiala din RFG a acesteia şi Uniunea Ardeleană din Ungaria, cu scopul de a acţiona pentru urgentarea proclamării autonomiei Transilvaniei şi înglobarea acesteia într-o aşa-zisă federaţie de tip elveţian. Pe poziţie similară se situează Alianţa mondială a bisericilor reformate, biserica reformată şi romano-catolică din Ungaria…. Tot mai des cetăţeni români de naţionalitate maghiară, mai ales intelectuali, aderă la ideea independenţei Transilvaniei şi atribuirea acestui teritoriu Ungariei.” (Dosar SRI / Nota UM0610, F.N., fila 62)
– „Prin manevrarea grupării autointitulate „România Liberă”, se are în vedere organizarea în zona Ambasadei R.S. România de la Budapesta, în a II-a jumătate a lunii noiembrie a.c., a două manifestări duşmănoase… în jurul datei de 15.11.a.c… şi la 20.11.a.c… Uniunea Liber Democrată, Federaţia Tineretului Democrat din Ungaria (Fidesz) şi alte organizaţii ungare de opoziţie, împreună cu aşa zisa grupare România Liberă au tipărit mai multe mii de manifeste cu conţinut ostil în legătură cu politica internă şi externă a partidului şi statului nostru şi lucrările Congresului al XIV-lea al P.C.R. Din informaţiile de care dispunem rezultă că se va încerca introducerea manifestelor respective în România pe diferite canale, îndeosebi prin intermediul echipajelor unor nave care circulă pe Dunăre, urmând a fi difuzate prin depunerea lor în cutii poştale aparţinând unor cetăţeni, precum şi unor instituţii sau întreprinderi (lucru ce s-a şi realizat). În Ungaria, există preocupări pentru folosirea mai intensă a Televiziunii în vederea propagării unor idei naţionalist-iredentiste precum şi pentru incitarea la activităţi ostile a populaţiei de naţionalitate maghiară din Transilvania. În acest scop, cu sprijin financiar primit din partea lui Istvan Zolczak, cetăţean brazilian de origine maghiară, se intenţionează construirea unui releu TV în localitatea Bekecsaba care să permită recepţionarea emisiunilor de televiziune ungare pe o cât mai mare parte a teritoriului României. (D.S.S./Nolz 00420/782 din 04.11.1989.)
– „În ţara vecină (Ungaria n.n.) se află în faza de reconstituire lojele francmasonice, acţiune în care este puternic angrenat istoricul literar Pomogats Bela cunoscut pentru preocupările sale nationalist-iredentiste cu privire la Transilvania. Se apreciază că s-ar urmări o reorientare a activităţii acestei organizaţii şi axarea ei pe probleme revizioniste. Ordinul cavalerilor de la Malta, cu ramurile sale catolică şi reformată ce au sediul în RFG, desfăşoară în prezent o intensă activitate în Ungaria prin intermediul unui anume Wagner şi respectiv Ugron, reprezentanţi care şi-au stabilit sediul la parohia romano-catolică din Budapesta. Preocuparea actuală de bază a acestora este de a sprijini emigrarea persoanelor provenite din RDG în RFG, dar se cunoaşte că în conducerea organizaţiei se află şi elemente nationalist-iredentiste de vârf între care Vass Adalbert, preşedintele „Uniunii Mondiale Ardelene” cu sediul în Florida. (Dosar SRI / Nota UM0610 F.N. fila 65)

sâmbătă, 22 iulie 2023

Jurnalista britanică de la Telegraph, Allison Pearson: „Ca și în cazul Covid, ei folosesc frica ca instrument de supunere față de climă” Traducere de Ciprian Pop

 Jurnalista britanică de la Telegraph, Allison Pearson: „Ca și în cazul Covid, ei folosesc frica ca instrument de supunere față de climă”

 

Traducere de Ciprian Pop

Acest articol al lui Allison Pearson critică utilizarea căldurii în Europa ca mijloc de presiune pentru a încuraja atingerea neutralității carbonului (zero carbon). Contestă catastrofismul climatului media și ridică îngrijorări cu privire la manipularea opiniei publice. „Este de netăgăduit că este cald în Europa, dar se pare că soarele este folosit ca mijloc de presiune pentru a ne încuraja să ne schimbăm comportamentul pentru a atinge neutralitatea carbonului. »


Pregătiți-vă, agenți de turism din Marea Britanie! Telespectatorii i-au urmărit pe acești tipi isterici cu hărțile lor meteo la televizor. Săptămâna trecută, Europa ardea în căldura infernală a lui Cerber [În mitologia greacă, Cerberus este câinele policefalic care păzește intrarea în infern], săptămâna aceasta este Charon (în mitologia greacă, Charon este luntrașul lui Hades în Infern (Lumea subpământeană)

„- Charon cine?

- O, Neville! Este Charon. Știi, omul care a purtat morții în iad în mitologia greacă.

„Ce legătură are asta cu două săptămâni petrecute în La Palma, Mary?

- Este insuportabil de cald acolo, incendii și tot, potrivit BBC. Mai bine anulați, Nev.

Brrrring brrring, brrring brrrring.

Neville: Bună, aș dori să anulez vacanța noastră în La Palma. Se spune la știri că este foarte cald.

Agent de turism (oftând audibil): E vară, domnule. Este întotdeauna cald în Mediterană.

Neville: Știu, dar se spune că este periculos de cald în La Palma.

Agent: De fapt, temperatura în La Palma este la douăzeci și este de așteptat să rămână sub 30. Foarte plăcută, de fapt, pentru perioada anului.

Neville: Dar incendiile de pădure?

Agent: Incendiile nu au nimic de-a face cu căldura, domnule. Cred că veți găsi clipuri BBC îmbinate în incendiile de la La Palma în raportul lor despre caniculă pentru a face să pară ca și cum s-ar întâmpla în Spania.

Neville: La Palma nu este în Spania?

Agent: Uh, nu, este la 1.500 de kilometri distanță, domnule.

Neville: Deci nu ar trebui să ne obosim să anulăm?

Agent: Mă tem că asigurarea dvs. de călătorie nu are acoperire pentru oamenii anxioși de economii, speriați de moarte de prognoza meteo de la televizor. Ne pare rău, domnule, nu este rambursabil. Nu va veți primi banii înapoi.

Neville: Ah, bine. Voi fi bucuros să plec din această vreme îngrozitoare pe care o avem acum, să fiu sincer cu tine. »

Poate ați observat că catastrofismul meteorologic a devenit exploziv în ultima săptămână, la fel ca în vremurile bune (vom ajunge la asta), dar vremea bună veche britanică refuză să coopereze. Din păcate pentru brigada „We’re All Gonna Fry” (Cu toții ne vom praji), aici este răcoare, ploioasă și mohorâtă, cu rafale intermitente de vânt; aproape tomnatic uneori. Fiind un copil născut în iulie, vă pot spune că acest lucru nu este neobișnuit pentru iulie (Prințul George va trebui să se obișnuiască să-și organizeze petrecerile în burnița tulbure de ziua noastră comună). Cu toate acestea, jurnaliștii caută vești mai bune (adică proaste) în restul Europei. Turiștilor care merg la Fântâna Trevi din Roma li se spune să fie de acord că vremea este „insuportabilă”. Dacă este insuportabil, de ce nu se întorc în camera lor de hotel cu un prosop umed deasupra capului, în loc să-și lingă cu bucurie înghețata de fistic și să absoarbă raze de soare? De ce rapoartele despre incendii de vegetație din La Palma sunt legate de temperaturile în creștere, când vremea pe insulă este de fapt excepțional de blândă?

Evenimentele meteorologice cu adevărat nu foarte neobișnuite au căpătat brusc nume semnificative și înfricoșătoare din flăcările mitologice ale iadului. După Cerber și Charon, pregătește-te pentru „Hades arzător”. Dacă vremea actuală din Marea Britanie ar avea un nume, acesta ar fi Colin.

Britanicii „anulează cu adevărat planurile de vacanță” din cauza „condițiilor cu adevărat terifiante”? Sau, ca mine, se aprovizionează cu cremă solară Hawaiian Tropic (înainte de a fi suspicioși în privința asta, acum dependenți) de la Boots și se târăsc prin ultimele lor douăsprezece zile la serviciu înainte de a putea umple vitamina D pe un șezlong turcesc.

Există ceva îngrozitor de familiar în toate aceste avertismente apocaliptice despre consecințe catastrofale dacă nu acționăm. „Temperaturile din Marea Mediterană se apropie de cele mai ridicate temperaturi înregistrate în Europa, călătorii fiind avertizați că serviciile medicale și de sănătate locale sunt supuse unor presiuni în unele zone. »

Oh, da, asta e! Știam că am auzit-o înainte: stați acasă, economisiți la protecție solară, susține „neutru în carbon”.

Este aproape ca și cum aceiași oameni care ne-au speriat în timpul pandemiei, terorizându-i pe oameni să se supună regulilor adesea stupide, o fac din nou. Echipa Behavioral Insights (alias Unitatea Nudge) – care provine din Biroul Cabinetului și lucrează acum cu multe corporații mari, instituții globale și guverne naționale – colaborează cu grupuri media pentru a difuza mesaje privind schimbările climatice. [Nota editorului: Nudge Unit este o organizație globală care utilizează ingineria socială, psihologia, economia comportamentală și tehnici de marketing pentru a influența gândirea publică și luarea deciziilor. ]

Un raport al Biroului Internațional al Muncii ( ILO ) în colaborare cu Sky TV, intitulat „  Puterea televiziunii: încurajarea telespectatorilor să decarbonizeze stilurile lor de viață  ” afirmă că „schimbarea comportamentului climatic poate fi indusă de televiziune... Vine într-un moment critic, deoarece experții acceptă acum ideea că trebuie să schimbăm comportamentul a milioane de oameni pentru a ne atinge obiectivele colective de neutralitate a emisiilor de carbon. »

Nu trebuie să fii un sceptic climatic pentru a găsi ceva sinistru în ideea că mass-media conspiră pentru a manipula publicul pentru a-și atinge „obiectivele noastre colective”. Pentru cine sunt? De ce să nu te întrebi dacă este sau nu în interesul populației? Unde sunt punctele de vedere alternative?

După impactul dezastruos al propagandei sale Covid asupra sănătății mentale și fizice a națiunii, o perioadă de tăcere jenantă ar fi binevenită din partea unității Nudge. Și totuși, iată-i din nou cu trucurile lor smecheroase, calculul lor rece al slăbiciunii umane, jocul lor smecher. Care este pariul că schimbarea bruscă a hărților meteorologice de la TV de la verzi pastorali și galbeni timizi la roșii diabolici și chiar mov și negru învinețiti a fost sugerată de Unitatea Nudge?

Și de ce a luat act Foreign Office (Ministerul britanic de Externe), actualizând secțiunile Grecia și Spania ale site-ului său web, adăugând o secțiune „Vreme extremă” care detaliază cum să fii în siguranță în timpul caniculei, precum și „resurse importante de luat în considerare dacă te îndrepți către locuri fierbinți de vacanță în viitorul apropiat ” ? Pentru numele lui Dumnezeu, a auzit cineva de la FO de acel lucru grozav numit „siesta”?

Inginerul fizician Philippe Guillemant: „Mică încercare de a-mi îmbunătăți diploma de conspiraționist” publicat 17 iulie 2023, pe blogul sau Traducere din limba franceza, Ciprian Pop

 Inginerul fizician Philippe Guillemant: „Mică încercare de a-mi îmbunătăți diploma de conspiraționist”

publicat 17 iulie 2023, pe blogul sau
Traducere din limba franceza, Ciprian Pop


Nu mă îndoiesc de încălzirea, răcirea, perturbarea sau uscarea climatului. Toate acestea au loc, cred. Este CO2 considerat mai degrabă o cauză, decât un simplu efect, ceea ce este cel mai mic lucru din partea autorului teoriei dublei cauzalități trecute și viitoare.

Când vom lua în calcul, pe acest subiect arzător, faptul că viitorul nu este construit în prezent? A "multiversulu"i ca realitate? Cauze viitoare? Din influența conștiinței, colectivă în acest caz, asupra cauzelor viitoare sau a alegerilor universului? Sau faptul că Pământul nostru este viu și conștient?

Să admitem că planeta noastră este neputincioasă, sau că, dimpotrivă, auto-vindecarea ei a necesitat doar o mică febră care poate ne va extermina. Deci da, fenomenul climatic ar fi de origine umană, dar la fel de mult psihic, cât și fizic: vă las să ghiciți ce ne-ar enerva "gazda". Astfel, "contul" nostru ar fi decontat în curând, dar nu prin CO2, indiferent de scenariu. Acest CO2 ar fi mai degrabă o reacție protectoare, benefică și salutară. Adevăratul vinovat, în sens fizic și deci cauzal, ar fi mai degrabă toată poluarea colaterală emisiilor industriale și altor deșeuri umane, ceea ce presupune respingerea omului (care, de altfel, se respinge prin catastrofismul său auto-împlinit).

A existat un timp îndepărtat, în secolul trecut, când această slăbiciune a CO2 a fost concomitentă cu certitudinea virtuală că este responsabil pentru încălzirea globală. Acest lucru i-a determinat pe factorii noștri de decizie globaliști să o includă în strategia lor de a realiza un fel de impozit global și, astfel, a fost pusă în mișcare o uriașă mașinărie administrativă. Apoi, deși zeci de ani de studii climatice au arătat în sfârșit (celor care știu să se educe, și nu presei) că CO2 nu a fost responsabil pentru evoluția climei, eșecul permisului de sănătate a împiedicat să pună în discuție această strategie.

Identificarea digitală în timp real, impusă din motive de sănătate, ar fi trebuit într-adevăr să devină mijlocul preferat de a conduce societatea globală către moneda de control, care nu tolerează concurența. Era încă necesar ca aproape 100% din populație să o adopte, ceea ce nu putea fi realizat decât prin forță. Acest lucru nemaifiind posibil, trebuiau găsite alte mijloace. Totuși, faptul de a interzice oamenilor, în timp real, să consume cutare sau cutare, sub pretextul că contribuie la emisia de CO2, este un mijloc cu atât mai interesant cu cât a fost deja pregătit, pentru a justifica din nou controlul digital în timp real. De menționat că această noțiune de „timp real” este la fel de fundamentală pentru ca inteligența artificială să poată interveni în control.

Demonizarea CO2 s-ar lega astfel, conform acestei teze conspirative, de obsesia globalistă de a ne controla digital pentru a realiza marea resetare a sistemului bancar, care are nevoie de o monedă de control din care nimeni să nu poată scăpa, decât în mod marginal. Această resetare trebuie să fie globală și unificată, motiv pentru care există acest război, complet irațional dacă nu iei în calcul factorul monetar.

În ceea ce privește climatul, cel mai bun mod de a evita perturbarea acestuia ar fi dublu, dacă s-ar urma raționamentul meu: (1) la nivel psihic sau de cauzalitate inversă, să ne îngrijim colectiv de gândurile și emoțiile noastre și (2) la nivel fizic sau cauzalitatea obișnuită, să acționăm într-un mod coerent prin păstrarea naturii și a tuturor speciilor ei.

Restul este dincolo de controlul nostru.

Dificultatea în a stăpâni pe plan politic remediile potrivite este că nu există un instrument de măsurare a aplicării acestora, care ar putea fi folosit de o autoritate pentru a ni le impune, sau pur și simplu pentru a ne controla. Depinde de noi să ne asigurăm autonomia, pentru a ne proteja natura și sănătatea (fizică și psihică) de incompetența, în aceste chestiuni esențiale, a autorităților devenite robii finanțării. Liberul arbitru și suveranitatea interioară sunt mai mult decât oricând necesare în circumstanțe, în care toate valorile sunt inversate.

Și ce împrejurare! O prăbușire salutară a minții occidentale, care prea mult timp a distrus natura confundând cauza și efectul, corelația și cauzalitatea, pentru a satisface dominația. Această prăbușire va elibera "bombe de revelații", atât înspăimântătoare (coborâre în abis) cât și minunate (ridicare din abis). Să ne bucurăm că am ajuns la acest moment când spectacolul realității va depăși orice ficțiune. Să ne depărtăm de proiecție ca să nu fim prea implicați în film, sau doar cât să ne bucurăm de suspans, pentru că se va zgudui tare.

Articol de Philippe Guillemant publicat pe canalul său Telegram si pe blog, traducere din limba franceza, de Ciprian Pop

Agenda ascunsă din spatele discursului privind schimbările climatice: o resetare economică globală publicat pe 17 iulie 2023 Articol scris de Brandon Smith și publicat inițial pe Birch Gold Group, in varianta franceza pe Le Média en 4-4-2, traducere de Ciprian Pop

 Agenda ascunsă din spatele discursului privind schimbările climatice: o resetare economică globală

publicat pe 17 iulie 2023
Articol scris de Brandon Smith și publicat inițial pe Birch Gold Group, in varianta franceza pe  Le Média en 4-4-2, traducere de Ciprian Pop


La sfârșitul lunii iunie, lideri politicieni și "experți de think tank" din întreaga lume s-au reunit la Paris pentru un summit intitulat „ Noua înțelegere globală de finanțare”. Printre participanți s-au numărat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva și președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga.

Summitul trebuia să urmărească găsirea de soluții financiare pentru combaterea sărăciei, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră, responsabile de încălzirea globală. Ca și în cazul tuturor evenimentelor legate de schimbările climatice, discuțiile de la Paris s-au concentrat în mod firesc pe centralizarea puterii la nivel internațional și pe crearea unui consorțiu global pentru a rezolva problemele despre care ei consideră că depășesc capacitățile sau voința națiunilor suverane.

Cu toate acestea, ceea ce văd din ce în ce mai mult în ultimii doi ani este o convergență a narațiunilor – băncile centrale și băncile internaționale sunt brusc mai preocupate de impozitarea carbonului și încălzirea globală decât par a fi de stagflație (o situație în care economia suferă simultan de o inflație ridicată și de o creștere mică sau deloc) și de colapsul economic. Este probabil că acesta a fost obiectivul inițial de la început și că colapsul economic a fost o parte integrantă a planului.

Globaliștii combină acum problema schimbărilor climatice cu finanțele internaționale și autoritatea monetară. Cu alte cuvinte, ei nu mai ascund faptul că agenda schimbărilor climatice face acum parte din agenda numita „Marea resetare”. Ei chiar sugerează ca amenințarea schimbărilor climatice să fie folosită ca o rampă de lansare pentru a da mai multă putere băncilor globale de a dicta fluxul de bogăție și de a deconstrui sistemul existent pentru a-l înlocui cu altceva.

Președintele francez Emmanuel Macron le-a spus oficialilor guvernamentali și grupurilor de reflecție din întreaga lume, la summitul de la Paris, că „ lumea are nevoie de un șoc al finanțelor publice ” pentru a aborda încălzirea globală, creând în același timp „ echitate” pentru țările mai puțin bogate. El a susținut, de asemenea, că sistemul actual nu este potrivit pentru a face față provocărilor globale.

Vorbitorii de la eveniment au remarcat că, cadrul economic internațional a fost confruntat cu o serie de crize, inclusiv pandemia și războiul din Ucraina, dar s-au concentrat pe „costul în spirală al dezastrelor meteorologice intensificate de încălzirea globală” ca motiv pentru destabilizarea continuă a sistemelor financiare .

Acest lucru este evident un nonsens, dar se potrivește cu programarea narativă pe care globaliștii încearcă să o creeze legând declinul economic de schimbările climatice. În realitate, NU există nicio dovadă că evenimentele meteorologice globale sunt mai severe astăzi decât erau în urmă cu peste un secol, înainte ca industriile producătoare de carbon să devină larg răspândite. Nu există nicio legătură dovedită între emisiile de carbon și un fenomen meteorologic. Această afirmație este o fraudă. Nu există nicio criză climatică provocată de om, așa cum am subliniat și tot subliniez în articolele anterioare.

Dar, câți oameni vor fi păcăliți să creadă că există o criză climatică și pentru ce poate fi exploatată această frică isterică?
Prim-ministrul din Barbados, Mia Mottley (la fel ca mulți globalişti) a pledat pentru o reinventare a rolului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, mai ales în fața amenințărilor climatice tot mai mari. Ea argumentează:

„ Ceea ce ni se cere acum este o transformare absolută și nu o reformă a instituțiilor noastre… ”

Șeful ONU, Antonio Guterres, a spus că sistemul financiar global, care a fost conceput la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte a acordului de la Bretton Woods, nu reușește să facă față provocărilor moderne și chiar contribuie la „perpetuarea și adâncirea inegalităților ” . Cu alte cuvinte, el susține necesitatea unei revizuiri a sistemului financiar global similar cu cea întreprinsă cu acordul de la Bretton Woods.

„ Avem capacitatea de a lua măsuri imediate și de a face un salt către justiția globală", spune el.

El a propus, de asemenea, un pachet de stimulare de 500 de miliarde de dolari pe an pentru investiții în dezvoltarea durabilă și acțiunea climatică. În plus, a fost prezentat un plan de utilizare a coșului de drepturi speciale de tragere al FMI ca mecanism de creștere a lichidității globale.

Rețineți că stimulentele fiduciare ale băncii centrale și politicile globale ale ratelor dobânzilor bancare se află în spatele crizei economice actuale. Nu a fost covidul, nu a fost războiul în Ucraina și cu siguranță nu au fost schimbările climatice. Băncile și utilizarea de către acestea a manipulării valutare au declanșat o inflație ridicată timp de 40 de ani, ceea ce a determinat băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor până la slăbiciune economică. Această strategie a provocat în mod constant implozie a datoriilor și dezastre ale burselor în trecut. Bancherii și globaliştii sunt sursa problemei, nu ar trebui să fie responsabili cu rezolvarea acesteia.

Cu toate acestea, iată-le, pentru a prelua controlul și a pune în aplicare un plan de resetare la scară largă ca răspuns la criza creată de ei înșiși. Dar unde ne duce asta?
Anul trecut, ONU a sugerat că economiile dezvoltate și emergente, cum ar fi SUA și China, ar trebui să plătească un fel de impozit pe avere/emisii de cel puțin 2,4 trilioane de dolari pe an într-un fond de dezvoltare pentru schimbările climatice, iar această bogăție va fi redistribuită țărilor mai sărace. Redistribuit de către cine? Ei bine, de către globalişti, desigur.

Alte idei pe masă includ impozitarea profiturilor din combustibilii fosili și tranzacțiile financiare pentru a strânge fonduri pentru climă. Aceasta înseamnă că plănuiesc să taxeze petrolul și gazele până când prețurile devin atât de mari încât publicul larg nu își mai poate permite.

Mai exact, Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru ideea unei taxe internaționale pe emisiile de carbon din transportul maritim. Se pare că această propunere are ca scop creșterea costurilor de transport în străinătate pentru a reduce cererea de producție. Aceasta este o extindere a regulilor stricte deja existente cu privire la emisiile de carbon din sectorul agricol din Europa.

Toate acestea sună ca planuri dezordonate de a umfla prețurile prin diferite forme de impozitare și de a forța publicul să consume mai puțin, dar există un plan mult mai mare în joc aici. Este important să înțelegem că schimbările climatice nu sunt altceva decât o modalitate de a stabili un sistem economic global complet centralizat, probabil sub controlul FMI, BRI, Băncii Mondiale și ONU.

Plățile anuale de la cele mai bogate națiuni către instituțiile globale sunt văzute ca un act de omagiu și o demonstrație de loialitate față de aceste instituții. Este, de asemenea, o modalitate pentru grupuri precum FMI de a crea un sistem de interdependență mai mare. Dacă prin instituțiile globaliste curg sume uriașe de bani și devin arbitrii modului în care această bogăție este redistribuită, ei pot construi și un sistem de recompense și pedepse. Ei pot pedepsi țările care nu își urmează dictaturile și pot oferi avantaje țărilor care țin linia.


În ceea ce privește noul Bretton Woods, bănuiesc că totul va culmina într-o criză valutară pe care globaliștii o vor folosi ca o "oportunitate" pentru a-și introduce în sfârșit modelul CBDC (Central Bank Digital Currency). Și, odată ce CBDC-urile vor fi la locul lor, capacitatea lor de a domina populația va fi completă. Un sistem cashless fără confidențialitate în tranzacții și posibilitatea blocării puterii de cumpărare a persoanelor și grupurilor după bunul plac? Acesta este scenariul de vis al unui stat totalitar.

Nu este o greșeală faptul că publicul este bombardat în mod constant cu propagandă privind încălzirea globală în aceste zile – Puterile care sunt au nevoie de o criză existențială ca generatoare de frică. Când oamenii se tem, nu gândesc rațional și adesea apelează la cei mai răi lideri posibili pentru ajutor. Și o amenințare globală necesită un răspuns global, nu?

Narațiunile despre dezastrele legate de schimbările climatice (dacă publicul acceptă propaganda) va permite o gamă largă de schimbări sistemice care nu au nimic de-a face cu mediul și totul de-a face cu dominația financiară.

Impozitarea și redistribuirea avuției naționale. Impunerea FMI și a Băncii Mondiale ca mediator pentru fondurile globale. Utilizarea coșului DST al FMI ca umbrelă monetară globală de facto. Injectarea de monedă digitală și o societate fără numerar. Niciunul dintre aceste lucruri nu ar afecta schimbările climatice, chiar dacă ar fi o amenințare legitimă.

Dar cum rămâne cu modelul pământului pârjolit?

Dacă intenția finală este de a distruge economia până în punctul în care majoritatea industriilor mor, comerțul se micșorează și populația se prăbușește pentru că supraviețuirea devine insuportabilă, atunci s-ar putea spune că globaliștii „salvează planeta” scăpând de oameni. Cred că dacă credeți că menținerea populației în statutul perpetuu al lumii a treia ne va salva de încălzirea globală, atunci s-ar putea să susțineți un astfel de program.

Fie că scopul este pur și simplu micromanagementul economic sau lichidarea forțată a producției, rezultatul ar fi mai multă putere pentru internaționaliști și mai puțină libertate și prosperitate pentru toți ceilalți.

Au capacitatea de a-l manipula după bunul plac, dar când elitele cheamă un „șoc financiar”...  În realitate, aceasta echivalează cu încercarea de asfixiere dramatică a sistemului, astfel încât să nu mai poată satisface nevoile populației actuale. Când susțin impozitarea globală și tributul în numele egalității, ei nu garantează prosperitate echitabilă pentru toți, ci mai degrabă se asigură că toată lumea este la fel de săracă.

Și atunci când solicită supravegherea centralizată a națiunilor pentru a "salva planeta", ceea ce își doresc cu adevărat este guvernarea globală.

 Chère Nathalie, Je crois vraiment que vous êtes soit payée pour écrire de telles accusations insensées ici sur Twitter, soit carrément pas intelligente ou, ce que j'espère sincèrement, mal informée, victime d'un lavage de cerveau. Laisse-moi te le dire ici sans détour et sans prendre de courbes inutiles pour m'expliquer au bénéfice de ton intellect. Je suis triplement Pfizer ARNm injecté, 2021, dernier booster décembre 2021. Quand j'ai appris par Pfizer en octobre 2022 que leur soi-disant "vaccin" n'avait pas été testé avant d'être commercialisé, j'ai décidé de porter plainte contre le président suisse et le ministre de la santé Alain Berset. L'affaire a été rejetée fin avril 2023 par le procureur fédéral Nils Eckmann, à Berne. J'ai ensuite, par l'intermédiaire de mon avocat expert en droit pénal, le Dr Walter Haefelin, poursuivi le procureur fédéral devant la Cour pénale fédérale de Suisse le 6 mai 2023 pour ne pas avoir ouvert une enquête criminelle contre Alain Berset pour abus de pouvoir et pour sa politique catastrophique et mortelle de mandat Covid Vacc et de coercition qu'il a exécutée en Suisse. Berset a soudainement et totalement démissionné de son poste de président suisse et de ministre de la santé le 21 juin 2023. Voilà où nous en sommes dans mon pays, je suis suisse avec aussi une citoyenneté britannique mais je suis né et j'ai grandi en Suisse, un ancien officier de l'armée de l'air suisse et mon grand-oncle maternel Rudolf Minger était le président jusqu'à et pendant la Seconde Guerre mondiale et le fondateur de l'armée suisse moderne ainsi que le fondateur du plus grand parti politique, l'UDC. Jusqu'aux opérations psychologiques de Covid, je n'ai jamais été antivaxx. Mais depuis, mon opinion a changé de 180 degrés, en raison de ma triple maladie auto-immune diagnostiquée en phase terminale de l'ARNm de Pfizer et d'autres blessures graves de l'ARNm de Pfizer, j'ai plus de 180 pg / ml de pics toxiques dans mon sang, mesurés en février 2023 par le professeur Dr König en Allemagne. Je suis ton spécimen vivant de mort lente, exemple, d'une des millions blessures ARNm ou pire, de morts subites. Aujourd'hui, nous savons que des éléments malhonnêtes de la DARPA, l'armée américaine, ont conçu ces substances ARNm comme une arme biologique et ont pris le contrôle de leur développement et de leur déploiement dans le monde entier. La guerre des labels Pfizer et Moderna n'a servi que d'agents de démonstration et d'exercice d'image de marque pour les labels. Tu dois comprendre que ces soi-disant vaccins Covid n'ont jamais été conçus pour protéger de la Corona mais pour nuire et tuer, c'est une arme biologique et la recherche sur la fonction spike protein a été menée par le Dr Fauci et le Dr Baric à Wuhan en Chine de 2012 à 2014 pendant les sanctions sur la recherche d'armes biologiques imposées aux États-Unis et au Canada, ce qui constitue déjà une violation flagrante de ces sanctions. Nathalie, je suis en train de mourir au ralenti. Je suis un banquier d'affaires international qui a conseillé des chefs d'États et des ministres dans des crises incluant le Continent africain, tout le Moyen-Orient, ex Iran, La Fédération de Russie, l'Asie centrale et l'Europe centrale de 1990 à 2008. Je ne suis pas un manifestant alternatif, un anti-vaxx, un casseur ou quoi que ce soit de ce genre. Je représente l'establishment mais j'ai rompu avec eux car ils ont manifestement et ouvertement attaqué l'humanité avec une exécution de dépopulation planifiée de la sorte la plus perverse et la plus odieuse depuis que l'humanité enregistre des temps. Vous ne pouvez pas et ne devriez jamais nous accuser, nous les victimes et les scientifiques, d'être des complotistes ou quoi que ce soit d'approchant. Nous sommes ici pour alerter l'humanité et, nous l'espérons, la sauver de la mort. L'OMS, tous les éléments des gouvernements voyous et les millions de médecins criminels qui ont injecté 5,7 milliards d'humains avec intention seront traduits en justice, je vous le promets jusqu'à mon dernier souffle et aussi longtemps qu'il me sera permis d'exister dans cette dimension. En fait, en tant que Russe orthodoxe et croyant, j'ai demandé à Dieu de prendre les choses en main et de ne pas attendre ma dernière heure d'inactivité après ce que j'ai dû apprendre à mes dépens. L'humanité d'abord, Nathalie, c'est aussi ce que tu devrais promettre de ton vivant et si ce n'est pas le cas, que Dieu te vienne en aide. Ton insulte à nous les victimes et aux scientifiques qui révèlent le plus grand génocide de tous les temps m'a blessé personnellement mais je te pardonne et j'espère que tu te réveilleras. Je termine cette lettre avec Platon : "Et la qualité d'un bon jugement est clairement une forme de connaissance et de compétence, car c'est grâce à la connaissance et non à l'ignorance que nous jugeons bien." Avec tous mes bons vœux, Sincèrement, Pascal Najadi Suisse

Efectele secundare ale vaccinului fac politică? Pascal Najadi îi răspunde europarlamentarului Nathalie Loiseau: „Datorită cunoașterii și nu ignoranței judecăm bine*” interviu cu publicația France-Soir

 Efectele secundare ale vaccinului fac politică? Pascal Najadi îi răspunde europarlamentarului Nathalie Loiseau: „Datorită cunoașterii și nu ignoranței judecăm bine*”


interviu cu publicația France-Soir


Pascal Najadi este cetățean elvețian și britanic, fost membru al Forțelor Aeriene Elvețiene și bancher de investiții (Merrill Lynch international, membru al consiliului de administrație al Dresdner Bank din New York și Londra). De asemenea, a fost consilier al șefilor de stat și miniștrilor mai multor țări în domeniul consilierii strategice în perioade de criză. În 2021, el și mai mulți membri ai familiei sale aveau sa primeasca trei doze de vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19. Apoi are încredere în discursul ministrului elvețian al Sănătății, Alain Berset despre un medicament  „testat, sigur și eficient”,  care ar „imuniza întreaga populație”. Pentru a lupta împotriva pandemiei, ca cetățean, fostul bancher este sigur că va face alegerea potrivită pentru a se proteja pe sine și pe ceilalți, în deplină siguranță. În octombrie 2022, ia cunoștință de declarațiile lui Janine Small, unul dintre directorii Pfizer, făcute în timpul unei sesiuni a Parlamentului European. Acest lucru dezvăluie publicului larg că produsul său nu a fost suficient testat înainte de comercializare și că vaccinul nu a împiedicat niciodată transmiterea virusului. Elemente care sunt cel puțin diferite de cele care au fost transmise anterior de politicieni, autoritățile din domeniul sănătății și instituțiile lor de presă pentru a justifica utilizarea vaccinului anti-Covid-19... 

Este un punct de cotitură. Pascal Najadi suferă de efecte secundare legate de dozele sale, care au fost evaluate clinic de mai mulți medici și specialiști. El simte că sistemul său imunitar a fost grav afectat și simte că „moară încet” . El decide să intre într-un proces de denunțare legală a legilor care au încadrat, în general într-un mod foarte coercitiv, managementul Covid și nu ezită să depună o primă plângere împotriva lui Alain Berset.

Viziunea sa asupra gestionării crizei de sănătate este ascuțită, severă și controversată: potrivit lui, criza de sănătate a fost gestionată de state și autoritățile sanitare ca o „ operație psihologică”. Acest management s-ar fi bazat pe produse prezentate ca vaccinuri a căror toxicitate finală nu putea fi ignorată de producători și politicieni. Cu alte cuvinte, demersul lor ar fi fost făcut într-un scop rău intenționat.  

Pascal Najadi nu ezită să participe la niciun interviu si sa vorbeasca liber si sincer, la persoana intai.

France-Soir a încercat să o contacteze pe doamna Nathalie Loiseau, care nu a dorit să răspundă la întrebările ziariștilor francezi până în prezent. 
 A consemnat Ciprian Pop

Un ziar elvețian critică temeinic politica Covid Ziarul adresat mediului rural din zona Capitalei Elvetiei, Berna, "Berner Landbote" si care apare in germana si franceza, a publicat trei pagini întregi pe 28 iunie 2023, sub titlul „Asumarea responsabilității”


 Un ziar elvețian critică temeinic politica Covid


Ziarul adresat mediului rural din zona Capitalei Elvetiei, Berna, "Berner Landbote" si care apare in germana si franceza, a publicat trei pagini întregi pe 28 iunie 2023, sub titlul „Asumarea responsabilității”

El dă cuvântul medicilor, unui avocat și unui statistician. Mai ales cu privire la situația de pe urma vaccinului

O libertate de ton rară în mass-media mainstream.

Materialul începe după cum urmează:

Perioada Covid a fost declarată oficial încheiată. Ceea ce rămâne este amintirea unei perioade de frică, singurătate, nesiguranță și diviziune socială – și a zecilor de oameni care au suferit vătămări grave legate de vaccin.

Lipsa tratamentului și refuzul acestuia în multe cazuri înseamnă că victimele vaccinării sunt literalmente „lăsate în urmă”, spune avocatul Markus Zollinger. Menționează o procedură a procurorului cantonului Berna împotriva medicilor vaccinați și solicită despăgubiri pentru victime.

Profesia medicală neglijează pacienții cu vaccinuri covid

În paginile următoare, medicii Niek Rogger și Daniel Beutler spun că se ocupă intens de bolnavii rezultați de pe urma campaniei vaccinare, deplângând lipsa de atenție a profesiei medicale față de aceștia.

În ceea ce îl privește pe profesorul Konstantin Beck, statistician și economist în sănătate la Universitatea din Lucerna, el pune la îndoială eternul argument care susține că „multe vieți salvate prin vaccinare” trebuie să fie legate de daunele minime cauzate de injecții.

În special, el ia exemplul deceselor neobișnuite ale tinerilor și ale femeilor însărcinate, suferind un număr record de complicații și avorturi spontane.

Rolul presei

În concluzie, dr. Beutler se angajează într-o analiză a rolului „problematic” al mass-mediei în „dezinformarea” publicului. În ceea ce privește verificările de fapt care indică doar opiniile care critică politica oficială, acesta este surprins:

„A fost solicitat vreodată unui verificator de fapte să verifice afirmațiile Consiliului Federal cu privire la eficacitatea și securitatea certificatului de vaccinare? Până la urmă, pe asta s-a bazat certificatul, care s-a dovedit a fi o prostie științifică, la fel ca așa-numita imunitate de turmă prin vaccinare.” Dr Daniel Beutler
A consemnat Ciprian Pop avand ca sursa materialul din presa elvetiana

România Muncitoare – Nr.311 din IULIE - AUGUST 2023

 

România Muncitoare – Nr.311 din IULIE - AUGUST 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muncă şi unitate, luptă

pentru dreptate!

 

Publicaţie a mişcării muncitoreşti, editată de Asociaţia România Muncitoare

 

Colectiv de redacţie:

Ciprian POP (redactor şef), Ion BUCUR (redactor), Marius BUICĂ  (tehnoredactor).

Telefon:  0724/717293

E-mail:  asociatia.romania.muncitoare@gmail.com

Web:  http://asociatiaromaniamuncitoare.blogspot.ro/

OSIM-M-2005-06220; ISSN-1224-2543

 

 

 

 

Prima Lectie pentru guvernanti

Lectia de finante ar trebui sa fie prima lectie pentru orice cabinet guvernamental.

 

In momentul de fata exista multe taxe la nivel national si local. La nivel national colectarea acestora este foarte grea. Trebuie redus numarul lor si sa se termine cu scutirea impozitelor pe salarii. Trebuie gasite modalitati prin care sa se ajute firmele. Aici sunt de acord.

 

 Cand statul detine mai putin de 4% din patrimoniul economic al tarii trebuie sa intelegi ca rentabilitatea Trebuie sa primeze si nu functiile manageriale.

 

Cine si cum v-a plati datoria externa a Romaniei care este recunoscuta, acum in iunie 2023, la cca 150 miliarde euro?

 

Trebuie facuta o singura grila de salatizare in care sa intre bugetarii si salariatii companiilor de stat. 

Sporurile lunare sa fie corecte si sa nu depaseasca 30% din salariul personal. Sa se dea spor pe minister, pe doctorat si pe conditiile de munca. Repet sa nu depaseasca 30% din salariul personal. 

 Sporul pe noapte,lunar, sa fie saparat si 20% din salariul personal.

Diurna lunara  sa nu depaseasca 25% din salariul personal. 

 

Pensiile trebuie separate: pensiile civile de pensiile militarilor, politistilor,celor din servicii si justitie.

 

Pensia minima sa fie 55% din salariul minim brut pe tara.  

 

Legile sponzorizarilor si al publicitatii, legea donatiilor trebuie gandite in asa fel ca multe domenii economice si sociale sa aiba de castigat.

 

Hadrian 

 

A doua Lectie pentru guvernanti

A doua lectie este conducerea marilor companii de stat. Marile companii nationale se pot redresa insa este nevoie de vointa si intelepciune. 

 

Ele pot aduce o parte din banii de care are nevoie bugetul consolidat al statului. 

Jumatate din profitul net al unei companii trebuie dat investiilor.

 

Statul ar trebui sa gandeasca si la diverse conecxiuni intre companiile sale. Pacat ne intereseaza mai putin acest lucru. La una dintre emisiunile domnului Barbu de la TVR 3, domana director de la Camera de Comert Unirea spunea despre o colaborare intre Camera si Posta Romana pentru a ajuta fermierii si mici agricultori sa-si vanda produsele. Aici ar putea intra si Romsilva cu unele produse (fructe de padure de exemplu).

 

Directorii lor ar trebui sa faca in primul rand disciplina financiara in propriul cabinet si in echipa de conducere. Membrii consiliilor de administratie ar trebui sa aiba o suma simbolica de 100 lei pentru fiecare reuniune, nu 200 sau 300 euro plus alte avantaje. Primele si stimulentele pentru conducere de tot felul ar trebui stopate. 

 

Hadrian 

 

A treia Lectie: Falimentul

Falimentul este un lucru rau pentru oricine. Fie ea persoana fizica sau persoana juridica.

 

Cand o companie intra in faliment, ea poate fi inlocuita cu o alta companie. Dar ce te faci cand guvernul Romaniei impinge companiile nationale spre faliment. 

 

Sa ma explic:

Din 4 miliarde euro pe care le dam, companiilor straine, pentru achizitiile de tehnica si aparatura si echipamente militare de ce nu putem da 3 miliarde euro firmelor din afara si 1 miliard euro firmelor producatoare din Romania. Ele vor produce armement, apoi oamenii vor avea salarii, iar statul v-a avea impozite si taxe la bugetul consolidat al statului.

Un alt exemplu ar fi inchiderea termocentralelor. Bine o inchizi dar Tu ca om nu te gandesti ca inchizand-o tu trimiti in faliment o mina de carbune, poate inchizi o sera s-au poate caldura unui oras? Nu mai zic de curent. Cat se pierde la nivel national. 

 

Vreti sa vorbim de ecologie? Pai centralele micro atomice ce se construiesc sunt ecologice? Ele Nu afecteaza clima ca termocentralele? Cat curent produc ele? 

 

De ce Romsilva Nu mai are nici o putere economica si de protectie a faunei si florei Romaniei. Nu va imaginati ce se poate face cu Romsilva. Oare pentru ca este in continuare in Patrimoniul statului ?

 

Falimentul firmelor de stat nu inseamna decat ca statul pierde sume importante de bani plus domenii strategice. Nu poti trai ca stat doar din taxe si impozite. 

Asadar in loc sa ajutam companiile de stat sa castige deci bugetul consolidat sa castige, noi inchidem, falimentam ce este al statului si apoi privatii preiau companiile private  patrimoniul economic al lor. Deci statul pierde in acest fel. Pretul nu mai este controlat de stat deci privatul decide.

 

Asadar falimentul este un lucru rau pentru companiile nationale si cele strategice. Apoi falimentul scrie pe Fondurile de Stat la Pensii si la Sanatate.

 

Hadrian 

 

A patra lectie: relatiile comerciale

Relatiile comerciale sunt benefice cand sunt incheiate pe hartie si semnate. Cand doar vorbim si nu semnam ele Nu au valoare. 

 

Imi cer scuze fata de autoritatile politice din Romania insa dupa anul 1990 ,incet, incet, nu am mai auzit ca companiile romanesti fie ele de stat sau private sa mai spuna ceva de contracte cu parteneri externi. Cand se fac visite oficiale toata lumea de spune ce relatii bune avem si ca tara respectiva are Investitii in Romania. 

 

De exemplu ma asreptam sa vad o legatura intre Franta si Romania prin intermediul unei companii de stat. De exemplu Romsilva. Noi dam peste de munte(pastravi de exemplu) si fructe de padure catre marile lanturi de magazine din Franta, de exemplu. 

O alta companie ar fi Salrom , prin sarea cu iod pentru mancare si chiar tratament balnear.

Din pacate nu am vazut nici o propunere in acest sens.

 

Am fost surprins sa constat ca micul program pe care la gandit directorul Camerei Unirea a fost prezentat la postul public TVR 3, intr-o emisiune a domnului Barbu, iar nimeni din conducerea Postei nu  confirmat sau infirmat, iar presa economica nu am vazut sa sustina acest proiect. Asta inseamna relatie comerciala. Din pacate... .

 

Pentru mine nu inseamna relatie comerciala cand statul  plateste o companie( mai ales privata) sa faca o lucrare iar apoi...Dumnezeu cu mila.

 

Hadrian

 

Nu mai cred in vise

 

Nu mai aruncati cu bani teoretici: vom avea salariul 500 euro sau 1000 euro net. Acum este 600 brut, iar omul ramine cu putin peste 300 euro in mina. Cine v-a plati aceste salarii? Ne plangem ca nu avem bani, acum este o gaura la buget (recunoscuta) de 20 miliarde lei. Nu este decat jumatatea anului.

 

Datoria de 150 miliarde euro pe care o are Romania trebuie in timp data inapoi. Cine o v-a da? Cum o vom da? Pai simplu. Fie predam toate companiile pe care le mai are statul in patrimoniu, fie se vor inventa si majora taxe si impozite. 

 

Romania cumpara tehnica militara si echipamente militare parca noi am fi in razboi. Miliarde de euro aruncam pentru acest capitol. Aici nu se pune nici o intrebare.

 

Guvernul Romaniei ar trebui sa-si Asume creerea unui Fond Suveran de Investitii si Dezvoltare in care sa introduca toate companiile unde este actionar majoritar, cele de interes național. In paralel create scoli pe meserii si o colaborare intre toate acestea.

 

Guvernul Romaniei ar trebui sa-si Asume schimbarea sistemului de impozitare si taxe national si local. Trebuie limitate si simplificate.

 

Refacute legile salariale, de pensii si asistenta sociala, simple si pe intelesul tuturor.

 

Facem doar ce ne spun companiile straine si organismele internationale. 

 

Hadrian 

 

 

China se declara  pregătită   sa extindă comerțul cu Ucraina

Pe 20 iulie, ministrul Economiei al Ucrainei, Taras Kachka s-a întâlnit la Beijing cu viceministrul comerțului din China, Ling Ji .

Oficialul chinez a declarat că RPC este pregătită să extindă importul de produse din Ucraina și să coopereze pentru dezvoltarea cooperării economice și comerciale bilaterale.

„China este pregătită să stabilească relații de cooperare între agențiile de promovare a investițiilor din cele două țări și să extindă în mod continuu spațiul pentru cooperarea comercială și investițională”, a spus Ling.

China și-a exprimat disponibilitatea de a coopera pentru „dezvoltarea activă a cooperării economice și comerciale bilaterale reciproc avantajoase”.

Kachka a spus că Ucraina speră să extindă exportul de produse agricole în China.

"Partea ucraineană va consolida eforturile de a proteja securitatea întreprinderilor finanțate de China în Ucraina. Suntem pregătiți să lucrăm împreună cu China pentru a promova dezvoltarea sănătoasă și durabilă a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări", a spus ministrul.

Vizita a avut loc după sosirea noului ambasador al Ucrainei, Pavlo Ryabikin.

În aprilie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski l-a numit pe Ryabikin ambasador al Ucrainei în China. Președintele ucrainean a vorbit atunci cu președintele Chinei, Xi Jinping, și a numit conversația drept "una lungă".

Luna următoare , reprezentantul special al guvernului chinez, Li Hui, a vizitat Ucraina.

Ciprian Pop

 

Jurnalista britanică de la Telegraph, Allison Pearson: „Ca și în cazul Covid, ei folosesc frica ca instrument de supunere față de climă”

 

Traducere de Ciprian Pop

Acest articol al lui Allison Pearson critică utilizarea căldurii în Europa ca mijloc de presiune pentru a încuraja atingerea neutralității carbonului (zero carbon). Contestă catastrofismul climatului media și ridică îngrijorări cu privire la manipularea opiniei publice. „Este de netăgăduit că este cald în Europa, dar se pare că soarele este folosit ca mijloc de presiune pentru a ne încuraja să ne schimbăm comportamentul pentru a atinge neutralitatea carbonului. »


Pregătiți-vă, agenți de turism din Marea Britanie! Telespectatorii i-au urmărit pe acești tipi isterici cu hărțile lor meteo la televizor. Săptămâna trecută, Europa ardea în căldura infernală a lui Cerber [În mitologia greacă, Cerberus este câinele policefalic care păzește intrarea în infern], săptămâna aceasta este Charon (în mitologia greacă, Charon este luntrașul lui Hades în Infern (Lumea subpământeană)

„- Charon cine?

- O, Neville! Este Charon. Știi, omul care a purtat morții în iad în mitologia greacă.

„Ce legătură are asta cu două săptămâni petrecute în La Palma, Mary?

- Este insuportabil de cald acolo, incendii și tot, potrivit BBC. Mai bine anulați, Nev.

Brrrring brrring, brrring brrrring.

Neville: Bună, aș dori să anulez vacanța noastră în La Palma. Se spune la știri că este foarte cald.

Agent de turism (oftând audibil): E vară, domnule. Este întotdeauna cald în Mediterană.

Neville: Știu, dar se spune că este periculos de cald în La Palma.

Agent: De fapt, temperatura în La Palma este la douăzeci și este de așteptat să rămână sub 30. Foarte plăcută, de fapt, pentru perioada anului.

Neville: Dar incendiile de pădure?

Agent: Incendiile nu au nimic de-a face cu căldura, domnule. Cred că veți găsi clipuri BBC îmbinate în incendiile de la La Palma în raportul lor despre caniculă pentru a face să pară ca și cum s-ar întâmpla în Spania.

Neville: La Palma nu este în Spania?

Agent: Uh, nu, este la 1.500 de kilometri distanță, domnule.

Neville: Deci nu ar trebui să ne obosim să anulăm?

Agent: Mă tem că asigurarea dvs. de călătorie nu are acoperire pentru oamenii anxioși de economii, speriați de moarte de prognoza meteo de la televizor. Ne pare rău, domnule, nu este rambursabil. Nu va veți primi banii înapoi.

Neville: Ah, bine. Voi fi bucuros să plec din această vreme îngrozitoare pe care o avem acum, să fiu sincer cu tine. »

Poate ați observat că catastrofismul meteorologic a devenit exploziv în ultima săptămână, la fel ca în vremurile bune (vom ajunge la asta), dar vremea bună veche britanică refuză să coopereze. Din păcate pentru brigada „We’re All Gonna Fry” (Cu toții ne vom praji), aici este răcoare, ploioasă și mohorâtă, cu rafale intermitente de vânt; aproape tomnatic uneori. Fiind un copil născut în iulie, vă pot spune că acest lucru nu este neobișnuit pentru iulie (Prințul George va trebui să se obișnuiască să-și organizeze petrecerile în burnița tulbure de ziua noastră comună). Cu toate acestea, jurnaliștii caută vești mai bune (adică proaste) în restul Europei. Turiștilor care merg la Fântâna Trevi din Roma li se spune să fie de acord că vremea este „insuportabilă”. Dacă este insuportabil, de ce nu se întorc în camera lor de hotel cu un prosop umed deasupra capului, în loc să-și lingă cu bucurie înghețata de fistic și să absoarbă raze de soare? De ce rapoartele despre incendii de vegetație din La Palma sunt legate de temperaturile în creștere, când vremea pe insulă este de fapt excepțional de blândă?

Evenimentele meteorologice cu adevărat nu foarte neobișnuite au căpătat brusc nume semnificative și înfricoșătoare din flăcările mitologice ale iadului. După Cerber și Charon, pregătește-te pentru „Hades arzător”. Dacă vremea actuală din Marea Britanie ar avea un nume, acesta ar fi Colin.

Britanicii „anulează cu adevărat planurile de vacanță” din cauza „condițiilor cu adevărat terifiante”? Sau, ca mine, se aprovizionează cu cremă solară Hawaiian Tropic (înainte de a fi suspicioși în privința asta, acum dependenți) de la Boots și se târăsc prin ultimele lor douăsprezece zile la serviciu înainte de a putea umple vitamina D pe un șezlong turcesc.

Există ceva îngrozitor de familiar în toate aceste avertismente apocaliptice despre consecințe catastrofale dacă nu acționăm. „Temperaturile din Marea Mediterană se apropie de cele mai ridicate temperaturi înregistrate în Europa, călătorii fiind avertizați că serviciile medicale și de sănătate locale sunt supuse unor presiuni în unele zone. »

Oh, da, asta e! Știam că am auzit-o înainte: stați acasă, economisiți la protecție solară, susține „neutru în carbon”.

Este aproape ca și cum aceiași oameni care ne-au speriat în timpul pandemiei, terorizându-i pe oameni să se supună regulilor adesea stupide, o fac din nou. Echipa Behavioral Insights (alias Unitatea Nudge) – care provine din Biroul Cabinetului și lucrează acum cu multe corporații mari, instituții globale și guverne naționale – colaborează cu grupuri media pentru a difuza mesaje privind schimbările climatice. [Nota editorului: Nudge Unit este o organizație globală care utilizează ingineria socială, psihologia, economia comportamentală și tehnici de marketing pentru a influența gândirea publică și luarea deciziilor. ]

Un raport al Biroului Internațional al Muncii ( ILO ) în colaborare cu Sky TV, intitulat „  Puterea televiziunii: încurajarea telespectatorilor să decarbonizeze stilurile lor de viață  ” afirmă că „schimbarea comportamentului climatic poate fi indusă de televiziune... Vine într-un moment critic, deoarece experții acceptă acum ideea că trebuie să schimbăm comportamentul a milioane de oameni pentru a ne atinge obiectivele colective de neutralitate a emisiilor de carbon. »

Nu trebuie să fii un sceptic climatic pentru a găsi ceva sinistru în ideea că mass-media conspiră pentru a manipula publicul pentru a-și atinge „obiectivele noastre colective”. Pentru cine sunt? De ce să nu te întrebi dacă este sau nu în interesul populației? Unde sunt punctele de vedere alternative?

După impactul dezastruos al propagandei sale Covid asupra sănătății mentale și fizice a națiunii, o perioadă de tăcere jenantă ar fi binevenită din partea unității Nudge. Și totuși, iată-i din nou cu trucurile lor smecheroase, calculul lor rece al slăbiciunii umane, jocul lor smecher. Care este pariul că schimbarea bruscă a hărților meteorologice de la TV de la verzi pastorali și galbeni timizi la roșii diabolici și chiar mov și negru învinețiti a fost sugerată de Unitatea Nudge?

Și de ce a luat act Foreign Office (Ministerul britanic de Externe), actualizând secțiunile Grecia și Spania ale site-ului său web, adăugând o secțiune „Vreme extremă” care detaliază cum să fii în siguranță în timpul caniculei, precum și „resurse importante de luat în considerare dacă te îndrepți către locuri fierbinți de vacanță în viitorul apropiat ” ? Pentru numele lui Dumnezeu, a auzit cineva de la FO de acel lucru grozav numit „siesta”?

Modul în care armele livrate la Kiev cad pradă contrabandei ilegale, potrivit SUA

Un recent raport american indică incapacitatea Biroului de Cooperare pentru Apărare al Kievului de a efectua monitorizarea echipamentelor militare. Echipamentul a ajuns astfel în mâinile traficanților de arme. Aceștia vindeau de fapt armele de pe linia frontului în sudul Ucrainei.

Unele dintre armele furnizate de țările occidentale Ucrainei au fost furate. Aceasta este cel puțin dezvăluirea care a fost făcută de un raport al inspectorului general al Pentagonului. Potrivit documentului, care a fost văzut de postul american de televiziune CNN, armele și echipamentele furnizate de Occident anul trecut au ajuns în mâinile criminalilor, luptătorilor voluntari și traficanților de arme în Ucraina. Documentul produs în urmă cu câteva luni se referă la faptele petrecute în perioada februarie-septembrie 2022.

Raportul indică incapacitatea Biroului de Cooperare pentru Apărare al Kievului de a efectua monitorizarea echipamentelor militare. Echipamentul a ajuns astfel în mâinile traficanților de arme. Aceștia vindeau de fapt armele de pe linia frontului în sudul Ucrainei. Mai mulți "haiduci ucraineni" au vândut și veste antiglonț în valoare de câteva mii de dolari. Aceștia din urmă s-au prefăcut de fapt drept lucrători umanitari", ne spune ...CNN!

Aceste informații vin într-un context în care presa de la Kiev face referire, în aceste zile, la furtul a 60 de puști și aproape 1.000 de cartușe. Echipamentele furate fuseseră depozitate într-un depozit, „probabil pentru a le vinde pe piața neagră” . Tot conform raportului, dispozitivele mici sunt mai vulnerabile. Elicopterele, precum și rachetele sunt mai ușor de păzit.

De menționat că de la începutul războiului din Ucraina, mai multe materiale militare au fost furnizate de țările aliate NATO. Statele Unite conduc acest sprijin militar alături de alte țări. În realitate, armele în valoare de câteva miliarde de dolari au ajuns din toate părțile. Potrivit altor informații raportate de mass-media, informațiile americane lucrează pentru a conduce o luptă împotriva corupției în acest context de război.

A consemnat Ciprian Pop

 

Șeful MI6  cere rușilor să spioneze pentru Londra

Șeful serviciului secret britanic, Richard Moore, a invitat cetățenii ruși dezgustați de acțiunile regimului lui Vladimir Putin în Ucraina să informeze serviciile britanice.

Richard Moore, șeful MI6, brațul de informații externe al guvernului britanic, i-a îndemnat miercuri pe rușii „consternați” de invazia Ucrainei să informeze serviciile britanice, invitându-i chiar să devină agenți în serviciul Londrei.

Șeful  MI6 le-a făcut miercuri invitația surprinzătoare rușilor, în timpul unui discurs susținut la Ambasada Marii Britanii din Praga, Republica Cehă, în care a spus că a înțeles dilema în care se află, în timp ce sunt martori la venalitatea, luptele interioare și incompetența totală a liderilor lor.

Potrivit lui Richard Moore, mulți ruși de astăzi sunt îngroziți în tăcere la vederea forțelor lor armate care bombardează orașele ucrainene, forțând familii nevinovate să plece din casele lor și răpind sute de copii.

Acte de război care, potrivit lui, îi pun pe ruși să se confrunte cu aceleași acte de conștiință ca și predecesorii lor în 1968 , când Moscova a intervenit militar pentru a zdrobi primăvara de la Praga.

Îi invit să facă ceea ce alții au făcut deja în ultimele 18 luni și să ni se alăture. […] Ușa noastră este mereu deschisă , a adăugat el, asigurând că recrutarea de spioni va fi gestionată cu discreție și profesionalism.

Domnul Moore, care se pare că nu se îndoiește de capacitatea ucrainenilor de a relua teritoriul ocupat de forțele ruse, consideră că astăzi sunt puține șanse ca rușii să-și recapete impulsul.

Potrivit șefului MI6, Vladimir Putin este sub presiune în urma revoltei conduse de liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, cu care a trebuit să încheie un acord umilitor cu ajutorul Belarusului pentru a-și salva pielea.

"Prigojin a fost considerat un trădător la micul dejun, apoi a fost iertat la cină. Și două zile mai târziu a fost invitat la ceai"...un citat din Richard Moore, șeful MI6


În cadrul acestei rare interventii publice, șeful serviciilor de informații externe britanice și-a exprimat și îngrijorarea cu privire la dezvoltarea inteligenței artificiale în domeniul spionajului.

Richard Moore clarifică în continuare că inteligența artificială (AI) este folosită de MI6 pentru a crește, dar nu pentru a înlocui, propria noastră judecată cu privire la modul în care oamenii s-ar putea comporta în anumite situații.

Potrivit acestuia, AI nu va juca rolul oamenilor în activitatea de informații. Factorul uman va rămâne crucial în era învățării automate, crede el.

Potrivit domnului Moore, caracteristicile unice ale agenților umani plasați la locul potrivit vor deveni și mai semnificative , evidențiind capacitatea spionilor de a influența deciziile în cadrul unui guvern sau al unui grup terorist.

Șeful MI6 a explicat, de asemenea, că serviciile sale folosesc AI pentru a-și consolida activitățile împotriva Chinei, pe care a descris-o drept cel mai important obiectiv strategic pentru agenția sa.

Vom primi din ce în ce mai mult sarcina să obținem informații despre modul în care statele ostile folosesc inteligența artificială în scopuri dăunătoare, nesăbuite și lipsite de etică , crede șeful MI6.

Serviciul meu și aliații noștri intenționează să câștige cursa pentru a stăpâni utilizarea etică și sigură a inteligenței artificiale , a spus el.

A vorbi public despre spionaj este neobișnuit și destul de recent în guvernul Regatului Unit, care a recunoscut public existența MI6 doar în 1992.

A consemnat Ciprian Pop

 

China: "e-mailurile ambasadorului SUA piratate", susține presa americana citând surse din cadrul departamentului de Stat


Un grup încă necunoscut care operează din China, numit Storm-0558, este suspectat că se află în spatele unei campanii sofisticate de spionaj.

O căsuță de e-mail aparținând ambasadorului american în China, Nicholas Burns, a fost spartă în cadrul unei operațiuni de spionaj atribuită unui grup chinez, a dezvăluit Wall Street Journal joi (20 iulie). Cotidianul american adaugă că un membru al Departamentului de Stat a fost și el afectat de această campanie de spionaj. La aceste nume se adaugă și cel al Ginei Raimondo, secretar pentru Comerț, ale cărei e-mailuri au fost, de asemenea, piratate de același actor chinez.

O campanie dezvaluita pe 11 iulie de Microsoft

 

Într-un prim comunicat de presă, compania americană a anunțat că a descoperit atacuri efectuate de un grup chinez neidentificat, numit Storm-0558. Potrivit Microsoft, grupul a reușit din 15 mai să pirateze un număr nedezvăluit de cutii poștale, vizând în principal agențiile guvernamentale, în special în Europa.

Tehnici sofisticate
Metoda de intruziune este sofisticată. Hackerii nu au furat parole, ci au folosit „token-uri de autentificare”, adică parole care certifică către un server că, în calitate de proprietar al unei căsuțe poștale, un utilizator are dreptul să o acceseze. Potrivit ultimului raport al companiei, hackerii au reușit să pună mâna pe o cheie Microsoft și să o folosească pentru a genera aceste permise, accesând astfel mai mulți curieri în mod fraudulos. Cu toate acestea, încă nu se știe cum a reușit Storm-0558 să fure această cheie.


De asemenea, se știu puține despre faimosul grup până în prezent. Dacă porecla „Storm” este atribuită de Microsoft unor actori a căror analiză și clasificare sunt încă în derulare (grupurile de stat chineze sunt botezate „Typhoon”), compania a precizat din start că gruparea în cauză a acționat din China și a orchestrat în principal campanii de spionaj. Unul dintre elementele folosite de companie pentru stabilirea locației piraților este clasic: concentrat pe zilele de luni până vineri, intervalele orare ale activităților coincid cu săptămânile de lucru din China.

Microsoft precizează, de asemenea, că același actor a fost identificat în spatele campaniilor anterioare de spionaj, dintre care unele au vizat din august 2021 cel puțin persoane legate de temele Taiwan și uiguri. Experții companiei au găsit și asemănări – foarte limitate – în metodele de acțiune ale grupului cu cea a APT 31, un alt jucător situat în China.

A consemnat Ciprian Pop

De ce vizita lui Vladimir Putin la Johannesburg l-a stânjenit pe președintele sud-african, Cyril Ramaphosa


După luni de speculații, Africa de Sud și Rusia au pus în sfârșit capăt "psihodramei" care bântuia Pretoria înaintea summitului BRICS (acronim pentru Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care urmează să aibă loc în perioada 22-24 august la Johannesburg. „De comun acord, cu partea sud africana, președintele Vladimir Putin nu va participa la summit ”, a anunțat miercuri președinția sud-africană într-o declarație. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a indicat, la rândul său, că "domnul Putin va participa virtual la aceasta", ceea ce a echivalat, potrivit acestuia, cu „participare deplină ”. La Johannesburg, Rusia va fi reprezentată de ministrul său de externe, Serghei Lavrov.

Cazul a stânjenit Africa de Sud de la emiterea, în martie, a unui mandat de arestare de către Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva lui Vladimir Putin, suspectat de crimă de război pentru deportarea copiilor ucraineni în Rusia. Semnatară a Statutului de la Roma, Africa de Sud este obligată să aplice deciziile CPI, care teoretic o obligă să-l aresteze pe președintele rus dacă acesta pune piciorul pe pământul ei.

 

a consemnat Ciprian Pop

 

Agenda ascunsă din spatele discursului privind schimbările climatice: o resetare economică globală
publicat pe 17 iulie 2023
Articol scris de Brandon Smith și publicat inițial pe Birch Gold Group, in varianta franceza pe  Le Média en 4-4-2, traducere de Ciprian Pop

La sfârșitul lunii iunie, lideri politicieni și "experți de think tank" din întreaga lume s-au reunit la Paris pentru un summit intitulat „ Noua înțelegere globală de finanțare”. Printre participanți s-au numărat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva și președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga.

Summitul trebuia să urmărească găsirea de soluții financiare pentru combaterea sărăciei, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră, responsabile de încălzirea globală. Ca și în cazul tuturor evenimentelor legate de schimbările climatice, discuțiile de la Paris s-au concentrat în mod firesc pe centralizarea puterii la nivel internațional și pe crearea unui consorțiu global pentru a rezolva problemele despre care ei consideră că depășesc capacitățile sau voința națiunilor suverane.

Cu toate acestea, ceea ce văd din ce în ce mai mult în ultimii doi ani este o convergență a narațiunilor – băncile centrale și băncile internaționale sunt brusc mai preocupate de impozitarea carbonului și încălzirea globală decât par a fi de stagflație (o situație în care economia suferă simultan de o inflație ridicată și de o creștere mică sau deloc) și de colapsul economic. Este probabil că acesta a fost obiectivul inițial de la început și că colapsul economic a fost o parte integrantă a planului.

Globaliștii combină acum problema schimbărilor climatice cu finanțele internaționale și autoritatea monetară. Cu alte cuvinte, ei nu mai ascund faptul că agenda schimbărilor climatice face acum parte din agenda numita „Marea resetare”. Ei chiar sugerează ca amenințarea schimbărilor climatice să fie folosită ca o rampă de lansare pentru a da mai multă putere băncilor globale de a dicta fluxul de bogăție și de a deconstrui sistemul existent pentru a-l înlocui cu altceva.

Președintele francez Emmanuel Macron le-a spus oficialilor guvernamentali și grupurilor de reflecție din întreaga lume, la summitul de la Paris, că „ lumea are nevoie de un șoc al finanțelor publice ” pentru a aborda încălzirea globală, creând în același timp „ echitate” pentru țările mai puțin bogate. El a susținut, de asemenea, că sistemul actual nu este potrivit pentru a face față provocărilor globale.

Vorbitorii de la eveniment au remarcat că, cadrul economic internațional a fost confruntat cu o serie de crize, inclusiv pandemia și războiul din Ucraina, dar s-au concentrat pe „costul în spirală al dezastrelor meteorologice intensificate de încălzirea globală” ca motiv pentru destabilizarea continuă a sistemelor financiare .

Acest lucru este evident un nonsens, dar se potrivește cu programarea narativă pe care globaliștii încearcă să o creeze legând declinul economic de schimbările climatice. În realitate, NU există nicio dovadă că evenimentele meteorologice globale sunt mai severe astăzi decât erau în urmă cu peste un secol, înainte ca industriile producătoare de carbon să devină larg răspândite. Nu există nicio legătură dovedită între emisiile de carbon și un fenomen meteorologic. Această afirmație este o fraudă. Nu există nicio criză climatică provocată de om, așa cum am subliniat și tot subliniez în articolele anterioare.

Dar, câți oameni vor fi păcăliți să creadă că există o criză climatică și pentru ce poate fi exploatată această frică isterică?
Prim-ministrul din Barbados, Mia Mottley (la fel ca mulți globalişti) a pledat pentru o reinventare a rolului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, mai ales în fața amenințărilor climatice tot mai mari. Ea argumentează:

„ Ceea ce ni se cere acum este o transformare absolută și nu o reformă a instituțiilor noastre… ”

Șeful ONU, Antonio Guterres, a spus că sistemul financiar global, care a fost conceput la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte a acordului de la Bretton Woods, nu reușește să facă față provocărilor moderne și chiar contribuie la „perpetuarea și adâncirea inegalităților ” . Cu alte cuvinte, el susține necesitatea unei revizuiri a sistemului financiar global similar cu cea întreprinsă cu acordul de la Bretton Woods.

„ Avem capacitatea de a lua măsuri imediate și de a face un salt către justiția globală", spune el.

El a propus, de asemenea, un pachet de stimulare de 500 de miliarde de dolari pe an pentru investiții în dezvoltarea durabilă și acțiunea climatică. În plus, a fost prezentat un plan de utilizare a coșului de drepturi speciale de tragere al FMI ca mecanism de creștere a lichidității globale.

Rețineți că stimulentele fiduciare ale băncii centrale și politicile globale ale ratelor dobânzilor bancare se află în spatele crizei economice actuale. Nu a fost covidul, nu a fost războiul în Ucraina și cu siguranță nu au fost schimbările climatice. Băncile și utilizarea de către acestea a manipulării valutare au declanșat o inflație ridicată timp de 40 de ani, ceea ce a determinat băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor până la slăbiciune economică. Această strategie a provocat în mod constant implozie a datoriilor și dezastre ale burselor în trecut. Bancherii și globaliştii sunt sursa problemei, nu ar trebui să fie responsabili cu rezolvarea acesteia.

Cu toate acestea, iată-le, pentru a prelua controlul și a pune în aplicare un plan de resetare la scară largă ca răspuns la criza creată de ei înșiși. Dar unde ne duce asta?
Anul trecut, ONU a sugerat că economiile dezvoltate și emergente, cum ar fi SUA și China, ar trebui să plătească un fel de impozit pe avere/emisii de cel puțin 2,4 trilioane de dolari pe an într-un fond de dezvoltare pentru schimbările climatice, iar această bogăție va fi redistribuită țărilor mai sărace. Redistribuit de către cine? Ei bine, de către globalişti, desigur.

Alte idei pe masă includ impozitarea profiturilor din combustibilii fosili și tranzacțiile financiare pentru a strânge fonduri pentru climă. Aceasta înseamnă că plănuiesc să taxeze petrolul și gazele până când prețurile devin atât de mari încât publicul larg nu își mai poate permite.

Mai exact, Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru ideea unei taxe internaționale pe emisiile de carbon din transportul maritim. Se pare că această propunere are ca scop creșterea costurilor de transport în străinătate pentru a reduce cererea de producție. Aceasta este o extindere a regulilor stricte deja existente cu privire la emisiile de carbon din sectorul agricol din Europa.

Toate acestea sună ca planuri dezordonate de a umfla prețurile prin diferite forme de impozitare și de a forța publicul să consume mai puțin, dar există un plan mult mai mare în joc aici. Este important să înțelegem că schimbările climatice nu sunt altceva decât o modalitate de a stabili un sistem economic global complet centralizat, probabil sub controlul FMI, BRI, Băncii Mondiale și ONU.

Plățile anuale de la cele mai bogate națiuni către instituțiile globale sunt văzute ca un act de omagiu și o demonstrație de loialitate față de aceste instituții. Este, de asemenea, o modalitate pentru grupuri precum FMI de a crea un sistem de interdependență mai mare. Dacă prin instituțiile globaliste curg sume uriașe de bani și devin arbitrii modului în care această bogăție este redistribuită, ei pot construi și un sistem de recompense și pedepse. Ei pot pedepsi țările care nu își urmează dictaturile și pot oferi avantaje țărilor care țin linia.

În ceea ce privește noul Bretton Woods, bănuiesc că totul va culmina într-o criză valutară pe care globaliștii o vor folosi ca o "oportunitate" pentru a-și introduce în sfârșit modelul CBDC (Central Bank Digital Currency). Și, odată ce CBDC-urile vor fi la locul lor, capacitatea lor de a domina populația va fi completă. Un sistem cashless fără confidențialitate în tranzacții și posibilitatea blocării puterii de cumpărare a persoanelor și grupurilor după bunul plac? Acesta este scenariul de vis al unui stat totalitar.

Nu este o greșeală faptul că publicul este bombardat în mod constant cu propagandă privind încălzirea globală în aceste zile – Puterile care sunt au nevoie de o criză existențială ca generatoare de frică. Când oamenii se tem, nu gândesc rațional și adesea apelează la cei mai răi lideri posibili pentru ajutor. Și o amenințare globală necesită un răspuns global, nu?

Narațiunile despre dezastrele legate de schimbările climatice (dacă publicul acceptă propaganda) va permite o gamă largă de schimbări sistemice care nu au nimic de-a face cu mediul și totul de-a face cu dominația financiară.

Impozitarea și redistribuirea avuției naționale. Impunerea FMI și a Băncii Mondiale ca mediator pentru fondurile globale. Utilizarea coșului DST al FMI ca umbrelă monetară globală de facto. Injectarea de monedă digitală și o societate fără numerar. Niciunul dintre aceste lucruri nu ar afecta schimbările climatice, chiar dacă ar fi o amenințare legitimă.

Dar cum rămâne cu modelul pământului pârjolit?


Dacă intenția finală este de a distruge economia până în punctul în care majoritatea industriilor mor, comerțul se micșorează și populația se prăbușește pentru că supraviețuirea devine insuportabilă, atunci s-ar putea spune că globaliștii „salvează planeta” scăpând de oameni. Cred că dacă credeți că menținerea populației în statutul perpetuu al lumii a treia ne va salva de încălzirea globală, atunci s-ar putea să susțineți un astfel de program.

Fie că scopul este pur și simplu micromanagementul economic sau lichidarea forțată a producției, rezultatul ar fi mai multă putere pentru internaționaliști și mai puțină libertate și prosperitate pentru toți ceilalți.

Au capacitatea de a-l manipula după bunul plac, dar când elitele cheamă un „șoc financiar”...  În realitate, aceasta echivalează cu încercarea de asfixiere dramatică a sistemului, astfel încât să nu mai poată satisface nevoile populației actuale. Când susțin impozitarea globală și tributul în numele egalității, ei nu garantează prosperitate echitabilă pentru toți, ci mai degrabă se asigură că toată lumea este la fel de săracă.

Și atunci când solicită supravegherea centralizată a națiunilor pentru a "salva planeta", ceea ce își doresc cu adevărat este guvernarea globală.

Un val de greve fără precedent în ultimii 50 de ani sosește în Statele Unite

Actori și scenariști de la Hollywood, curierii UPS, lucrători auto... Aproape 800.000 de lucrători americani amenință să intre în grevă, fără precedent în ultima jumătate de secol.

În urmă cu o săptămână, actorii s-au alăturat mișcării de grevă începută de scenariștii de la Hollywood în luna mai și tehnicienii audiovizuali se gândesc la asta. Grevele s-ar putea multiplica și s-ar putea răspândi în alte sectoare în următoarele săptămâni.

Dacă membrii UAW și Teamsters ar intra și ei în grevă, numărul angajaților s-ar ridica la aproape 800.000 în Statele Unite.

Sindicatul Teamsters, care reprezintă 330.000 de șoferi ai companiei de livrare de colete United Parcel Service (UPS), a început renegocierea contractului colectiv. Dar, pe măsură ce se apropie sfârșitul lunii, speranța de a vedea o înțelegere între cele două părți se estompează.

Printre cererile muncitorilor UPS se numără instalarea de aer condiționat în camioane și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor.

Bătălia sindicatelor pe tema aerului condiționat nu este nouă. Camioanele UPS sunt unice prin faptul că nu au uși, ceea ce face mai ușor pentru cei care livrează să iasă din vehicule pentru a le face livrarea. Cu toate acestea, marele dezavantaj este că lasă căldura în camion și, combinată cu cea de la motor, face ca termometrul să se ridice foarte sus. Drept urmare, lucrătorii raportează în prezent temperaturi de peste 40°C în interiorul vehiculelor lor.

Luna trecută, sindicatul a menționat cazuri de „deces, insolație și deshidratare” care au avut loc în rândul lucrătorilor din cauza temperaturilor ridicate. Deși s-au găsit puncte de acord cu privire la aceste două aspecte, dezacordurile persistă în special în ceea ce privește salariile lucrătorilor cu fracțiune de normă.

Reprezentanții sindicali evidențiază însă profiturile record înregistrate de companie în ultimii doi ani. Aceștia au ajuns la 13 miliarde de dolari anul trecut, față de 4,8 miliarde de dolari în 2018.

Negocierile au eșuat la începutul lunii iulie, stârnind temeri de o grevă urmată de sute de mii de muncitori. Pentru a evita acest lucru, sindicatul și compania vor trebui să ajungă la un acord înainte de 31 iulie, dată la care expiră contractul colectiv.

Industria auto ar putea fi, de asemenea, afectată de o mișcare majoră de grevă. Negocierile sindicatului United Auto Workers (UAW) cu cei trei principali producători auto din Detroit, faimoșii „Trei Mari”, și anume General Motors, Ford și Fiat-Chrysler au început în urmă cu câteva zile, în timp ce acordurile vor expira în septembrie.

Liderul sindical Shawn Fain a avertizat că aproape 150.000 de muncitori vor intra în grevă dacă șefii nu le acceptă revendicările. Cele trei monopoluri au realizat profituri de 250 de miliarde de dolari în ultimii zece ani.

Muncitorii cer o creștere a salariilor, o îmbunătățire a îngrijirilor medicale, precum și a pensiilor.

Țara ar putea suferi cel mai mare episod de grevă din anii 1970. O creștere a numărului de greve se observase încă de la începutul semestrului.

Resurgența mișcării muncitorești este de natură structurală și are loc într-un punct de cotitură tehnologic și industrial. Așa cum inteligența artificială și consecințele ei se află în centrul cerințelor scenariștilor de la Hollywood, trecerea la robotizare este una dintre problemele care vor fi discutate în cadrul negocierilor sindicale cu patronii marilor companii de automobile.

Ciprian Pop

 

Rusia și Iranul "se coordonează" pentru a expulza trupele americane din Siria

Trupele ruse și iraniene din Siria își coordonează forțele pentru a alunga trupele americane din țară, potrivit unui înalt oficial militar american.

Armata americana vede semne că „comandanții militari ruși din Siria s-au coordonat în liniște cu Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) al Iranului cu privire la planurile pe termen lung de a face presiuni asupra Statelor Unite pentru a-și retrage forțele” din Siria, scrie Al-Monitor.

„Există o confluență de interese între aceste trei grupuri, iranieni, ruși și sirieni. Văd dovezi de planificare la nivel operațional în rândul conducerii Forței Quds care operează în Siria [și] forțelor ruse care operează în Siria”, spune oficialul.

Coordonarea ruso-iraniană în Siria se învârte în jurul „planificarii în comun și partajarii  informațiilor [la] niveluri medii și superioare” ale ambelor armate.

Este „același tip de acțiune pe care l-am face cu partenerii noștri atunci când ne confruntăm cu ceva ce încercăm să realizăm. Îi vedem făcând asta singuri, în timp ce încearcă să se gândească la modul în care sincronizează diferitele lucruri pe care diferitele armate le fac pentru a pune presiune asupra noastră”, adaugă el.

În ultimele luni, transporturi mari de ciment american și echipamente logistice au sosit recent în provincia Hasakah.

Întăririle sunt în desfășurare de luni de zile, mai ales după creșterea atacurilor legate de Iran asupra bazelor americane din Siria în acest an. Pentagonul neagă că acțiunile forțelor sale în Siria au vreo legătură cu operațiunile rusești și iraniene.

În ultimii doi ani, atacurile grupurilor legate de Iran asupra bazelor americane din Siria au devenit obișnuite. În special, la începutul acestui an, bazele militare americane din Siria au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de atacuri cu drone și rachete.

În martie, unul dintre atacuri a ucis un contractant militar american la o bază din Hasakah. Ca răspuns, trupele americane au bombardat Deir Ezzor, ucigând mai multe persoane, inclusiv ofițeri sirieni și posibil iranieni. La scurt timp după atacurile americane, alte două baze americane au fost atacate. Atacurile asupra americanilor au scăzut de la atacurile asupra Deir Ezzor.

Generalul armatei americane Douglas Sims a declarat recent că nu vede nicio problemă sau escaladare îngrijorătoare în Siria. Luna trecută, un document al Pentagonului a dezvăluit că Rusia și Iranul au convenit să înființeze o sală de operațiuni comune în Siria pentru a coordona o campanie de presiune împotriva armatei americane.

Pe 25 martie, ziarul libanez Al-Ajbar a semnalat că există o coordonare nedeclarată ruso-iraniană pentru a intensifica lupta împotriva prezenței SUA în Siria, a face presiuni asupra SUA și a le obliga să decidă să se retragă din bazele sale din nordul și estul țării.

A consemnat Ciprian Pop

 

Zelensky "sigilează" vânzarea Ucrainei către fonduri externe de gestionare a activelor


În 8 mai, guvernul ucrainean și fondul american BlackRock au semnat un acord privind crearea Fondului de dezvoltare a Ucrainei. Obiectivul oficial este atragerea de investiții în domeniile energiei, infrastructurii și agriculturii. În realitate, este punctul culminant al vânzării principalelor active publice ale Ucrainei, de la pământ până la rețelele electrice. Se pare că așa intenționează Kievul să-și plătească datoriile.

BlackRock este cel mai mare fond de gestionare a activelor din lume. Valoarea sa totală este de 8.594 milioane de dolari. Acţionarii săi sunt asociaţi cu numele celor mai bogate familii din lume: Rockefeller, Rothschild, Dupont, Mellon. Directorii BlackRock includ mai mulți ofițeri CIA pensionați, iar compania însăși finanțează fondul de capital de risc In-Q-Tel despre care presa de peste Ocean susține ca ar fi fondat de centrul de informații amintit.

Cooperarea guvernului Zelensky cu BlackRock a început (cel puțin public) în septembrie anul trecut, când New York Times a raportat despre conversațiile președintelui ucrainean cu directorul companiei, Larry Fink. În decembrie, ambele părți au susținut o videoconferință comună, în cadrul căreia au raportat că s-a ajuns la un acord pentru coordonarea eforturilor investiționale. În cele din urmă, în mai au instituționalizat acordurile.

Conform termenilor acordului, BlackRock va administra activele Ucrainei, inclusiv ajutorul internațional. Companiile strategice ucrainene, inclusiv cele care au fost naționalizate, vor intra sub controlul lor. Acest sistem va fi folosit și pentru a gestiona datoria externă a Ucrainei, care, potrivit Ministerului de Finanțe al țării, se ridică la aproape 124,28 miliarde de dolari, sau 80 la sută din PIB.

În punerea în aplicare a acordului sunt implicați oficiali ucraineni care au fost acuzați în mod repetat de corupție. Este cazul fostului director al Băncii Naționale a Ucrainei (BNU) Valeria Gontareva, al fostului director al Ministerului de Finanțe, Natalia Yaresko (cetățean american) și, bineînțeles, al administratorului intereselor lui Soros în Ucraina, Viktor Pinchuk, un miliardar care a scăpat în siguranță din campania anticorupție.

Ucraina nu poate rambursa împrumuturile, dar partenerii occidentali le pot rambursa cu companii și terenuri. S-a mai întâmplat: în 2010, Germania a cerut Greciei să vândă proprietăți publice, în special insule nelocuite, pentru a acoperi datoriile țării.

Țările din America Latină sunt bine conștiente de ravagiile cauzate de fondurile de acest gen. BlackRock a preluat conducerea sistemului de pensii din Mexic. Participanții la protestele împotriva reformei pensiilor din Franța l-au acuzat pe Macron că legea a fost adoptată în numele lui BlackRock și al lui Macron însuși, care este un pion pentru capitalul financiar. De aceea, în timpul revoltelor, protestatarii au luat cu asalt birourile fondului din Paris.

Dar procesul de vânzare a activelor strategice ale Ucrainei către fonduri străine a început deja pe vremea lui Poroșenko. Sub Zelensky a primit pur și simplu un impuls reînnoit. Lista BlackRock de active ucrainene include următoarele companii: Metinvest, DTEK (energie), MHP (agricultură), Naftogaz, Căile Ferate Ucrainene, Ukravtodor și Ukrenergo.

În mai anul trecut, 17 milioane de hectare de teren agricol ucrainean din cele 40 desemnate în banca de terenuri erau deținute de trei companii: Cargill, Dupont și Monsanto.

A consemnat Ciprian Pop

În timpul iernii, criza gazelor ar putea reveni în Europa

 

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) avertizează despre o posibilă repetare a crizei gazelor în Europa. Uniunea Europeană importă aproximativ o zecime din gazul său din Rusia, dar înainte de începerea războiului din Ucraina, gazul rusesc reprezenta 83 la sută.

 

Sezonul de încălzire din Europa ar putea fi perturbat de o iarnă rece și de întreruperi ale livrărilor de gaze naturale către țările membre.

 

Europa și-ar putea umple complet rezervoarele de gaz în septembrie. Cu toate acestea, nici măcar rezervoarele pline nu garantează că țările europene nu vor experimenta din nou întreruperi în aprovizionarea cu gaze și o creștere bruscă a prețurilor.

 

Rezervele de gaze din depozitele Uniunii Europene sunt în prezent cu 60 la sută mai mari decât media ultimilor cinci ani. Înainte de începerea sezonului de încălzire, nivelul rezervelor de gaze din Europa ar putea ajunge la 95 la sută. Totuși, oprirea livrărilor de gaze din Rusia ar putea pune o problemă, întrucât gazul lichefiat de la alți furnizori ar trebui să îl înlocuiască pe cel rusesc.

 

Cantitatea acestor livrări ar trebui să crească cu 15 miliarde de metri cubi, ceea ce, teoretic, ar trebui să fie suficient pentru a compensa pe deplin pierderea de gaze rusești de la 1 octombrie. Dar acest lucru este valabil doar dacă iarna este blândă și dacă furnizorii de GPL își respectă pe deplin obligațiile contractuale. Într-un astfel de caz, nivelul rezervorului ar rămâne peste jumătate, chiar și la sfârșitul sezonului de încălzire.

 

O iarnă rece ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței de gaz. În plus, dacă livrările de gaz lichefiat rămân la nivelurile actuale, rezervoarele vor fi pline cu 25% până la sfârșitul lunii martie a anului viitor. Dacă apar întreruperi de alimentare cu combustibil, această cifră ar putea scădea sub 20%. Toate acestea ar putea duce la o nouă spirală ascendentă a prețurilor la gaze în Europa.

 

La sfârșitul lunii iunie, ministrul norvegian al Comerțului și Industriei, Jan Christian Vestre, declara că "criza gazelor din Europa este persistentă și departe de a fi încheiată". În plus, orice predicție este, de asemenea, imposibilă, numai bunul Dumnezeu știe cum va fi iarna sau vara, nu ne rămâne decât să fie optimiști.

 

 

A consemnat Ciprian Pop

 

 

 

 

 

China va plăti Congo-ului 2 miliarde de dolari pentru o gigantică mină de cobalț

 

 

 

Compania minieră chineză CMOC (China Molybdenum) a fost de acord să plătească 2 miliarde de dolari către Gecamines, partenerul său din Republica Democratică Congo, punând capăt unei dispute cu privire la drepturile la societatea minieră deținută public. Acordul marchează un punct de cotitură major în relațiile dintre Congo și China în ceea ce privește exploatarea resurselor minerale ale țării.

 

Discordia dintre ambele entități a fost lungă și complexă. Gecamines l-a acuzat pe gigantul minier chinez că ascunde informații despre mărimea rezervelor sale. În consecință, operațiunile miniere au fost supuse unei interdicții de export între iulie 2022 și aprilie 2023, ceea ce a dus la imobilizarea a zeci de mii de tone de cupru și cobalt.

 

Această oprire a avut repercusiuni pe piaţa mondială de cobalț, întrucât anul trecut acumularea acestor stocuri a reprezentat 7 la sută din producţia mondială anuală.

 

Conflictul face parte din contextul mai larg al dorinței Congo-ului de a-și renegocia contractele, considerate dezavantajoase. Președintele Felix Tshisekedi a vizitat China la sfârșitul lunii mai pentru a discuta, în special, contractele miniere cu Beijingul. Detaliile acordului privind mina Tenke Fungurume au fost făcute publice marți.

 

China a fost de acord să plătească Gecamines 800 de milioane de dolari în compensație și cel puțin 1,2 miliarde de dolari în dividende pe mai mulți ani.

 

Acest acord este o rază de speranță pentru viitorul sectorului minier din Congo. Gecamines are acum dreptul la 20% din valoarea totală a minei TFM subcontractate și să achiziționeze volumul de producție proporțional cu interesul său de 20% în mină, în conformitate cu legea congoleză.

 

Noile acorduri poziționează mai bine Congo-ul pentru a profita de vastele sale resurse minerale. Fiind principalul producător de minerale din Africa și furnizor de peste 70% din cobalțul mondial, acest pas înainte ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei țării și asupra bunăstării populației sale.

 

A consemnat Ciprian Pop 

 

Al doilea summit Rusia-Africa

 

Rezilierea acordului de cereale se întâmplă relativ aproape de planificatul summit Rusia - Africa, context în care potrivit unor statistici europene venite pe sursă spaniolă rezultă faptul că acordul cu pricina nu a adus cereale în țările care au nevoie de el ci, mai ales, în țările europene, precum Spania, care a primit de 41 de ori mai mult decât a primit Afganistanul, sau de 21 de ori mai mult decât a primit Etiopia sau Yemenul.

 

 

Al doilea summit Rusia-Africa va avea loc săptămâna viitoare la Sankt Petersburg. Prima a avut loc în 2019, dar planurile de consolidare a cooperării au eșuat din cauza pandemiei. Acum, presiunea războiului Moscovei împotriva Ucrainei face dificil pentru mulți lideri africani să călătorească în Rusia pentru a participa la forum.

 

Făcând o analiză obiectivă di nepărtinitoare, Africa în ansamblu a demonstrat o mare capacitate de a rezista presiunilor. Până acum, 49 de lideri africani și-au confirmat prezența, ceea ce reprezintă jumătate din continent. Majoritatea țărilor continentului evită în mod sistematic încercările de a le implica în planuri anti-ruse, păstrând o poziție "la distanță'. Această poziție nu trebuie neapărat interpretată ca pro-rusă, dar este clar opusă celei a Occidentului.

 

A comentat Ciprian Pop 

 

The Daily Telegraph, din Marea Britanie opinează că "NATO suferă o înfrângere zdrobitoare în Ucraina"

 

 

Ucraina și mentorii săi nu vor avea de ales decât să facă concesii teritoriale Rusiei, spune Daily Telegraph, chestiune care poate fi descrisă doar drept „o înfrângere zdrobitoare” (*). 

 

Începe să apară oboseala de război, tipică unui război de uzură. Stocurile de echipamente și muniții occidentale vor fi reduse și mai vizibil decât în ​​prezent. Potrivit ziarului britanic, politicienii occidentali vor acorda prioritate bugetelor și deficitelor înaintea alegerilor, mai degrabă decât unei Ucraine îndepărtate.

 

„Dacă Kievul eșuează în încercările sale de a împărți coridorul terestru [care leagă Crimeea cu restul Rusiei] și de a recuceri cea mai mare parte a teritoriului său pentru iarnă, nu numai în Ucraina, ci probabil și în capitalele occidentale, vor începe să se audă voci stridente care cer concesii teritoriale pentru a obține rezultate politice minore”, spune publicația citată.

 

Kievul încă așteaptă jumătate din echipamentul militar occidental promis în prima jumătate a acestui an. „A fost clar de la început că această aventură istovitoare va dura mai mult decât era pregătit să se aștepte publicul internațional uneori nerăbdător”, adaugă sursa.

 

Timpul nu joacă în favoarea Ucrainei. Luptele vor începe să se diminueze pe măsură ce vremea rece de iarnă slăbește capacitatea trupelor de a conduce operațiuni de luptă de mare intensitate. Acest lucru va oferi Rusiei timp suplimentar pentru a-și consolida apărarea, așa cum a făcut deja iarna trecută.

 

„Singura variabilă care nu este de partea ta este timpul. Iar în luptă, timpul este poate cel mai crud factor care nu poate fi schimbat. Am văzut-o în timpul operațiunii NATO din Afganistan, unde musulmanii afgani care luptau împotriva noastră au fost bucuroși să repete celebrul proverb afgan: „Poate că tu ai un ceas de mână, dar noi avem timp”, conchide publicația britanică.

 

Kievul si relațiile dintre UE și America Latină

Scopul celui de-al treilea Summit UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibe), potrivit Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, este de a asigura un salt calitativ în relațiile dintre regiuni. Cu toate acestea, contradicțiile între partenerii de pe ambele maluri ale Atlanticului au apărut deja în etapa de pregătire pentru summit.


Prima întâlnire a șefilor de stat și de guvern ai țărilor din America Latină cu colegii din Europa unită a avut loc la Rio de Janeiro în 1999. De atunci, aceste întâlniri au fost convocate mai mult sau mai puțin regulat pentru a face bilanțul cooperării transcontinentale și a schița planurile de viitor. Summit-ul de la Bruxelles va fi al treilea la care organismul colectiv CELAC vorbește în numele țărilor din America Latină și Caraibe.

Acesta va fi prezidat din 27 de țări UE de șeful Consiliului European, Charles Michel, și din 33 de state din America Latină și Caraibe (LACB), de prim-ministrul din Saint Vincent și Grenadine, Ralph Gonçalves, președinte interimar al CELAC. în 2023.

Particularitatea acestui summit este că se va desfășura în cadrul noului proiect de infrastructură la scară largă Global Gateway („Global Access”), care este conceput pentru a arăta în practică conducerea Uniunii Europene pe scena mondială. „Astăzi, parteneriatul strategic UE-LACB este mai important ca niciodată”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Suntem parteneri cheie în consolidarea ordinii internaționale bazate pe reguli, stând împreună pentru democrație, drepturile omului și pacea și securitatea internațională. „Accesul global” va contribui, de asemenea, la atragerea de investiții și la o cooperare mai strânsă”, spune ea.

O sursă diplomatică europeană a declarat pentru presa ce anume atrage astăzi Uniunea Europeană în America Latină: „UE, la fel ca multe din lume, este interesată să dezvolte relații cu țările din America Latină care au un potențial semnificativ”. Potrivit acestuia, această regiune, în care se concentrează mai mult de 50% din diversitatea biologică a planetei, este vitală pentru echilibrul ecologic al Pământului. Reprezintă 14% din producția mondială de alimente și 45% din comerțul agricol global, 61% din sursele de energie regenerabilă. Din 2018 până în 2022, comerțul UE cu LACB a crescut cu 40%, ajungând la 369 de miliarde de euro. Acordurile de cooperare cu Uniunea Europeană acoperă 26 din 33 de țări din regiune.

Aparent, în noua situație geopolitică, europenii încearcă, dacă nu să crească, atunci măcar să-și mențină pozițiile în America Latină, care privește din ce în ce mai mult spre China și Rusia. Ediția Politico scrie în general că America Latină a fost amintită în UE în legătură cu minerale critice, precum și cu muniții și arme care pot fi transferate în Ucraina. Într-adevăr, în Chile și Brazilia există sute de tancuri germane Leopard, iar în Columbia, Peru și Brazilia există chiar și elicoptere de fabricație sovietică, familiare și convenabile pentru operare în Ucraina.

Adevărat, multe încercări de a atrage America Latină nu se încheie așa cum și-ar dori Europa. În timpul turneului lui von der Leyen în țările cheie din regiune, la mijlocul lunii iunie, i s-a spus că niciun guvern nu vrea să se opună Beijingului. Orice sprijin sporit pentru Ucraina din partea, de exemplu, Braziliei sau Argentinei este exclusă. Precum și aderarea la sancțiunile occidentale împotriva Rusiei.

Așadar, în ajunul summit-ului, mass-media relatează că țările din America Latină nu cedează cererilor UE de a sprijini Ucraina și de a condamna Rusia. Potrivit publicației Euractiv, aceștia au șters din proiectele de rezoluții finale ale viitoarei reuniuni de la Bruxelles toate referințele la Ucraina pe care diplomații europeni le-au făcut acolo. Contra-propunerea lor de la pagina 21 nu conține prevederi privind sprijinul pentru Kiev cu trimiteri la rezoluțiile Adunării Generale a ONU. Formularea privind criza ucraineană, potrivit latino-americanilor, ar trebui să arate astfel: „Participanții la summit sunt gata să lucreze împreună pentru a pleda pentru soluții diplomatice serioase și constructive la conflictul actual din Europa prin mijloace pașnice care să garanteze suveranitatea și securitatea pentru noi toți, precum și pacea, stabilitatea și securitatea regionale și internaționale”.

Liderii din America Latină au insistat, de asemenea, să anuleze invitația la summit-ul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care a fost chemat acolo de Pedro Sanchez, premierul spaniol, care deține președinția UE în a doua jumătate a anului 2023.

În loc să pedaleze pe tema ucraineană, latino-americanii doresc ca summitul să consolideze cooperarea reciproc avantajoasă în domenii prioritare precum finanțarea dezvoltării, combaterea schimbărilor climatice, securitatea alimentară, energia regenerabilă etc. Vor să vadă problema despăgubirilor din partea fostului metropole europene pentru opresiunea indiană și comerțul cu sclavi pentru a „înversa moștenirea înapoierii”.

În general, Bruxelles-ul nu se va descurca fără acuzații reciproce. Deși, după cum a remarcat ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, există încă șanse de a evita eșecul răsunător al întâlnirii. „Summitul poate și ar trebui să devină o platformă pentru un dialog serios, larg și multilateral care va determina modalități reciproce de rezolvare a problemelor și provocărilor globale, în ciuda diferențelor noastre”, a spus el. 

Ciprian Pop

 

 

Rusia se spală pe mâini, după ce, în mai multe ocazii, a presat Erevanul să accepte condițiile azere: "dacă Armenia a recunoscut Karabakhul ca parte a Azerbaidjanului, acum este responsabilitatea sa" și "să acționeze corect în timpul întâlnirii tripartite de la Bruxelles"

 

 

Ministerul rus al Afacerilor Externe a emis o declarație în care "se justifică" că nu a putut garanta siguranța armenilor din Karabakh, că guvernul armean a recunoscut Karabakhul ca parte a Azerbaidjanului, deci „responsabilitatea pentru soarta populației armene din Karabakh” nu trebuie transferate în țări terțe”.

 

La adunările desfășurate sub auspiciile Uniunii Europene în octombrie 2022 și mai 2023, Armenia a recunoscut Nagorno-Karabah ca parte a teritoriului Azerbaidjanului. Respectăm decizia suverană a conducerii armene, dar a schimbat radical condițiile fundamentale în care a fost semnată declarația liderilor Rusiei, Azerbaidjanului și Armeniei la 9 noiembrie 2020, precum și statutul forței ruse de menținere a păcii în regiune.

 

„După ce Armenia a recunoscut Nagorno-Karabah drept teritoriu al Azerbaidjanului, condițiile fundamentale în care a fost semnată declarația din 9 noiembrie 2020, precum și statutul misiunii ruse de menținere a păcii staționate în regiune, acestea s-au schimbat radical”, asigură Ministerul rus al Afacerilor Externe fără alte detalii...

 

În declarația emisă astăzi, Moscova afirmă în același timp: „în aceste circumstanțe, responsabilitatea pentru soarta populației armene din Karabakh nu trebuie să revină țărilor terțe”.

 

„Este necesar să se înceapă imediat pregătirea unui tratat de pace între Baku și Erevan, pe baza acordurilor încheiate anterior”, subliniază partea rusă, adăugând că „garanții sigure și clare ale drepturilor și securității armenilor din Karabakh, precum și a Rusiei, implementarea constantă a întregului set de acorduri tripartite dintre Azerbaidjan și Armenia, inclusiv deblocarea comunicațiilor de transport și începerea procesului de demarcare a frontierei dintre Armenia și Azerbaidjan» sunt elementele necesare.

 

În același timp, serviciul diplomatic rus anunță că intenționează să contribuie activ la eforturile comunității internaționale care vizează restabilirea vieții normale în Nagorno-Karabah, solicitând, prin urmare, o reuniune tripartită urgentă a miniștrilor de externe pentru a conveni imediat asupra unui tratat de pace.

 

Adresându-se direct autorităților azere, Ministerul de Externe al Rusiei „a cerut "cu tărie" luarea de măsuri urgente pentru deblocarea imediată a Coridorului Lachin și reluarea circulației nestingherite a cetățenilor, vehiculelor și mărfurilor în ambele direcții, precum și pentru furnizarea de energie regiunii. »

 

Poziția Moscovei vine în contextul întâlnirii tripartite de astăzi de la Bruxelles, unde liderii Armeniei și Azerbaidjanului negociază Tratatul de pace cu medierea șefului Consiliului European.

 

Ieri, mii de cetățeni din Artsakh au ieșit în stradă cerând ridicarea blocadei. După adunarea în masă, un grup de protestatari a instalat corturi lângă biroul trupelor ruse de menținere a păcii, pe care îi acuză că nu au făcut nimic în fața scandalurilor și blocajelor de la Baku.

 

 

Declarația rusă

 

Considerăm că, în aceste condiții, responsabilitatea pentru soarta populației armene din Karabakh nu ar trebui să fie transferată țărilor terțe. Este necesar să se înceapă imediat pregătirea unui tratat de pace între Baku și Erevan, pe baza acordurilor încheiate anterior.

 

Pornim de la faptul că o parte integrantă a acestui acord ar trebui să fie garanții clare și fiabile ale drepturilor și securității armenilor din Karabakh, precum și punerea în aplicare strictă a întregului complex de acorduri tripartite dintre Rusia, Azerbaidjan și Armenia, inclusiv deblocarea comunicațiilor de transport și procesul de demarcare a frontierei dintre Armenia și Azerbaidjan.

 

Luând în considerare cele de mai sus, partea rusă își confirmă disponibilitatea de a contribui activ la eforturile comunității internaționale care vizează restabilirea vieții normale în Nagorno-Karabah. Suntem gata să organizăm o întâlnire tripartită a miniștrilor de externe la Moscova în viitorul apropiat pentru a discuta modalități de implementare a acordurilor la cel mai înalt nivel, inclusiv problema acordului asupra unui tratat de pace, care va fi urmată de adunarea ruso-azero-armeană, la Moscova, pentru a semna respectivul document.

 

Este îngrijorător faptul că astăzi situația din jurul Nagorno Karabagh se dezvoltă într-un scenariu negativ. Criza umanitară în acest spectru se adâncește. Populația locală suferă de o lipsă acută de alimente, medicamente, produse de primă necesitate, practic lipsită de electricitate și gaze. Acest lucru poate duce la cele mai dramatice consecințe pentru armenii din Karabakh, locuitorii obișnuiți ai regiunii.

 

Facem apel la liderii Azerbaidjanului să ia măsuri urgente pentru a debloca imediat Coridorul Lachin, pentru a relua circulația nestingherită a cetățenilor, vehiculelor și mărfurilor în ambele direcții, precum și pentru a alimenta regiunea cu energie.

 

A consemnat Ciprian Pop 

 

 

 

 

Modul în care a răspuns Forumul Economic Mondial la „schimbările climatice” este practic același cu abordarea lor pentru COVID

 


Scopul final, în ambele cazuri, este de a dezvolta "fundația tehnologică" pentru a urmări și urmări fiecare persoană și obiect de pe planetă pentru a stimula, constrânge sau manipula în alt mod comportamentul uman individual.

 


 Abordarea bazată pe coerciție a Forumului Economic Mondial (WEF) a politicilor climatice este practic aceeași ca și pentru COVID.

De la urmărirea contactelor COVID și pașapoartele de vaccin până la urmărirea și măsurarea amprentei de carbon, obiectivul final este practic identic - de a dezvolta baza tehnologică pentru a urmări și urmări fiecare persoană și obiect de pe planetă pentru a stimula, constrânge sau manipula în alt mod comportamentul uman individual...

Luați cea mai recentă întâlnire anuală a noilor falansteri WEF, alias „Summer Davos”, care a avut loc luna trecută în China, ca cel mai recent exemplu de globalişti nealeși care încearcă să-i îndeamnă pe oameni să-și schimbe comportamentul prin urmărirea amprentei de carbon a produselor pe care le folosesc.

Vorbind în timpul unei sesiuni numită „Cum să rămâneți în limitele planetare – morcov sau băț?” Ma Jun, directorul Institutului chinez pentru afaceri publice și de mediu, a spus că poporul chinez era conștient de lucruri tangibile, cum ar fi poluarea aerului și a apei, pe care le puteau experimenta cu propriile simțuri, dar erau mai puțin conștienți de problemele climatice (adică amprentele de carbon), care erau mai puțin tangibile, dar că măsurarea amprentelor de carbon ar putea fi soluția.


„În China, gradul de conștientizare a oamenilor din punct de vedere ecologic și al controlului poluării este mult mai mare decât în ceea ce privește clima”, a spus Jun, adăugând: „În ceea ce privește climatul, încă nu este chiar acolo. Suntem încă în urma, să zicem, a unor regiuni precum Europa, care pot avea un nivel atât de ridicat de conștientizare a publicului, care poate sprijini politici publice foarte, foarte dure în ceea ce privește clima.” [Subliniere adăugată.]

China a avut una dintre cele mai dure și cele mai orwelliene răspunsuri la COVID, în timp ce și-a adunat simultan populația uigură pentru internare în „lagăre de reeducare”, dar acest demnitar spune că Partidul Comunist Chinez (PCC) nu poate sprijini politici dure privind clima?


În orice caz, Jun a continuat explicând: „În China, guvernul a creat acest angajament de 30-60, dar oamenii nu și-au legat cu adevărat viața de zi cu zi cu asta, deci cum creăm acele legături?

„Nu este ca smogul; nu este la fel de palpabil ca poluarea apei și a aerului, așa că trebuie să creăm acele [linkuri].”

Pentru a-și continua punctul de vedere, Jun a ridicat o cană cu apă pentru a explica cum amprenta sa de carbon putea fi urmărită "de la leagăn până la poartă și până la mormânt"...

El a spus că, odată cu tehnologia emergentă, oamenii ar putea să facă o poză unei căni și să găsească tot felul de informații despre întregul său ciclu de viață, măsurând și amprenta de carbon.


Fondatorul WEF Klaus Schwab a prezis acest lucru în cartea sa din 2017 „A patra revoluție industrială”.

Acolo, Schwab a scris: „Orice pachet, palet sau container poate fi acum echipat cu un senzor, transmițător sau etichetă de identificare prin radiofrecvență (RFID) care permite unei companii să urmărească locul în care se află pe măsură ce se deplasează prin lanțul de aprovizionare – cum funcționează, cum este folosit și așa mai departe.”

„În viitorul apropiat, sisteme similare de monitorizare vor fi aplicate și pentru deplasarea și urmărirea oamenilor”, a adăugat el. [Subliniere adăugată.]

Cuvintele lui Schwab au deveni realitate în timpul plandemiei..nu! Nu e teorie a conspirației, cu o realitate orweliana de nedorit!!!

Ceea ce a început cu urmărirea și supravegherea digitală a contactelor în 2020 s-a transformat rapid în pașapoarte de vaccin, care au pavat cadrul tehnologic pentru a promova schemele de identitate digitală prin intermediul unui "cal troian" la începutul anului 2021 - toate acestea fiind susținute de WEF și partenerii săi.

Pașapoartele de vaccin, conform WEF, „servesc ca o formă de identitate digitală”, în timp ce „identitatea digitală determină ce produse, servicii și informații putem accesa – sau, dimpotrivă, ce ne este închis”.

În timp ce Schwab a menționat cipurile RFID ca fiind o tehnologie prin care oamenii și bunurile vor fi urmărite, colegul său chinez, demnitarul Jun a spus că urmărirea amprentei de carbon ar putea fi făcută cu smartphone-uri, AI, Big Data și dispozitive Internet of Things (IoT).


„Trebuie să creăm un catalog ușor de căutat și ușor de utilizat și să-l conectăm cu noi instrumente, cum ar fi să facem o fotografie pentru a înțelege carbonul încorporat, așa că data viitoare nu este vorba doar despre ce fel de amprentă de carbon în general din această cupă, dar foarte, foarte specific – această marcă specifică, chiar și lotul specific din aceasta”, a spus Jun la Summer Davos de anul acesta.


„Dacă legăm acest lucru cu tehnologia AI și apoi cu datele mari și în special cu Internetul lucrurilor, există modalități prin care putem veni cu măsurarea și raportarea instantanee a amprentei de carbon.

„Sper că prin aceasta putem ajuta oamenii să facă cu adevărat alegeri diferite”, a adăugat el.

Dar, când morcovul nu funcționează, bățul va prevala și încă greu...

Pregătiți lanseta, răsfățați copilul – doar că de această dată copilul suntem tu și eu, iar tija este un sistem de credit social legat de ID-ul tău digital și de moneda digitală a Băncii Centrale din orice țară, care poate fi programat și oprit cu un comutator virtual .


În prezent, băncile și platformele de comerț electronic precum Alibaba încep să implementeze instrumente de urmărire a amprentei de carbon ca un mijloc de a măsura pur și simplu amprenta de carbon, dar un viitor în care măsurarea se transformă în pedeapsă nu este departe.

Vorbind la reuniunea anuală a WEF din 2022, președintele Alibaba, J. Michael Evans, a anunțat că platforma multinațională chineză de comerț electronic va lansa în curând instrumente de urmărire a amprentei de carbon individuale în încercarea de a schimba comportamentul de cumpărături și de călătorie al oamenilor.

Sistemul de urmărire a amprentei de carbon individual pare să funcționeze în mod similar cu sistemul de credit social al Partidului Comunist Chinez, recompensând oamenii care „fac ceea ce trebuie” în timp ce îi pedepsește pe cei care „fac lucrul greșit” – strategia care se emulează pe cunoscuta butadă "morcov versus băț"...

„La un miliard de consumatori, dezvoltăm, prin tehnologie, o capacitate pentru consumatori de a-și măsura propria amprentă de carbon”, le-a spus Evans globaliştilor nealeși la Davos 2022 în timpul sesiunii „Perspectivă strategică: consum responsabil”.

"Ce înseamnă asta?" a continuat să spună.

„unde călătoresc, cum călătoresc, ce mănâncă, ce consumă pe platformă.

„Așadar, urmăritor individual al amprentei de carbon, rămâneți pe fază! Nu îl avem încă operațional, dar lucrăm la asta.”

Un instrument de urmărire a amprentei de carbon individuală nu trebuie să facă parte dintr-un sistem de credit social – poate fi folosit de cumpărători și călători pur și simplu ca o modalitate de a ști cât de mult consumă în scopuri proprii, dar este o pantă alunecoasă spre a fi un instrument de creditare socială.Măsurarea amprentei individuale de carbon este un lucru; cu toate acestea, dacă guvernele impun urmăritorul ca o chestiune de politică pentru pedepsirea sau recompensarea comportamentului, atunci acesta devine încă un instrument pentru aplicarea unui sistem de credit social.

Și dacă CBDC-urile programabile și ID-urile digitale devin acceptate pe scară largă, ar fi foarte ușor să transformăm măsurarea amprentei de carbon în aplicarea amprentei de carbon.

La urma urmei, care ar fi scopul înființării unui sistem de urmărire a amprentei de carbon ale oamenilor dacă nu ar fi folosit pentru a impozita sau pedepsi în alt mod pe cei care fac un „lucru greșit?”

În China, cetățenilor li se acordă un scor de credit bazat pe comportamentul lor online și offline. Este un sistem care recompensează comportamentul „bun”, cum ar fi petrecerea timpului cu persoanele în vârstă, în timp ce pedepsește comportamentul „rău”, cum ar fi protestul față de guvern sau petrecerea prea mult timp jucând jocuri video.

Când „încrederea” este ruptă într-un domeniu, restricțiile sunt puse peste tot – ceea ce înseamnă că cetățenii care comit chiar și infracțiuni minore pot fi incluși pe lista neagră pentru a călători, a merge la restaurante, a închiria o casă sau chiar a avea asigurare. Acest lucru s-a întâmplat cu peste 30 de milioane de cetățeni, potrivit presei chineze de stat.

Modalitățile în care acest tip de executare a creditului social poate fi realizat sunt cu adevărat distopice sub actuala preluare tehnocratică a societății cunoscută sub numele de marea resetare, așa cum este numită în manifestarea sa actuală.

Depășiți limita de carbon și s-ar putea să fiți cel puțin amendat, sau s-ar putea să nu puteți călători, să cumpărați produse, să vă reglați termostatul sau mai rău.

 

A consemnat Ciprian Pop

 

Erdogan a fost de acord cu aderarea Suediei la NATO

Turcia a fost de acord să aprobe cât mai curând posibil aderarea Suediei la NATO.

O reuniune tripartită a avut loc ieri, cu participarea secretarului general al NATO Jens Stoltenberg , a prim-ministrului suedez Ulf Kristersson și a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Acest lucru a fost făcut public de Stoltenberg.

Potrivit lui Stoltenberg, după întâlnirea tripartită, Erdogan „a fost de acord să trimită parlamentului cât mai curând posibil protocolul privind ratificarea aderării Suediei la NATO și să coopereze cu parlamentul pentru a asigura aprobarea acestuia”.

Suedia a îndeplinit toți termenii memorandumului încheiat la summitul Alianței de anul trecut de la Madrid pentru a satisface preocupările de securitate ale Turciei, potrivit secretarului general.

Este vorba despre schimbarea constituției și ridicarea interdicției de a exporta arme către Ankara.

"Suedia și Turcia au convenit astăzi să încheie un pact bilateral de securitate. NATO își va consolida semnificativ activitatea în acest domeniu", a spus Stoltenberg.

Anul trecut, Suedia împreună cu Finlanda au depus o cerere de aderare la NATO. Finlanda a devenit cel de-al 31-lea membru al Alianței în aprilie 2023. Turcia a blocat intrarea Suediei, invocând lupta sa presupusă insuficientă împotriva terorismului.

Săptămâna trecută, președintele turc a spus că Ucraina merită să fie membră a NATO.

 

Șeful Statului turc transmite astfel niște semnale interesante, sinonime cu o reorientare în paradigma lui geopolitică, ori se fac presiuni asupra lui, ori el însuși își face calcule...este de urmărit!


A consemnat Ciprian Pop