marți, 1 noiembrie 2016

România Muncitoare - NOIEMBRIE 2016


România Muncitoare - 

NOIEMBRIE 2016

Muncă şi unitate, luptă 

pentru dreptate!

 
Publicaţie a mişcării muncitoreşti, editată de Asociaţia România Muncitoare - Nr.246 din Noiembrie 2016
Colectiv de redacţie:
Ciprian POP (redactor şef), Ion BUCUR (redactor), Marius BUICĂ (tehnoredactor).
Telefon: 0724/717293

E-mail: asociatia.romania.muncitoare@gmail.com

OSIM-M-2005-06220; ISSN-1224-2543România Muncitoare a participat la Forumul Internațional pentru Suveranitate Alimentară

Forumul a avut loc loc între 26 și 30 octombrie 2016 în Cluj-Napoca și este cea mai amplă reuniune pentru cooperare și strategie în alimentație și agricultură a asociațiilor de țărani și susținătorilor agriculturii țărănești din peste 42 de țări din Europa geografică și Asia Centrală. Este pentru a doua oară când un forum pentru suveranitate alimentară de asemenea amploare are loc în Europa, după prima ediție în 2011, în Krems, Austria.

În ultimii cinci ani, în Europa, acest proces strategic a alimentat contribuția societății civile în luarea deciziilor pentru politici publice. La nivel internațional, asociațiile de țărani și-au întărit rolul din Mecanismul Societății Civile de la nivelul Organizației Mondiale pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite – FAO; La nivel european, prin mecanismul grupurilor pentru dialog social al Comisiei Europene pentru Agricultură – DG AGRI, agricultura țărănească a fost reprezentată direct în procesul de reformă a Politicii Agricole Comune. De asemenea, la nivel național, țăranii au devenit mai activi în procesele pentru luarea deciziilor.
Forumul a reunit la Cluj-Napoca peste 600 de participanți - delegații naționale constituite din țărani/țărănci, pescari, ciobani, apicultori, comunități indigene, consumatori, organizații ale societății civile pentru protecția mediului / drepturile omului / solidaritate / justiție, muncitori în agricultură și industria alimentară, cercetători și jurnaliști din țări precum Franța, Germania, Olanda, Italia, Suedia, Spania, Ungaria, Serbia, Belarus, Estonia, Armenia, Kosovo, Rusia, Turcia, Georgia, Tajikistan etc. 


Forumul își propune să reprezinte un cadru pentru schimbul de bune practici și experiențe din cadrul mișcării europene, pentru reflecție asupra conceptului de suveranitate alimentară, precum și pentru extinderea și consolidarea mișcării în regiune și a acțiunilor sale la nivel politic. 
Pe parcursul celor cinci zile, programul a fost structurat în sesiuni plenare și tematice, abordând următoarele cinci axe tematice, esențiale pentru îndeplinirea suveranității alimentare în Europa:
 • Producție a hranei: schimbarea modului de producție și consum ale hranei;
 • Distribuție a hranei: schimbarea modului de distribuție a hranei;
 • Muncitori agricoli: echitatea muncii și îmbunătățirea condițiilor sociale în sectoarele agricol și alimentar;
 • Resurse naturale: revendicarea dreptului la resurse naturale și patrimoniu natural comun;
 • Politici publice: schimbarea politicilor publice care guvernează sistemele agro-alimentare.


Forumul a inclus si o piață agroalimentară volantă zilnică, deschisă publicului larg, la care vor participa familii de țărani producători și artizani din regiunea Clujului. Seara au avut loc activități culturale, precum și proiecții de filme pe tema hranei și agriculturii. Pe lângă programul oficial, au avut loc si vizite de teren în sate din județele Cluj și Alba. 


Despre mișcarea Nyéléni Europa pentru Suveranitate Alimentară
 • 2007 – a fost adoptată prima Declarație Internațională pentru Suveranitate Alimentară în Mali, Africa.
 • 2011 – a fost adoptată prima Declarație Europeană pentru Agricultură și Alimentație în Krems, Austria.
În Europa, Comitetul de Coordonare al mișcării este constituit din: Friends of the Earth Europe, European Coordination Via Campesina, Asociația Eco Ruralis, World Forum of Fisher People, Urgenci Community Supported Agriculture Network, Transnational Institute, European Attac Network, European Shepherd's Network, FIAN European Sections and Coordinations, OBV – Via Campesina Austria, The Resource Center for Indigenous People, The Biological Farming Association Elkana. 

Despre suveranitatea alimentara

Suveranitatea alimentară este dreptul oamenilor la hrană sănătoasă și adecvată cultural, produsă prin metode ecologice și durabile, precum și dreptul acestora de a își defini propriile sisteme agroalimentare. Definiția Suveranității Alimentare a fost adoptată printr-un proces mondial de consultare a 500 de țărani delegați din 80 de țări, în anul 2007, în Mali - Africa.Argumentele Romaniei Muncitoare pentru modificarea Constituţiei
:
1. Romania este o ţară creştină şi, în proporţie covîrşitoare, ortodoxă, deci valorile sale morale sînt ataşate acestei religii şi nimeni nu poate pretinde altfel, fără a leza demnitatea locuitorilor săi.

Prin căsătorie se înţelege deci, uniunea dintre un bărbat şi o femeie pe bază de sentimente de dragoste şi nu de preferinţe sexuale, care are ca scop crearea unei familii din care să rezulte şi copii. Acesta e de fapt şi sensul care îl dă biserica instituţiei căsătoriei. 90% din familii au şi binecuvîntarea unei biserici creştine, alături de actul civil.

  1. În cazul celor cu opţiuni sexuale diferite, aceştia nu sînt discriminaţi. Nimeni nu-i împiedică să solicite o modalitate care să fie adăugată Codului Civil prin care să li se recunoască dreptul de a lăsa moştenire celuilalt sau celeilalte, ori să decidă, dacă aşa doresc, unul pentru celălalt în diferite situaţii. Aceste drepturi trebuie să se refere foarte clar la drepturile celor două persoane una faţă de alta şi eventual în raport cu statul, nu şi la adopţii.
  2. În ceeea ce priveşte căsătoria şi adopţiile, căsătoria tradiţională, cea care include şi slujba religioasă, este neacceptată de biserică pentru ceilalţi tocmai pentru că nu se bazează pe iubire şi nu are ca rezultat copii. Dacă doi de el sau două de ea pot să facă împreună un copil, ar fi altceva. Dar nu se poate vorbi despre "normalitate" acolo unde însăşi natura o refuză.
  3. În ce priveşte adopţiile, acestea ar trebui să fie exclusiv în interesul copilului, mai ales că el nu se poate apăra. Ori, cine ne garantează dezvoltarea psihică normală a unor copii crescuţi cu “două mame” ori cu “doi taţi”, deci fără viziunea pe care de altfel o dă şi Sfîntat Familie: mama, tata şi copilul ? Ce va fi în mintea unui copil care vede că 90% din colegii săi au o altfel de familie ? Pentru că nu e suficient să ai bani pentru un copil, trebuie să fii capabil să-i oferi dragoste şi imaginea unei familii. Cine ne poate spune ce traume ar putea avea aceşti copii peste 20 de ani, ori ce abuzuri ar putea suferi, pe lîngă posibila respingere a unora dintre colegii lor.
  4. Modificarea Constituţiei este necesară şi datorită gravelor atacuri date valorilor multor popoare creştine, dar şi pericolului ca, sub pretextul egalităţii tuturor persoanelor, organizaţii şi entităţi politice să încerce să impună în fapt o dictatură a unei minorităţi extrem de agresive, care mai are puţin pînă să declare că anormală e toată populaţia care nu e ca ei.
 • Ciprian POP. Secretar General al Asociatiei “Romania muncitoare”

Î N T Î L N I R E  C U   P R I E T E N I I   C U B E I

Pe 21 octombrie a avut loc la Bucureşti Consiliul Naţional al Asociaţiilor de  Prietenie şi Solidaritate cu Republica Cuba. Prin reprezentanţii asociaţiilor, s-au prezentat activitatea şi proiectele viitoare, precum şi propunerile pentru organizarea alegerilor viitorilor reprezentanţi, desemnîndu-se pe moment un grup care se va ocupa de toate aceste probleme, cum ar fi stabilirea datei şi locului şi contactînd asociaţiile pentru propuneri.

De asemenea, s-a dat citire şi s-a aprobat Declaraţia de solidaritate ce urma să fie trimisă la al XVII Meeting of Solidarity with Cuba, din noiembrie 2016.
În ceea ce mă priveşte, voi aminti trei prezenţe la aceste lucrări şi anume : doamna Nieves Ileana Hernandez Portales, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar  al Republicii Cuba în România, doamna Ibis Albiza Gonzales, responsabil cu regiunea Europa de Est în cadrul Institutului Cubanez de Prietenie cu Popoarele (ICAP) şi domnul prof. univ.dr, Dumitru Preda, fost ambasador al României în Republica Cuba.

Doamna Ambasador, cu amabilitatea deja cunoscută, nu doar şi-a exprimat bucuria de a fi alături de asociaţiile de prietenie, mulţumind pentru solidaritatea arătată, de care Cuba are încă atîta nevoie, ci a şi povestit că în regiunea sa natală mai circulă trenuri fabricate în România anilor 70, ceea ce dovedeşte deopotrivă profesionalismul românesc, dar şi ingeniozitatea cubanezilor, care au reuşit să le ţină în stare de funcţionare. Mi s-a părut o amintire semnificativă despre vremea cînd noi nu ne temeam de acel nedrept embargo, comportîndu-ne ca adevăraţi prieteni.
Tot despre prietenie a vorbit şi doamna Ibizs Albiza Gonzales, care şi-a exprimat bucuria pentru primirea caldă şi pentru prietenia care se arată Cubei şi poporului său şi dorinţa ca relaţiile dintre cele două ţări să evolueze în sensul unor mai strînse schimburi culturale şi de idei. Domnia sa i-a asigurat pe participanţi că orice gest de prietenie este menţionat în presa cubaneză şi că aşa va fi şi întîlnirea de la Bucureşti la care tocmai a luat parte.
În alocuţiunea sa, domnul Dumitru Preda, în afara faptului că a făcut apel la asociaţiile de prietenie să strîngă rîndurile şi să organizeze acţiuni de o mai mare vizibilitate şi schimburi mai ales pe domeniile care preocupă foarte mult Cuba: sănătate, învăţămînt şi cultură şi care la noi sînt tot mai neglijate, a povestit asistenţei un fapt emoţionant pe care l-a trăit în timpul cît a fost ambasador şi anume că de fiecare dată la 15 ianuarie, copii cubanezi recită, în limba spaniolă, versurile lui Mihai Eminescu, lîngă statuia pe care acesta o are la Havana.

Gesturile de prietenie ale celor două doamne care reprezentau Cuba, cît şi amintirile domnului ambasador mi-au trezit însă şi un sentiment amar. Cuba, ţară aflată de atîta vreme sub un embargou nedrept, se preocupă de învăţămînt sănătate şi cultură, adica tocmai de ceea ce la noi aproape că nu mai contează. Cuba îşi doreşte prieteni şi oferă prietenie la rîndul său, la fel ca altădată, cînd şi noi ştiam ce este prietenia. Azi ne înclinăm în faţa marilor puteri care ne dispreţuiesc şi ne tratează ca pe o colonie, în loc să învăţăm ceva din exemplul de demnitate al Cubei. Şi, nu în ultimul rînd, mă întreb cîţi copii, tineri sau chiar oameni maturi mai recită versuri în faţa statuii lui Mihai Eminescu, aici, în România ? Amaranta


D E S P R E  C U M  E  P R E Ţ U I T Ă  C U L T U R A

Recent am avut un exemplu nefericit despre felul în care e "preţuită" cultura noastră, de către reprezentanţii ţării  la cel mai înalt nivel.
Pornit în campanie electorală pentru PNL, domnul preşedinte al României, nu doar sfiează Constituţia, ci face un gest greu de trecut cu vederea. La Tîrgu Jiu (ce o fi căutat acolo ?) se aşează cu posteriorul pe unul dintre scaunele de la "Masa tăcerii". Mă mir că presa şi unii reprezentanţi din politică au reacţionat. Nu mă mir însă că partidul care salvează România (?) nu a avut nimic de zis. Ce să zică, ce le pasă lor de Brâncuşi ?! Importante sînt doar zăcămintrele de la Roşia Montană şi prezenţa sau nu în parlament a domnului Oprea.
Că unii rătăciţi prin politică se fac de rîs e foarte bine, dar faptul că preşedintelui ţării nu-i pasă de arta noastră şi se aşează pe o capodoperă sfidînd în acest fel o întreagă naţiune e de discutat.

Pentru că domnul preşedinte nu se află la primul gest inamical faţă de ţara pe care teoretic o conduce. El ne dă şi lecţii, ca un veritabil dictator, despre cine trebuie ales, cine trebuie condamnat sau cine ne reprezintă "democratic". Ce înţelege domnia sa prin democraţie şi morală am văzut, dar e trist că nu a aflat nici pînă la această vîrstă despre cel care are dreptul să arunce piatra. Că proverbul românesc cu paiul şi bîrna nu are cum, pentru că ar trebui să stăpînească bine limba română.

Sincer, la un gest ca cel recent m-aş fi aşteptat mai degrabă de la Traian Băsescu, dar faptul că tocmai el a taxat imediat gafa domnului preşedinte e un punct în favoarea sa.

Sper că mulţi români, chiar dacă nu ştiu foarte multe despre valoarea lui Brâncuşi, să vadă dublu limbaj al celor care ne conduc. Odată dai 11 milioane de euro pe o statuie a lui Brâncuşi care nu era în pericol să părăsească ţara, altădată te aşezi cu nepăsare pe una dintre capodoperele sale. Mi se pare că, atunci cînd se află într-un muzeu, oamenii sînt atenţionaţi să nu se apropie prea mult şi mai ales să nu atingă operele de artă.

În aceste condiţii, domnul preşedinte nu are educaţia necesară oricărui om civilizat sau se consideră cumva supraom ? Oricare ar fi răspunsul, e periculos şi ar trebui să dea serios de gîndit. Amaranta

Animalul din noi

Exista o legătură bine închegată între animale și om, distrugând mediul unde locuiesc animalele,aceste au devenit o pradă ușoară pentru oameni. Goana după lucruri bizare a determinat ca multe specii să fie distruse de către om,recent se constată că, se poate interveni în modificările climatice,deci în fața barbarismului,cade prada și clima,Bizar și de neînțeles,oamenii se ucid între ei, viețile lor sunt considerate apă de ploaie,mai ales vietățile munților și pădurilor,individul se consideră ,,buricul pământului,adică el face legea și tot el o ignoră. Încotro, se va îndrepta specia umană? Toate școlile depun eforturi pentru a scoate indivizi bine pregătiți,unde bunul simț, cultivarea valorilor să fie cartea de căpătâi a tuturor,dar realitatea înconjurătoare arată altfel,,legea este aplicată după ureche,ducerea de nas a devenit o moda aplicată chiar de statele civilizate., cultivarea minciunii a luat o amploare ,bântuind în politică,în diplomație,justiție .La orice pas,întâlnești violența,animalele încearcă să se apere de oameni,a devenit penibilul o obișnuință,de ce mușcă leii, câinii,adevărul este că oamenii provoacă animalele,le ucid .Culmea, nu recunosc ,fac pe victimele,dar de fapt,ei sunt călăii, la păsările distrug cuiburile cu ouă, le taie pădurile,iau în captivitate puii animalelor, le doboară fără milă .Nu este de mirare,atâta timp cât oamenii se omoară între ei,ce pretenție sa ai la protejarea unor ființe sălbatice!
Eugenia Rada Ioniță


Cum ar face Nicolae Ceaușescu?

Citind presa economica am văzut un articol interesant despre nevoia de finanțare a României pana în anul 2035.  Suma de care ar avea nevoie este de 126 miliarde euro. Acești bani ar fi necesari pentru finanțarea sectoarelor cheie : infrastructura rutiera, fluviala, maritima și aeriana; modernizarea localitatiilor; izolarea termica a blocurilor,etc.


Statul a găsit resursele necesare pentru aceste proiecte în proporție de aproximativ 40%, adică acoperă doar 50 miliarde euro, mare parte din buget și fonduri ale Uniunii Europene. 

Pentru a putea face rost de aceste venituri ar trebui sa știm pe ce ne bazam ce mai avem în  patrimoniu de stat ca întreprinderi, ca resurse umane și bogații ale solului și subsolului; ce pamintul mai detine statul. Cred ca un ajutor ar putea veni și din partea Băncii Naționale dar și a populației. Asta însă depinde de politica financiara și economica a tarii.

Oare, cum ar gândii Guvernul României din 1989 și ce ideei ar avea Nicolae Ceaușescu?

Va amintiți de cincinal? Cam 30% din bugetul anual era pentru investiții. Și ce investiții s-au realizat!

Hadrian
Resursele umane și economia României

Nu credeam ca în România politicile guvernamentale vor face ca tinerii care au terminat liceul sau facultatea sa refuze lucrul pe salariul minim pentru ca statul le acorda ajutoare care echivalează intre 60%-70% din acesta, iar oamenii de peste 45 ani sa accepte orice.
Sunt tare curios sa cunosc căti specialiști în agricultura și căti muncitori mai lucrează pământurile și cate ferme cu capital romanesc mai avem.
Căti din cei care au terminat școlile și liceele profesionale mai lucrează în domeniile lor și unde? 
Indiferent cine vine la conducerea tarii nu v-a putea face  mare lucru pana nu v-a înțelege ca Resursele Umane sunt foarte necesare și ca punerea lor la locul potrivit înseamnă stabilitate și încredere. Atâta timp cât la companiile de stat aduci conducere privata cu un salariu de 10000 euro/luna , un angajat castiga 1250-1500 lei/luna iar invențiile se fac în majoritate pentru mobilierul directorilor, în fațadele sediilor și în mașinile conducerilor, viitorul nu aduce decât necazuri salariatului simplu: șomaj. 
Asa începe drumul spre alte tari pentru un trai mai bun.
După decembrie 1989 , Repartiția după absolvirea școlilor la locurile de munca s-a încheiat,  vânzarea pe nimic a fabricilor și uzinelor s-a amplificat iar acum toată lumea începe sa caute medici, dascăli, sudori, lăcătuși, zidari, ciobani, tractoristi, etc. Ce fac ei? Cu ce se ocupa?
Sigur ca ei exista insa acum sunt: șofer de tir, agent de vânzări sau simplu vânzător. O parte își practica meseria insa în alte tari.
Nu trebuie uiat ca guvernele  României în perioada 1960-1989 au încercat sa ofere  celor care au terminat o școală un loc de munca și o locuință. Asa se poate construi o societate sănătoasă și o economie prospera.

Hadrian

Cum se pot comasa unele taxe

Nu trebuie sa fi un mare cunoscător în politica financiara și economica sa înțelegi ca unele taxe prin unificare pot aduce bani catre buget.
Azi vreau sa va exemplific prețul carburantilor:

- prețul la ieșirea din fabrica+
- prețul de transport 06%-12%+
- acciza: benzina 95 = 175 euro/1000 l+
                motorina    = 200 euro/1000 l
                benzina 98 = 225 euro/1000 l
- taxa mediu               = 45 euro /1000 l+
- taxa infrastructura = 45 euro /1000l+
- adaosul comercial+
-TVA

În concluzie se rezolva și acciza și taxa de mediu și rovinieta. Cine are de câștigat? 

Dacă ar fi cineva interesat de energie electrica și gaze am putea face la fel. Va asigur ca asa ar fi bani pentru buget, pentru infrastructura dar și pentru proiectele de mediu.

Banatul Montan și alegerile parlamentare

Văzând lista partidelor și numele celor care candidează pentru Alegerile Parlamentare din România din 11 Decembrie 2016 din Banatul Montan, ajung la concluzia ca v-a fi la fel de rău pentru locuitorii ei. Nu voi da nume căci nu are rost. O parte au fost parlamentari, alți mai sunt sau au ocupat diverse funcții. 
Va pot spune ca PSD  o sa prindă 2 deputați,  PNL si PMP  cate 1 deputat și ALDE 1 senator. Pentru al doilea senator si al cincilea deputat nu ma pot pronunța căci nu știu cine vor fi cei sacrificati.
PSD v-a fi aproape sau egal cu pragul partidului la nivel național și vor lua al doilea deputat la redistribuire. Tot la redistribuire o sa prindă cate un loc actualul președinte județean PMP ( fost deputat UNPR), dar și actualul deputat PNL ( copresedinte PNL). Pentru al cincilea loc de deputat nu pot sa spun decât ca se vor trage sfori pentru candidatul PRU ( fost membru marcant al PSD local și șef de cabinet parlamentar).
La senat este marea manevra. Prima poziție la ALDE este ocupata de soția fostului numărul 1 al județului. Va rog sa urmăriți și sa vedeți ce scoruri o sa obțină ALDE aici. O sa fie cu mult peste media pe tara a partidului și o sa obțină prima certificatul de senator. Va rog sa vedeți și procentele ALDE la Camera unde a fost impusa o persoană  care nu are nimic cu aceasta zona. Doar ca a fost un parlamentar fidel partidului.
În concluzie cei păcăliți vor fi tot oamenii Banatului Montan.

Hadrian

Demnitatea umana

In cartile de sociologie,politice,istorice se face referire la termenul de demnitate politica,sociala, si mai putin de demnitatea unei tari,colac peste pupaza,unele tari care cotropesc alte tari,sustinand ca isi apara demnitatea.Este ca si cum ai spune, dau foc casei vecinului ,dar nimeni nu are niciun amestec,o fac cu demnitate,iar in forurile superioare chiar se pledeza pentru esenta demnitatii ,si trambiteza asta cu seninatate,democratic,calcand in picioare orice forma de demnitate umana.

Prin aceasta se promoveaza salbaticia,cursa inarmarilor,inoculandu-se in randul soldatiilor o teorie bazata pe ura,distorsionare a valorilor,si uciderea altor fiinte umane,chipurile ca isi apara tara cu demnitate,dar invadeaza pe celalalte.

Pornind de la sfera ridicolului,unele tari,care se considera promotoarele democratiei,insasi ele, accepta crime impotriva umanitatii,stergandu-se pe talpi cu demnitatea , oricare ar fi ea,asta fiind o consecinta a persistarii unor idei preconcepute,ducand in viitor samburele violentei,al rasismului,si acceptand teroarea ca un simbol,inghitand pacea si armonia care ar trebui sa coexiste in lume.

Normele incluse in tratatele internationale,devin apa de ploaie,se inchide ochii,acceptandu-se razboiul,in locul negocierilor,Umanitatea se imparte intre bestii si ingerii,bestiile scot topoarele si incep sa vaneze si sa distruga totul in cale,considerandu-se invingatori,iar timp de doua mii de ani, aceste forme de violenta s-au perfectionat la nivel statal, instinctul de a vede sange peste tot a devenit ceva firesc,uitand cu desavarsire ca toate persoanele au aceiasi demnitate ,iar,toate tarile au dreptul la aceasta.

Eugenia Rada Ionita

MAPAMOND

Eforturi internaționale pentru a depăși criza alimentară
Potrivit unui studiu recent, făcut public de către funcționari ai ONU, dezastrele naturale, cum ar fi seceta, ploile abundente și inundațiile au lovit în mod continuu multe părți ale lumii în decursul acestui an, provocând pagube mari agriculturii, fapt care a adus cu sine o acuta lipsa de alimente.
Conform informațiilor disponibile, 33 de milioane de oameni suferă de o penurie de alimente și 18 milioane au nevoie de ajutor de urgență în țările din zona de sud a continentului african, aceste state fiind cele mai afectate de secetă.
Cu probleme legate de dezastrele naturale se confrunta în aceasta toamna Mozambicul, Namibia și Zimbabwe, dar și Lesotho, Malawi și Swaziland.
Peste 5,6 milioane de oameni suferă de foame și de malnutriție în Nigeria, Camerun, Ciad și Niger, în timp ce aproximativ 23 488 de hectare din regiunea de est a Rwandei sunt total compromise din cauza secetei.
Într-o situație similara sunt și tari în curs de dezvoltare din America Latina: 3,5 milioane de oameni confruntându-se cu penuria alimentara în El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua.
La nivel global, se depun mari eforturi pentru a depăși efectele catastrofelor naturale și cu speranța ameliorării urmărilor crizei alimentare.
Astfel, Prim Ministrul Cambodgiei semnala pentru mediile internaționale că guvernul sau încearcă să scape de foamete până în 2025 și, în acest scop, se concentrează pe dezvoltarea agriculturii durabile și îmbunătățirea colaborării cu organizațiile internaționale.
Ciprian POP

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu