duminică, 9 februarie 2020

16 februarie 2020, Ziua de naștere a Tov. Kim Jong Il

Noi trebuie să îl venerăm statornic pe Marele General în calitatea sa de Secretar General al Partidului nostru.
Cinstirea Marelui General ca Etern Secretar General al partidului nostru reprezintă un imperativ principal în implementarea consecvență a ideilor și liniei trasate de General, în înaintarea victorioasă a cauzei noastre revoluționare.
A slăvi pe Marele General ca Etern Secretar General al partidului Muncii din Coreea nu reprezintă nicidecum, un act simbolic.
Aceasta înseamnă a-l situa neclintit pe Marele General în funcția de Secretar General al Partidului și a acționa în construcția și activitatea de partid în conformitate cu ideile și viziunea sa.
Ideologia și linia trasată de Marele General reprezintă călăuza conducătoare perpetuă a partidului și revoluției noastre, ele sunt stindardul invincibil care și-au confirmat justețea și viabilitatea în procesul realității revoluționare.
Îndepărtându-ne de ideile și linia trasată de Marele General nici nu poate fi concepută înaintarea victorioasă și  desăvârșirea cauzei revoluției noastre.
Pentru a conduce revoluția coreeană pe drumul drept al biruinței și al gloriei, ca și în trecut, Partidul nostru trebuie să cinstească pe Marele General, să aplice consecvent și să îndeplinească fără ezitare ideile și linia trasată de General.
Înalta proclamare a Marelui General ca Etern Secretar General al Partidului nostru este un lucru firesc și pentru faptul că a condus Partidul nostru o perioadă îndelungată, ca și pentru meritele  nemuritoare ale Generalului în fața epocii și a revoluției.
Istoria în cursul căreia Generalul, printr-o ilustră ideologie și teorie, printr-o conducere genială a consolidat și dezvoltat partidul nostru în Partid al Marelui Kim Il Sung, depășește cu mult o jumătate de secol.
Vor străluci de-a pururi în istoria partidului nostru meritele magistrale ale Marelui General care a transformat partidul nostru într-un partid revoluționar, ferm înarmat cu un sistem ideologic și de conducere, într-un partid-părinte, legat indisolubil de masele populare, pus în slujba maselor populare, într-un partid nebiruit, întemeiat pe o disciplină și forță militantă de oțel și care a făcut să răsune, pe toate meridianele, valorile demnității și grandorii Coreii lui Kim Il Sung.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu